Praktické rady

Průvodce KudyKam

Zejména studentům prvních ročníků je určen kapesní průvodce KudyKam, který univerzita vydává vždy na začátku akademického roku. Na těchto webových stránkách vám přinášíme jeho stručnou podobu, která slouží k základní orientaci studentů ve studijních povinnostech a administrativě. Můžete také nahlédnout  do zázemí, které univerzita studentům poskytuje.

Brožura, která je dostupná také ke stažení v PDF formátu, obsahuje přehled základních informací, rad a návodů. Kromě důležitých informací o struktuře univerzity, studijní agendě, univerzitních zařízeních či o sportu na UP, čekají na „prváky“ také tipy na kulturní, sportovní a společenské vyžití v Olomouci, mapky MHD a města, praktický kalendář akademického roku, slovníček pojmů, přehled bankomatů a pošt či velké množství slevových voucherů. Průvodce prváka tak vyčerpávajícím způsobem reflektuje potřeby a požadavky nových studentů nejen v oblasti studia, ale také v oblasti zábavy a kulturního života.

KudyKam na akademický rok 2018/2019 v PDF

Kdo je kdo na UP?

Děkani, katedra, menza jsou pojmy se kterými se budete setkávat dnes a denně při svém studiu. Na koho a kdy se obrátit? A kam zajít, pokud potřebujete tu či onu radu? Seznámení s užitečnými místy a lidmi vám může ušetřit nejen drahocenný čas. Vzhledem k tomu, že univerzita je institucí srovnatelnou s velkou firmou (UP je druhým největším zaměstnavatelem v Olomouci), je důležité seznámit se hned v počátcích s vnitřní hierarchií univerzity. Pro vaše studium má proto daleko větší význam vedení fakulty, na které studujete, a samozřejmě vedení a pracovníci vaší domací katedry, neboť s nimi budete do styku přicházet daleko častěji.

Vedení univerzity

V čele univerzity stojí rektor. Společně s tzv. prorektory se stará nejen o její správu, ale také o její další směřování. Reprezentuje ji na domácím i mezinárodním poli. Rektora jmenuje na základě volby akademickým senátem univerzity prezident ČR. Pravou rukou rektora je kancléř, který vede jeho agendu. V budově Rektorátu UP, kterou najdete na ulici Křížkovského 8, pracují také prorektoři. Prorektor zastupuje rektora v oblastech, které mu rektor svěří, například v oblasti studijní problematiky vědy a výzkumu, vnějších a vnitřních vztahů, rozvoje, výstavby a organizace. 

Vedení fakulty

V čele fakult stojí děkani, kterým jsou přímo podřízeni proděkani. Děkan disponuje podobnými pravomocemi jako rektor; ale pouze v rámci své fakulty a mimo jiné rozhoduje o přijetí či nepřijetí ke studiu, odvolání proti nepřijetí, o udělování stipendií či o uznávání kreditů z předcházejícího studia. Činnost proděkanů opět odpovídá v rámci fakulty pravomocem prorektorů, a to v jednotlivých oblastech řízení fakulty. Vaším rádcem a pomocníkem bude především proděkan pro záležitosti studia a studentů, pod kterého spadá vaše studijní oddělení. Struktura všech fakult UP je takřka stejná. Na UP jich dnes najdete celkem osm.

Katedry a jejich zaměstnanci

Místo vám nejbližší, kde se budete na seminářích, přednáškách, cvičeních i ve volném čase setkávat se spolužáky a pedagogy. Pro začátek je dobré vědět, že středoškolské „paní profesorko“ má na vysoké škole jiný význam. Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogický titul a oslovujeme tak jen jejich nositele. Na správné titulování si akademičtí pracovníci potrpí („pane magistře“, „paní docentko“ atd.) Vedoucí katedry a tajemník katedry vám budou v mnohém nápomocni, pozornost si však zaslouží také sekretářka, která se stane vaší pravou rukou zvláště v záležitostech studijní agendy.

WI-FI

Na UP (kromě kolejí) existuje několik způsobů připojení mobilních zařízení (notebooky, telefony, tablety, ...). Nejčastější způsob je realizován jako bezdrátová síť (WiFi). Další možností je využití připojení pomocí pevné ethernetové sítě (LAN). Systém zabezpečeného (ověřovaného) připojení je realizován v rámci projektu EDUROAM.

Připojení notebooku k wi-fi

Svůj notebook můžete k internetu připojit přes wi-fi nebo kabelem. Na připojení kabelem do označených zásuvek je třeba mít vlastní UTP kabel s koncovkami RJ-45. Síť, ke které se v prostorách UP připojujete, má označení EDUROAM nebo UPOL. Návod, jak se připojit, seznam přístupových bodů v prostorách univerzity a veškeré další potřebné informace najdete na wiki.upol.cz  – Informační technologie – Přístup k počítačové síti.

