Rektorát

Oddělení interního auditu a kontroly

Ing. Zbyněk Křížka
Vedoucí odd. inter. auditu a kontroly
+420585631044
zbynek.krizka@upol.cz

Ing. Simona Sigmundová
Interní auditor
+420585631066
585631044
simona.sigmundova@upol.cz

Ing. Pavel Lukáš Trunda
Kontrolor
+420585631036
604127838
pavel.trunda@upol.cz

Mgr. Gabriela Zonová
Interní auditor
+420585631050
gabriela.zonova@upol.cz

Oddělení veřejných zakázek

Radka Bučková
Samostatná referentka veřejných zakázek
+420585631126
radka.buckova@upol.cz

Pavlína Janoušková
Samostatná referentka veřejných zakázek
+420585631116
pavlina.janouskova@upol.cz

Mgr. Petra Vopálková
Metodik veřejných zakázek + právník
+420585631118
petra.vopalkova@upol.cz

Úsek kancléře

Kancelář rektora

Mgr. Lenka Haničáková
Asistentka rektora
+420585631018
lenka.hanicakova@upol.cz

Mgr. Andrea Šperková
Asistentka rektora
+420585631011
andrea.sperkova@upol.cz

Referát bezpečnosti

Ing. Petra Gybasová, DiS.
Referent BOZP, PO, krizového řízení
+420585631033
733733209
petra.gybasova@upol.cz

Ing. Jana Hanychová
Referent bezpečnosti práce a péče o ZC
+420585631051
jana.hanychova@upol.cz

RNDr. Dagmar Macíčková
Referent BOZP, PO, krizového řízení
+420585631052
733740208
dagmar.macickova@upol.cz

Spisová služba

Mgr. Denisa Říhošková, MA
Vedoucí spisové služby
+420585631188
denisa.rihoskova@upol.cz

PhDr. Ludmila Novotná
Odborný pracovník spisové služby
+420585631130
ludmila.novotna@upol.cz

Miroslava Soppe
Odborný pracovník spisové služby
+420585631034
miroslava.soppe@upol.cz

Dana Vitoslavská
Odborný pracovník spisové služby
+420585631034
dana.vitoslavska@upol.cz

Štěpánka Zapletalová
Administrativně správní pracovník
+420585631130
stepanka.zapletalova@upol.cz

Archiv UP

PhDr. Pavel Urbášek
Ředitel archivu
+420585631039
585631055
pavel.urbasek@upol.cz

Mgr. Pavla Dubská
Pracovník archivních fondů
+420585631056
pavla.dubska@upol.cz

PhDr. Renáta Klvačová
Odborný archivář
+420585631055
renata.klvacova@upol.cz

Úsek kvestora

Mgr. Petra Jungová, LL.M.
Kvestor
+420585631008, +420585631117
733690478
petra.jungova@upol.cz

Mgr. Anna Blatecká
Koordinátor pro doktorská studia
+420774448081
anna.blatecka@upol.cz

Ing. Marie Fialová
Metodik financování a účetnictví
+420585631019
marie.fialova@upol.cz

Mgr. et Mgr. Terezie Pilarová
Asistentka prorektora
+420585633476
terezie.pilarova@upol.cz

Ekonomický odbor

Ing. Jitka Kubáčková
Vedoucí ekonomického odboru
+420585631030
jitka.kubackova@upol.cz

Účtárna

Ivana Matoušková
Vedoucí účtárny
+420585631043
585631072
ivana.matouskova@upol.cz

Sylva Berková
Samostatná odborná účetní
+420585631067
sylva.berkova@upol.cz

Veronika Doležalová
Samostatná odborná účetní
+420585631073
veronika.dolezalova@upol.cz

Dana Krylová
Samostatná odborná účetní + metodik
+420585631074
dana.krylova@upol.cz

Zdena Loutocká
Samostatná odborná účetní
+420585631077
585631073
zdena.loutocka@upol.cz

Hana Masaryková
Samostatná odborná účetní
+420585631072
585631073, 585631071
hana.masarykova@upol.cz

Jana Motalová
Samostatná odborná ekonomka
+420585631071
jana.motalova@upol.cz

Jiří Plachký
Samostatný odborný účetní
+420585631070
jiri.plachky@upol.cz

Pavla Pryčová
Účetní + referent inventarizace
+420585631075
pavla.prycova@upol.cz

