Mgr. Petr Šuta

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637553
Pracoviště:
Centrum výpočetní techniky
Org. jednotka:
Univerzitní zařízení
Pracoviště:
Děkanát PF
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 8
Místnost:
1.25
Pracovní zařazení:
  • správce počítač. sítě (Centrum výpočetní techniky)
  • inženýr výpočetní techniky (Děkanát PF)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
    ČLÁNEK
    Šuta P. Komparace metod komunikace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.