Připojení notebooku k síti na kolejích

Na kolejích se můžete připojit k počítačové síti KolejNET, což je studentská část počítačové sítě UP. Zde je nutné kromě obecných pravidel počítačové sítě UP dodržovat ještě další závazná pravidla KolejNETu. Na většině kolejí se můžete připojit k internetu i bezdrátově. Přehled pravidel, úřední hodiny správců, aktuality a další informace najdete na stránkách kolejnet.upol.cz.

Problémy s připojením

Když máte problém s připojením, zkuste se zeptat „služebně“ staršího studenta, nebo si ještě jednou zkontrolujte informace na portálu, jestli např. není chyba v přihlašovacích údajích.

V prvním patře Zbrojnice dále najdete IT Helpdesk, kde na vás v odpoledních hodinách čeká ajťák Centra výpočetní techniky. Za fakultním správcem sítě se svým problémem zajděte až v případě, že všechny předchozí pokusy selhaly. Přesné a aktuální kontakty na správce najdete na wiki.upol.czInformační technologie – Správci počítačové sítěhttps://wiki.upol.cz/upwiki/Spravci_pocitacove_site.

Pokud síť dlouhodobě nefunguje podle vašich představ a porucha přitom není na vašem přijímači, můžete se také obrátit v době od 9.00 do 15.00 na help-line CVT (tel.: 585 631 842) nebo využijte univerzitní Helpdesk na adrese helpdesk.upol.cz. Problémy se sítí na kolejích řešte přes podporu KolejNETu, kolejnet@upol.cz.

Identifikační karta

Jste-li studentem prezenčního programu, pak kromě indexu, který bude vaším výkazem o studiu, dostanete i průkaz studenta, a to buď kartu ISIC nebo standardní modrou kartu UP.
Typ karty si každý student vybírá ještě před nástupem ke studiu. Karta ISIC slouží jako průkaz studenta a mezinárodní průkaz studenta, můžete jím navíc uplatňovat velké množství výhod a slev. Standardní karta UP platí pouze jako průkaz studenta na UP a nelze na ni uplatňovat jakékoli slevy.

Výdej karet

Protože budete svůj identifikační průkaz používat několikrát denně, vaše první kroky povedou do Zbrojnice, kde si můžete svou kartu vyzvednout. Výdej karet začíná přibližně do 7 dnů po zápise, nejdříve však v polovině září. Přesný termín najdete na Portále UP v aktualitách. Tam také bude zveřejněno i výdejní místo.

K čemu karta slouží?

 • Dostanete se zadarmo na internet v rámci UP
 • Na identifikační kartu si půjčíte knihy v knihovnách UP a ve Vědeckéknihovně
 • Můžete tisknout a kopírovat ve Zbrojnici i jinde na UP
 • Slušně a levně se najíte v univerzitních menzách
 • Identifikační karta vám umožní vstupovat do objektů UP, tj. učeben, laboratoří, které jsou přístupné pomocí čteček univerzitního přístupového systému CEVIS
 • Identifikační kartu vám budou akceptovat na DPMO při vyřizování slevy a už nebudete potřebovat žádná potvrzení, že jste studentem UP
 • ISIC průkaz můžete používat v Olomouckém kraji v integrovaném dopravním systému jako jízdenku, podrobnosti na cvt.upol.cz, sekce Identifikační karty.
 • Karta ISIC je celosvětově uznávaná studentská karta, díky které leckde leccos nakoupíte levněji. Více na www.alive.cz.

Založení účtu na stravování

Identifikační karta slouží i jako kreditka na stravování v menze. Nejprve si musíte vložit peníze na svůj stravovací účet, a to v hlavní menze (17. listopadu 54). K objednávání jídel můžete využít internetového rozhraní na univerzitním portálu pod odkazem Menza. Informace o kreditním systému stravování najdete na skm.upol.cz.

Kopírování a tisknutí s kartou

V počítačových studovnách a fakultních knihovnách můžete s identifikační kartou využívat samoobslužný tisk a kopírování dokumentů. Platba za tyto služby se opět provádí pomocí identifikační karty. Nabití karty (tj. uložení peněz na účet) je možné na označených nabíjecích místech (obvykle v každé studovně, kde se tiskne). Více na wiki.upol.czIdentifikační karty.

STAG

STAG (stag.upol.cz) je označení pro elektronickou správu a evidenci STudijní AGendy UP. Systém slouží ke správě studijních programů, oborů, studijních plánů a předmětů, k sestavování rozvrhů, zapisování na předměty a zkoušky, zapisování známek, evidenci bakalářských a diplomových prací a má mnoho dalších funkcí. Do STAGu vstupují nejen studenti a vyučující, ale také sekretářky a vedoucí kateder, pracovníci studijních oddělení, tvůrci rozvrhů a další osoby.