Ludmila Ulmová
Samostatná odborná účetní
+420585631161
ludmila.ulmova@upol.cz

Marie Vrtělová
Samostatná odborná účetní
+420585631076
marie.vrtelova@upol.cz

Lenka Wolfová
Samostatná odborná účetní
+420585631069
lenka.wolfova@upol.cz

Oddělení rozpočtu a daní

Irena Prečanová
Vedoucí oddělení rozpočtu a daní
+420585631042
irena.precanova@upol.cz

Alice Hanáková
Samostatná odborná ekonomka
+420585631079
alice.hanakova@upol.cz

Martina Langerová
Samostatná odborná ekonomka
+420585631080
martina.langerova@upol.cz

Radmila Rychlá
Samostatná odborná ekonomka
+420585631852
radmila.rychla@upol.cz

Ing. Hana Straková
Samostatná odborná ekonomka
+420585631711
hana.strakova@upol.cz

Jana Sýkorová
Samostatná odborná ekonomka
+420585631181
j.sykorova@upol.cz

Jana Šemberová
Samostatná odborná ekonomka
+420585631078
jana.semberova@upol.cz

Jitka Urbanová
Samostatná odborná ekonomka
+420585631133
jitka.urbanova@upol.cz

Pokladna

Alice Hanáková
Samostatná odborná referentka
+420585631079
alice.hanakova@upol.cz
úřední hodiny: pondělí 9:00–12:00, středa 12:30–14:30, čtvrtek 9:00–12:00

Pokladna poskytuje tyto služby zaměstnancům:

  • výplatu valut i CZK na služební cesty zaměstnanců,
  • vrácení valut ze služebních cest (vrátit lze papírové bankovky a mince pouze 1 a 2 EUR, ostatní mince banka neakceptuje)
  • výplata záloh na drobný nákup,
  • výdej stravenek.

Technický odbor

Ing. Vojtěch Gren
Vedoucí technického odboru
+420585631037
607721758
vojtech.gren@upol.cz

Hana Zatloukalová
Referentka technického odboru
+420585631110
hana.zatloukalova@upol.cz

Oddělení rozvoje a výstavby

Zdeněk Basovník
Technik energetiky a spojů
+420585631081, +420736424032
585631101
zdenek.basovnik@upol.cz

Ing. Michal Karták
Technik realizace staveb
+420585631048
739343250
michal.kartak@upol.cz

Ing. Petr Očenášek
Technik realizace staveb
+420585631082
petr.ocenasek@upol.cz

Ing. Miroslav Poláček
Technik realizace staveb
+420585631086
miroslav.polacek@upol.cz

Ing. Luděk Prudký
Technik realizace staveb
+420585633043
ludek.prudky@upol.cz

Zdeňka Soušková
Technik realizace staveb
+420585631083
zdenka.souskova@upol.cz

Správa a údržba budov RUP

Ing. Pavel Absolon
Dispečer kotelen a předávacích stanic
+420585633051
739329978
pavel.absolon@upol.cz

Jaroslav Kubík
Vedoucí správy a údržby budov RUP
+420585631808
jaroslav.kubik@upol.cz

Pavel Basovníček
Samostatný provozní elektrikář
+420585631089
607198338
pavel.basovnicek@upol.cz

PhDr. Hana Česalová
Vrátná
+420585631102
hana.cesalova01@upol.cz

Libor Forejt
Vrátný
+420585631102
libor.forejt@upol.cz

Michal Hubinák
Instalatér
+420585631088
michal.hubinak@upol.cz

Danuše Paličková
Uklízečka
+420585631808
danuse.palickova@upol.cz

Ludmila Panáčková
Vrátná
+420585631114
ludmila.panackova@upol.cz

Ivana Pohlová
Vrátná
+420585631102
ivana.pohlova@upol.cz

Kamila Romanová
Vrátná
+420585631114
kamila.romanova@upol.cz

Blažena Sedláková
Uklízečka
+420585631808
blazena.sedlakova@upol.cz

Drahomíra Schneiderová
Telefonistka
+420585631111
drahomira.schneiderova@upol.cz

Jana Sýkorová
Uklízečka
+420585631808
jana.sykorova@upol.cz

Michal Šembera
Truhlář, stolař
+420585631088
michal.sembera@upol.cz

Marta Šišková
Vrátná
+420585631103
marta.siskova@upol.cz

Iveta Volková
Vrátná
+420585631103
iveta.volkova@upol.cz

Zdeněk Zatloukal
Zámečník
+420585631088
zdenek.zatloukal@upol.cz

Zdeněk Žaluda
Vrátný
+420585631102
zdenek.zaluda@upol.cz

Autoprovoz

Ing. Miroslav Pecha
Vedoucí autoprovozu
+420585631150
+420730540725
miroslav.pecha@upol.cz

