Základní informace

Univerzita Palackého v Olomouci je mezinárodně respektovaná a vědecky vysoce výkonná středoevropská vysoká škola. Vznikla 22. prosince 1573 a je tak druhou nejstarší v Česku, na Moravě nejstarší. Už 450 let přispívá k rozvoji intelektuálního bohatství společnosti, k vědeckému, kulturnímu i sociálnímu rozvoji.

Každoročně na UP studuje 23 tisíc studujících na osmi fakultách, které realizují přes tisíc kombinací bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. V nabídce je prakticky vše od učitelství, práva, teologie, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Kreditní systém studia je plně kompatibilní s ECTS.

Univerzita provozuje řadu moderních vědecko-výzkumných center, jež zaměstnávají uznávané mezinárodní týmy. V roce 2021 vznikl vysokoškolský ústav Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN), který spojil týmy vědeckých center CRH, RCPTM a ÚMTM. Rektorem UP je od května 2021 Martin Procházka.

Olomoucká univerzita plní také tzv. třetí roli ve společnosti a vzdělává veřejnost prostřednictvím vzdělávacích a společensko-kulturních akcí. Založila hojně navštěvované science centrum Pevnost poznání či provozuje informační centrum a obchod UPoint v centru města. Od roku 2021 má oddělení udržitelnosti, tzv. Udržitelnou univerzitu, vytvořila Strategii udržitelného rozvoje UP a stará se o její naplňování. Důraz klade také na mezinárodní vztahy a internacionalizaci. Pravidelně se umisťuje mezi třemi nejlepšími českými univerzitami ve světovém kontextu.

Adresa, kontakty a údaje pro platby

Prestiž a kvalita

Univerzita Palackého patří k významným středoevropským centrům vzdělanosti a výzkumu a v řadě oborů dosahuje svými výsledky evropské či světové úrovně. Obsazuje přední pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Kromě vědeckého a výzkumného výkonu jsou při hodnoceních oceňovány především kvalita a uplatnění absolventů/ek, počty citovaných publikací a patentů, internacionalizace, společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Hraje i důležitou roli regionální: je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji a statutárním městě Olomouci a významně přispívá k hospodářskému rozvoji regionu. Získala Evropskou cenu za internacionalizaci (2019, EIAE) a prestižní ocenění HR Award v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu (2021, Evropská komise).

Umístění Univerzity Palackého v mezinárodních žebříčcích

 • • Academic Ranking of World Universities 2022: 701–800. místo
  • QS World University Rankings 2023: 651–700. místo
  • QS Emerging Europe and Central Asia Ranking 2022: 36. místo
  • U.S. News Best Global Universities Ranking 2023: 605. místo
  • The Center for World University Rankings CWUR 2023: 591. místo

Podrobné informace na stránkách: UP v mezinárodních žebříčcích

Poslání, hodnoty a vize

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci je podporovat zapojení studujících do všech oblastí výzkumu, kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a vytváření znalostí a poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru přírodních, lékařských, společenských či humanitních věd. Prostřednictvím výzkumu na mezinárodní úrovni UP přispívá k řešení globálních výzev. Svými činnostmi a progresivním přístupem je vzorem pro udržitelné chování a v aplikaci konceptu společenské odpovědnosti. Aktivním partnerstvím s regionální a globální komunitou UP přispívá k rozvoji intelektuálního kapitálu společnosti.

Mezinárodní spolupráce a mobility

Univerzita spolupracuje s řadou partnerských univerzit v zahraničí. Intenzivně podporuje internacionalizaci vzdělávacího i vědeckovýzkumného prostředí, zahraniční mobility a věnuje péči rozvoji mezinárodních strategických partnerství ve vzdělávání, vědě a výzkumu. Zahraniční spolupráce na UP  koordinuje Úsek pro mezinárodní spolupráci.

Otevřenost, zázemí, poradenství

UP disponuje kvalitním zázemím pro studující i zaměstnance/kyně od moderního ubytování, knihoven přes studovny až po stravovací služby či sportovní zařízení. Poradenské služby nezapomínají ani na studující se speciálními potřebami či osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci. Na univerzitě nechybí kariérní nebo dobrovolnické centrum, centrum podpory studujících se specifickými potřebami či poradenství v oblasti zdravého životního stylu. Vědeckotechnický park tvoří spojovací článek mezi univerzitou a podnikatelskými subjekty. Zájemcům/kyním o studium je určen web Univerzitní město, zajímavá univerzitní místa obsahuje online průvodce Uni t(r)ips.

Historie univerzity

Za datum vzniku olomoucké univerzity lze považovat 22. prosince 1573, kdy bylo tehdejší olomoucké jezuitské akademii přiznáno promoční právo. Vývoj univerzity v průběhu čtyř staletí reflektoval mezníky historie Evropy i českých zemí. Třicetiletá válka (1618–1648), zrušení jezuitského řádu (1773), revoluční rok 1848, vznik Československé republiky (1918), německá okupace Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) či studentské demonstrace v letech 1939 a 1989 – to vše poznamenalo minulost dnešní Univerzity Palackého, která nyní patří k nejprestižnějším vysokým školám v českém i středoevropském kontextu.

Druhá nejstarší univerzita v České republice v roce 2023 oslavovala 450 let od svého založení a na celý rok připravila bohatý program desítek akcí pro studenty, zaměstnance, absolventy i veřejnost. Na nich si univerzita připomínala nejen bohatou historii olomouckého vysokého učení a významné osobnosti, které s ním spojily své životy, ale  prezentovala také současnou živou instituci, která vychovává nové generace studentů, jež budou určovat další vývoj naší společnosti. K historii a oslavám výročí připravila univerzita speciální webové stránky.

Podrobněji o historii univerzity 

Statistické údaje

Rok 2022 v číslech: 

 • 32 025 podaných přihlášek ke studiu
 • 23 906 uchazečů/uchazeček o studium
 • 22 716 studujících v akreditovaných studijních programech (tvořilo 23 030 studií)
 • 24 742 studujících včetně účastníků dlouhodobých zahraničních pobytů a CŽV
 • 3 283 zahraničních studujících z 99 zemí
 • 4 006 absolventů/absolventek
 • 1 046 akreditovaných studijních programů
 • 219 akreditovaných studijních programů v cizím jazyce
 • 203 vědeckých konferencí včetně mezinárodních
 • 807 kurzů celoživotního vzdělávání
 • 15 495 účastníků/účastnic programů celoživotního vzdělávání
 • 5 870 absolventů/absolventek programů celoživotního vzdělávání
 • 2 243 účastníků/účastnic Univerzity třetího věku (U3V)
 • 1 030 absolventů/absolventek U3V
 • 411 zahraničních akademických a vědeckých pracovníků/pracovnic
 • 4 099 zaměstnanců/zaměstnankyň UP celkem
 • 9 profesorů/profesorek jmenovaných na návrh Vědecké rady UP
 • 25 nových docentů/docentek
 • 16 595 studujících pobírajících stipendia
 • 529 samoplatících studujících
 • 561 600 položek v knihovním fondu UP
 • 4 797 lůžek na kolejích
 • 778 281 jídel vydaných menzou, z toho 416 798 jídel vydaných studujícím
 • 757 710 korun rozdělených Nadačním fondem UP mladým vědcům a vědkyním

Zdroj: Výroční zpráva UP za rok 2022

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)