Funkce STAGu

 • zápis předmětů, pomocí něhož si tvoříte svůj individuální studijní plán,
 • zápisy na zkoušky,
 • zadání bankovního spojení a sledování plateb stipendií,
 • prohlížení a vyhledávání:
  • rozvrh,
  • předměty, studijních programy, obory,
  • vyučující,
  • katedry,
 • vyplnění údajů o bakalářské nebo diplomové práci,
 • odevzdání seminárních prací,
 • hodnocení kvality výuky (evaluace).

První kroky

Před úplně prvním přihlášením do STAGu se nejdříve musíte přihlásit do Portálu a tam si změnit heslo v části Upravit můj profil. Poté se už můžete přihlašovat do STAGu přes www.stag.upol.cz. Zde pak budete spravovat své studium a najdete tady všechny nabídky týkající se vás a vašeho studia. Kromě zápisu předmětů a přihlašování se na zkoušky zde můžete  vyhledávat všechny možné údaje (rozvrh a umístění učeben, údaje o učitelích, oborech atd.). Je vhodné se na začátku seznámit s funkcemi, které budete ve STAGu využívat. K tomu slouží nápověda, která se nachází pod odkazem Info ke STAGu.

STAG v telefonu

Pokud máte chytrý telefon s operačním systémem Android, určitě si stáhněte UPlikaci. Prostřednictvím této aplikace budete mít k dispozici aktuální přehled o studijních povinnostech, které se nacházejí v IS/STAG. Budete mít snadno po ruce nejen svůj rozvrh, ale rychle zjistíte i informace o svých předmětech či zapsaných zkouškách. Aplikaci získáte zdrama na uplikace.upol.cz.

Architektem svého rozvrhu

Před začátkem každého semestru si sestavujete svůj individuální studijní plán, tedy rozvrh přednášek, seminářů a cvičení z nabídnutých variant.

Pro dobře sestavený rozvrh a úspěšné studium musíte vědět, kolik máte nasbírat kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Všechny tyto informace uvidíte ve STAGu v části Předzápis. Povinné a povinně volitelné předměty jsou ve STAGu vložené, pouze si vybíráte z nabízených přednášek a cvičení (může jich být více v různé dny v týdnu). Volitelné předměty si vybíráte podle svého zájmu, a pokud se vám dobře nezobrazují ve studijním plánu, musíte si je vyhledat v Předzápisu na záložce Vyhledat předmět. Potřebujete k tomu znát kód, který najdete ve STAGu v části zvané Prohlížení. Tak např. KBH/DLIK znamená katedra bohemistiky, předmět Literární kritika. V seznamu předmětů, které se v Předzápisu zobrazují, ukazuje STAG u každého z předmětů jednu z těchto tří možností:

 • na předmět se můžete zapsat
 • předmět nemá rozvrh (zatím vyčejte)
 • všechny akce obsazeny (tj. kapacita předmětu je vyčerpána).

Největším problémem bývá kapacita předmětů, které jsou atraktivní. Je jasné, že učebny nejsou nafukovací a vyučující jsou také jen lidé, proto není možné uspokojit všechny studenty, kteří se na nějaký zajímavý předmět hlásí. Proto doporučujeme připravit si více alternativ a rozmyslet si náhradní varianty, kdyby se vám nepodařilo na předmět zapsat.

Zápis ve STAGu zůstává na některých fakultáh otevřen i chvíli po začátku semestru, aby po absolvování úvodních seminářů bylo možné ještě dělat změny. Platí pravidlo "Co není ve STAGu, jako by nebylo", takže si zapsané předměty i své výsledky dobře zkontrolujte. I když budete celý rok pravidelně navštěvovat seminář, který nemáte zapsaný, pokud vyučující nenajde v programu vaše jméno, zápočet vám nezaznamená.

Studenti Lékařské fakulty se do rozvrhu povinných předmětů zapisují tzv. „kroužkovým předzápisem“ (více o tomto zápisu na webových stránkách fakulty).

Jestli vás STAG přes veškerou vynaloženou energii nebude chtít "poslouchat", zkontrolujte, zda se zapisujete ve správném čase. Termíny zápisu předmětů jsou s předstihem vyvěšeny na zapis.upol.cz. Pokud by došlo k nějaké mimořádné události v provozu STAGu, dozvíte se o tom hned na úvodní stránce STAGu.

Portál UP - univerzitní intranet

Portál UP portal.upol.cz slouží jako rozcestník po aplikacích a intranetových slubách na UP.