Pavel Dobrovolný
Řidič
+420585631151
pavel.dobrovolny@upol.cz

Jan Lysák
Řidič
+420585631151
jan.lysak@upol.cz

Jan Prekop
Řidič
+420585631151
jan.prekop@upol.cz

Sportovní hala

Ba. Aneta Komárková
Vedoucí sportovní haly a loděnice
+420585631299
aneta.komarkova@upol.cz

František Gába
Údržbář budov
+420585631324
frantisek.gaba@upol.cz

Jana Halouzková
Vrátná
+420585631320
jana.halouzkova@upol.cz

Zdeňka Horná
Uklízečka

zdenka.horna@upol.cz

Jitka Hýbnerová
Ekonomka
+420585631357
jitka.hybnerova@upol.cz

František Juřena
Údržbář budov

frantisek.jurena@upol.cz

Radka Kóšová
Uklízečka
+420585631299
radka.kosova@upol.cz

Hana Kotrcová
Uklízečka
+420585631300
585631320
hana.kotrcova@upol.cz

Petr Kovařík
Elektromechanik
+420585631324
petr.kovarik@upol.cz

Zora Marešová
Vrátná
+420585631312
zora.maresova@upol.cz

Jiřina Natherová
Vrátná
+420585631312
jirina.natherova@upol.cz

Ing. Zdeněk Novák
Elektromechanik
+420585631324
zdenek.novak@upol.cz

Jaroslava Šanovcová
Vrátná
+420585631312
jaroslava.sanovcova@upol.cz

Eva Ševčíková
Vrátná
+420585631312
eva.sevcikova@upol.cz

Úsek pro zahraničí

Jiří Stavovčík, B.A., MBA
Prorektor pro internacionalizaci
+420585631005
jiri.stavovcik@upol.cz

Salih Hadžiabdić
Vedoucí projektu Erbíl

salih.hadziabdic@upol.cz

Mgr. Marie Jadrníčková, M.A.
Referentka pro projekt Aurora
+420585631029
marie.jadrnickova01@upol.cz

Mgr. Eva Janebová, Ph.D.
Vedoucí projektový pracovník
+420585631135
eva.janebova@upol.cz

Mgr. Eva Kalousová
Referent pro zahraniční vztahy
+420585633490
eva.kalousova@upol.cz

Christopher Medalis, PhD
Seniorní Expert pro internacionalizaci
+420585631092
christopher.medalis@upol.cz

Mgr. Magda Pařilová
Referentka pro projekt-odb. prac. KA 5
+420585631135
magda.parilova@upol.cz

Mgr. Ondřej Pokorný, PhD.
Referent pro zahraniční vztahy
+420585633630
ondrej.pokorny@upol.cz

Selma Porobić, PhD
Vedoucí projektový pracovník
+420585631164
+420704517857
selma.porobic@upol.cz

Mgr. Pavla Vítová, Ph.D.
Referent pro zahraniční vztahy
+420774262898
pavla.vitova@upol.cz

Mgr. Alena Vyskočilová, DiS.
Referent pro zahraniční vztahy
+420585631256
+420 731 631 462
alena.vyskocilova@upol.cz

Zahraniční oddělení

PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.
Vedoucí zahraničního oddělení
+420585631092
dalibor.mikulas@upol.cz

Mgr. Martina Baleková
Referent pro zahraniční vztahy
+420585631165 (ZO-RUP)
martina.balekova@upol.cz

Ing. Martina Buráňová
Referentka pro zahraniční vztahy
+420728948654
martina.buranova@upol.cz

Mgr. Zuzana Hamdanieh
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631108
585631113
zuzana.hamdanieh@upol.cz

Ing. Veronika Hešlarová
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631136
veronika.heslarova@upol.cz

Mgr. Niels Hexspoor, B.A.
Referent pro zahraniční vztahy
+420585631165
niels.hexspoor@upol.cz

Ing. Bronislava Hošková
Ekonomický referent pro ZO
+420585631167
bronislava.hoskova@upol.cz

Mgr. Tereza Kalousková
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631113
tereza.kalouskova@upol.cz

Bc. Eva Kulihová
Ekonomický referent pro ZO + asistent
+420585631220
eva.kulihova@upol.cz

Mgr. Eva Ohnisková, DiS.
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631085
eva.ohniskova@upol.cz

Mgr. Štěpánka Přidalová
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631183
stepanka.pridalova@upol.cz

Mgr. Marie Raková
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631119,585631112
marie.rakova@upol.cz

Ing. Kateřina Sladká
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631094
katerina.sladka@upol.cz

Petra Soldánová
Asistentka zahraničního oddělení
+420585631063
585223494
petra.soldanova@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631041
yvona.vyhnankova@upol.cz

Mgr. Vladimíra Žlutířová
Referentka pro zahraniční vztahy
+420585631062
vladimira.zlutirova@upol.cz

Úsek pro vnější vztahy

prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Prorektor
+420585631007,588444330
vit.prochazka@upol.cz

Mgr. Vladimíra Sedláčková
Asistentka prorektora pro vnější vztahy
+420585631094
739793890
vladimira.sedlackova@upol.cz

Oddělení komunikace

PhDr. Eva Blažková
Referentka pro práci s absolventy
+420585631157
eva.blazkova@upol.cz

Bc. Egon Havrlant
Vedoucí odd. komunikace + tiskový mluvčí
+420606607687
egon.havrlant@upol.cz

Mgr. Daniel Agnew
Správce webových stránek UP
+420585631021
daniel.agnew@upol.cz

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
Vedoucí kreativního oddělení
+420585631007, +420585633435
774409069
petr.bilik@upol.cz

Mgr. Michaela Cyprová
Grafička
+420585631887
michaela.cyprova@upol.cz

Mgr. Vojtěch Duda
Správce sociálních sítí
+420585633066,606925383
vojtech.duda@upol.cz

Bc. Maroš Gemzický
Webmaster + grafik
+420585631876
739249073
maros.gemzicky@upol.cz

Mgr.Bc. Tomáš Krejčiřík
Redaktor informačních materiálů
+420585631017
tomas.krejcirik@upol.cz

Mgr. Milada Křížková Hronová
Redaktorka
+420585631782
milada.krizkovahronova@upol.cz

Mgr. Vladimír Kubák
Programátor webových stránek UP
+420585631883
vladimir.kubak@upol.cz

Bc. Ondřej Martínek
Specialista komunikace, eventmanager
+420585631022
777587517
ondrej.martinek@upol.cz

Mgr. Ivana Pustějovská
Šéfredaktorka médií UP
+420585631155
ivana.pustejovska@upol.cz

Mgr. Vladimíra Sedláčková
Asistentka prorektora pro vnější vztahy
+420585631094
739793890
vladimira.sedlackova@upol.cz

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková
Zástupce vedoucího a tiskového mluvčího
+420585631020
733690461
gabriela.sykorova@upol.cz

Bc. Martin Višňa
Redaktor
+420585631781
737546294
martin.visna@upol.cz

Mgr. Michal Zych
Referent oddělení komunikace
+420585631149, +420739154896
michal.zych@upol.cz

Informační centrum a obchod - UPoint

Konferenční servis

PhDr. Eva Blažková
Vedoucí konferenčního servisu
+420585631157
eva.blazkova@upol.cz

Audiovizuální produkce

Ing. Mgr. Martin Müller
Vedoucí Audiovizuální produkce
+420585631705
martin.muller@upol.cz

Bc. Jiří Bejček
Technik AV
+420585631892
jiri.bejcek@upol.cz

Mgr. Daniel Kunz
Produkční v audiovizi
+420585631880
daniel.kunz@upol.cz

Bc. Tomáš Pospíšil
Technik AV
+420585631719
tomas.pospisil07@upol.cz

Kariérní centrum UP

Ing. Kristýna Pospíšilová
Vedoucí kariérního centra UP
+420585631054
kristyna.pospisilova@upol.cz

Mgr. Zuzana Huňková
Koordinátorka udržitelného rozvoje
+420585631195
zuzana.hunkova@upol.cz

Mgr.Bc. Jitka Janečková Moťková
Koordinátorka kariérního centra UP
+420606485927
jitka.janeckovamotkova@upol.cz

Mgr. Michaela Jendřejková
Asistentka prorektora pro vnější vztahy
+420585631087
michaela.jendrejkova@upol.cz

Mgr. Dita Palaščáková
Fundraiser a koordinátorka NF UP
+420775147497
dita.palascakova@upol.cz

Mgr. Jakub Ráliš
Specialista komunikace
5856333801
774325132
jakub.ralis@upol.cz

Mgr. Vladimíra Sedláčková
Asistentka prorektora pro vnější vztahy
+420585631094
739793890
vladimira.sedlackova@upol.cz

Mgr. Katrin Stark
Koordinátorka NF UP
+420739302169
katrin.stark@upol.cz

MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Vedoucí pro oblast komunikace a marketi
+420585632556
jan.strojil@upol.cz

Úsek pro organizaci a rozvoj

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
Prorektorka pro legislativu a organizaci
+420585637504, +420585631003
585631003
zdenka.papouskova@upol.cz

Mgr. Renata Zavadilová
Asistentka prorektorky
+420585631205
734648680
renata.zavadilova@upol.cz

Právní oddělení UP

Mgr. Pavel Benda
Vedoucí právního oddělení
+420585631057
pavel.benda@upol.cz

Mgr. Martina Besedová
Právník
+420585631045
martina.besedova@upol.cz

Mgr. Zdeněk Černohouz
Právník
+420585631049
775955103
zdenek.cernohouz@upol.cz

Bc. Žaneta Havlíčková
Samostatná referentka
+420585631096
zaneta.havlickova01@upol.cz

Mgr. Marta Heinzová
Právník
+420585631046
marta.heinzova@upol.cz

Mgr. Kristýna Juříková
Právník
+420585631154
kristyna.jurikova@upol.cz

Mgr. Jitka Langová
Právník
+420585631098
j.langova@upol.cz

Mgr. Andrea Pučálková
Referentka právního oddělení
+420585631040
andrea.pucalkova@upol.cz

Eva Stehlíková
Asistentka právního oddělení
+420585631060
eva.stehlikova@upol.cz

Mgr. Petra Svatoňová
Právník
+420585631098
petra.svatonova@upol.cz

Mgr. Jitka Šindlerová
Právník
+420585631120
jitka.sindlerova@upol.cz

Mgr.Bc. Martin Tomášek
Právník
+420585631061
martin.tomasek@upol.cz

Registr smluv UP

Mgr. Jiřina Bekárková
Operátorka registru smluv
+420585631811
jirina.bekarkova@upol.cz

Mgr. Andrea Pučálková
Referentka právního oddělení
+420585631040
andrea.pucalkova@upol.cz

Eva Stehlíková
Asistentka právního oddělení
+420585631060
eva.stehlikova@upol.cz

Oddělení řízení lidských zdrojů

Mgr. Milena Kysučanová
Vedoucí odd. řízení lidských zdrojů
+420585631148
733690761
milena.kysucanova@upol.cz

Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
Koordinátor bezpečnosti a IS
+420585633463
602772483
ondrej.kucera@upol.cz

Markéta Peřinová
Referentka Kanceláře AS UP
+420585633233
marketa.perinova@upol.cz

Mgr. Veronika Poláková
Personalista se zaměřením na cizineckou
+420585631168
veronika.polakova@upol.cz

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
Referentka pro projekt-odb. prac. KA 9
+420585631162
dana.sztwiertniahellova@upol.cz

Mgr. Markéta Šupplerová
Referentka pro projekt
+420585633663
607917477
marketa.supplerova@upol.cz

Mgr. Renata Zavadilová
Asistentka prorektora pro odd. řízení
+420585631205
734648680
renata.zavadilova@upol.cz

Referát personalistiky a mezd

Ing. Zdeňka Jirušová
Mzdová účetní
+420585631065
zdenka.jirusova@upol.cz

Ilona Kašpaříková
Vedoucí pracovník pro oblast mezd
+420585631064
ilona.kasparikova@upol.cz

Jarmila Šrahulková
Referent pro oblast mezd
+420585631064
jarmila.srahulkova@upol.cz

Gabriela Tandlerová
Referentka pro komunikaci s ČSSZ
+420585631137
gabriela.tandlerova@upol.cz

Jana Veselá
Personalistka
+420585631032
jana.vesela@upol.cz

Mgr. Lucie Vyhlídalová
Mzdová účetní
+420585631065
lucie.vyhlidalova@upol.cz

Úsek pro studium

Prof. Mgr.MgA. Vít Zouhar, Ph.D.
profesor - prorektor
+420585631004
585635251, 585635268
vit.zouhar@upol.cz

Oddělení pro studium

Monika Smitková
Vedoucí oddělení pro studium
+420585631014
monika.smitkova@upol.cz

Mgr. Kristýna Hončíková
Právník
+420585631142
kristyna.honcikova@upol.cz

Bc. Jana Hořáková
Asistentka prorektora
+420585631095
jana.horakova@upol.cz

Mgr. Jiří Hradílek
Právník
+420585631186
jiri.hradilek@upol.cz

Mgr. František Komoň
Právník
+420585631185
frantisek.komon@upol.cz

Lucie Moučková Gatěková, DiS.
Referentka - poplatky spojené se studiem
+420585631184
lucie.mouckovagatekova@upol.cz

Jana Podlasová
Referentka - poplatky spojené se studiem
+420585631180
jana.podlasova@upol.cz

Věra Šilarová
Právní asistent
+420585631027
vera.silarova@upol.cz

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Analytik+koordinátor pro řízení CŽV
+420585637003,585637165
739249028
jiri.pospisil@upol.cz

Mgr.Bc. Klára Tesaříková Čermáková
Vedoucí oddělení dalšího vzdělávání
+420585631124
klara.tesarikova@upol.cz

Mgr.Bc. Lucie Bendová Bednářová, Ph.D.
Právník
+420585631128
lucie.bendovabednarova@upol.cz

Adriana Chudobová
Referentka celoživotního vzdělávání
+420585631128
adriana.chudobova@upol.cz

Mgr. Johana Lukovská
Metodik centra excelence ve vzdělávání
+420585631197
johana.lukovska@upol.cz

Mgr. Jana Nováková
Metodik celoživotního vzdělávání
+420585631128
jn.novakova@upol.cz

Ing. Pavlína Pechová
Administrátor studijních programů
+420585631189
pavlina.pechova@upol.cz

Mgr. Jan Staněk
Analytik, vývojář, správce e-learningu
+420585631123
jan.stanek@upol.cz

Mgr. Markéta Šemberová
Metodik centra excelence ve vzdělávání
+420585631197
marketa.semberova@upol.cz

Bc. Milada Šnajdrová
Metodik akreditací a referent CŽV
+420585633408
milada.snajdrova@upol.cz

Mgr. Milan Večerka
Metodik distančního vzdělávání + zástup
+420585631131
milan.vecerka@upol.cz

Univerzita třetího věku

Ing. Helena Janošíková
Referentka univerzity třetího věku
+420585633408
helena.janosikova@upol.cz

Úsek pro strategii vědy a výzkumu

Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
profesor - prorektor
+420585634252, +420585634255
hradil@optics.upol.cz

Referát pror. pro strategii VaV

VTP

Dr.Ing. Petr Kubečka
Ředitel VTP
+420585631400, +420585631449
734265043
petr.kubecka@upol.cz

Šárka Dobrozemská
Samostatná odborná referentka VTP
+420585631420
774 713 715
sarka.dobrozemska@upol.cz

Mgr. Hana Doláková
Projektový manažer
+420774713716
585631467
hana.dolakova@upol.cz

Ing. Marcela Dosedělová
samostatná odborná referentka VTP
+420585631428
731630141
marcela.dosedelova@upol.cz

Bc. Jakub Havlín
projektový manažer
+420776800589
jakub.havlin@upol.cz

Mgr. Jana Honzáková
Samostatná odborná referentka VTP
+420585631420
jana.honzakova@upol.cz

Mgr. Miroslav Hutňan
Projektový manažer
+420585632050
miroslav.hutnan@upol.cz

Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.
projektový manažer
+420585631438
739329981
petr.suchomel@upol.cz

Bc. Martin Svačinka
Projektový manažer
+420585631474
martin.svacinka@upol.cz

Ondřej Šebesta
operátor 3D tisku
+420585631467
585631468
ondrej.sebesta@upol.cz

Ing. Markéta Švarcová
Samostatná odborná referentka VTP
+420585631476
604489543
marketa.svarcova@upol.cz

Projektový servis

Mgr. Gabriela Pokorná
Ředitelka Projektového servisu
+420585631403
777119190
gabriela.pokorna@upol.cz

Bc. Martina Bačuvčíková
Vedoucí projektový pracovník
+420585631418
martina.bacuvcikova@upol.cz

Mgr. Veronika Fousková
Metodik pro projekty
+420585631234
veronika.fouskova@upol.cz

Mgr. Ludmila Hrabáková
Asistentka
+420585631404
ludmila.hrabakova@upol.cz

Mgr. Martina Kleislová
Projektový manažer
+420585631059
martina.kleislova@upol.cz

Ing. Veronika Knichalová
Vedoucí projektový pracovník
+420585631425
735701320
veronika.knichalova@upol.cz

Bc. Martina Králíková
Samostatná odborná referentka
+420585631455
martina.kralikova@upol.cz

Mgr. Ondřej Němčák
Vedoucí projektový pracovník
+420585631441
736501763
ondrej.nemcak@upol.cz

Mgr. Eva Novosádová
Projektový manažer
+420585631401
733690742
eva.novosadova@upol.cz

Pavla Poubová
sekretářka
+420585631417
pavla.poubova@upol.cz

Mgr. Eva Richterová
Projektový manažer
+420585631454
734763491
eva.richterova@upol.cz

Ing. Jaroslav Skácel
Vedoucí projektový pracovník
+420585631408
777172860
jaroslav.skacel@upol.cz

Ing. Eva Stejskalová
Projektový manažer
+420585631402
774172850
eva.stejskalova@upol.cz

Mgr. Pavla Tresterová
Projektový manažer
+420585631419
pavla.tresterova@upol.cz

Mgr. Tereza Vacková
Projektový manažer
+420585631440
734173050
tereza.vackova@upol.cz

Úsek pro vědu a výzkum

Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
profesor-prorektor
+420585634252, +420585634255
hradil@optics.upol.cz

Oddělení vědy a výzkumu

Mgr. Robert Jaworek
Datový analytik/bibliometrista
+420585631026
robert.jaworek01@upol.cz

Mgr. Vladimíra Kalová
Vedoucí oddělení Vědy a výzkumu
+420585631016
605450584
vladimira.kalova@upol.cz

Mgr. Jana Kopečková
Odb.prac. evidence a výkaznické V-V činn
+420585631026
jana.kopeckova@upol.cz

Bc. Miroslava Plchová
Referentka vědy a výzkumu
+420585631025
miroslava.plchova@upol.cz

Lukáš Walek
Metodik a správce publikační činnosti
+420585631026
lukas.walek@upol.cz

Úsek pro strategické plánování a kvalitu

JUDr.Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Prorektor pro strategii a vnější vztahy
+420585637705, +420585631010
michal.malacka@upol.cz

Oddělení strategie a kvality

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Manažer řízení kvality+vedoucí OSK
+420585635607, +420585635006
585631010, 585631091
hana.maresova@upol.cz

Ing. Libor Hájek
Analytik dat-oblast tranferu technologií
+420585634896
libor.hajek@upol.cz

Mgr. Michaela Janáková
Referent pro odd. strategie a kvality
+420585631031
michaela.janakova@upol.cz

Ing. Martin Jurečka
Analytik strateg.rozv.+koordinátor rizik
+420585631068
martin.jurecka@upol.cz

Ing. Jiří Rudolf
Analytik benchmarkingu
+420585631109
jiri.rudolf@upol.cz

Mgr. Andrea Sojková
Analytik strategického rozvoje + zástup
+420585631047
andrea.sojkova@upol.cz

Mgr. Pavla Šimáčková, MSc
Metodik řízení kvality
+420585631028
pavla.simackova@upol.cz

Mgr. Tomáš Talášek, Ph.D.
Systémový analytik
+420585631013
tomas.talasek@upol.cz

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
Systémový analytik
+420585631013
733690804,585634072
jana.talasova@upol.cz