Na portálu najdete:

 • vyhledávání osob (kontakty na spolužáky i na pedagogy, e-mailové adresy, telefonní čísla),
 • přístup do studijní agendy (STAG), což je elektronický systém na správu a evidenci studia (viz dále),
 • objednávání jídla v menze,
 • odkazy na webová rozhraní pro čtení univerzitní e-mailové pošty,
 • odkaz na univerzitní Wiki (wiki.upol.cz), kde najdete pravidelně aktualizované manuály, které vám pomůžou nejen s připojením k internetu, ale i s přístupem k informačním databázím nebo licencím softwaru,
 • mapy a plány univerzitních budov,
 • odkaz ke stažení kancelářského balíku Microsoft Office (aktuálníverze, zdarma pro studenty UP)
 • přístup k aplikacím (EDIS či Moodle), ad.

Portál má některé rubriky a informace veřejné a jiné neveřejné, viditelné až po přihlášení. Po přihlášení můžete aktivně přistupovat k některým službám.

Jak se na portál přihlásit?

 1. otevřete portal.upol.cz a klikněte na odkaz Kontakty
 2. vyhledejte se ve vyhledávání studentů
 3. podívejte se, jaké máte Portal ID – to bude vaše přihlašovací jméno
 4. vaším vstupním heslem bude vaše rodné číslo (bez lomítka)
 5. klikněte na tlačítko Přihlásit se (v pravém horním rohu)
 6. zadejte přihlašovací údaje
 7. vítejte v portále!

Po přihlášení budete vyzváni, abyste sis změnili heslo. Vstupní heslo na portál (rodné číslo) je pouze provizorní. Z bezpečnostních důvodů musí mít heslo alespoň osm znaků a musí obsahovat alespoň jeden nealfabetický znak (číslo nebo symbol). Nastavování hesel najdete pod odkazem Upravit můj profil.

E-mail

Webové rozhraní umožňuje studentům UP přístup k univerzitnímu e-mailu z internetu, a to z jakéhokoliv počítače s nainstalovaným prohlížečem webových stránek na adrese outlook.com/upol.cz

 • Jméno uživatele (login): Portal ID@upol.cz
 • Heslo: Vaše portálové heslo nebo rodné číslo bez lomítka (občané ČR - 10 číslic; zahraniční studenti - přidělené rodné číslo)

Nápověda pro práci společně s přehledem funkcí je integrována přímo  do tohoto rozhraní a je k dispozici po přihlášení. Návod pro použití emailu Office365 (PDF). V případě problémů kontaktujte svého správce počítačové sítě.  

K čemu slouží univerzitní e-mail?

V době mezi zápisem a začátkem akademického roku jsou prvákům postupně automaticky generovány oficiální univerzitní e-mailové účty. Rozhodně je velmi důležité svůj univerzitní e-mail nejen pravidelně sledovat, ale výhradně používat. Podle studijního a zkušebního řádu UP je to dokonce vaše povinnost. Pracovníci univerzity nejsou povinni reagovat na vaše dotazy odeslané z e-mailových adres typu „laskonka123@email.cz“. Budou vám sem přicházet zprávy od vyučujících, ze studijního oddělení či z knihovny. Nezapomeňte také, že vaše univerzitní e-mailová adresa je zveřejněná na portálu v Kontaktech. Univerzitní e-mailovou adresou získáváte i prestižní vizitku pro oficiální komunikaci, deklarující, že jste spojeni s Univerzitou Palackého v Olomouci. Vaše adresa je uvedena v záhlaví vaší smlouvy o výpůjčce identifikační karty neboli průkazu studenta (tuto smlouvu podepisujete při jejím převzetí).

Heslo a přihlášení

E-mailová adresa studenta je odvozená od jména a příjmení a na konci je doplněna pořadovým číslem. Studentka Karla Malinová bude mít oficiální e-mail ve tvaru: karla.malinova01@upol.cz. Při přihlašování k své emailové poště také použijte své portálové ID ve tvaru portalID@upol.cz (pozor, toto ale není tvar vaší e-mailové adresy), heslo je stejné jako do portálu. Změnou hesla do portálu změníte současně heslo i v elektronické poště. Všechny potřebné informace, které se týkají univerzitního e-mailu (např. nutná a doporučená nastavení webového rozhraní nebo možnost přeposílání pošty na jinou adresu) najdete na wiki.upol.cz pod záložkou Informační technologie – Přístup k e-mailu. Doporučujeme si poštu v klidu vyzkoušet. Kdyby bylo něco v nepořádku, obraťte se na toho správce sítě, který má nastarosti vaši fakultu. Kontakty na všechny správce najdete opět na wiki.upol.cz, v rubrice Informační technologie – Správci počítačové sítě. Fakultní správce sítě vám také může pomoci, když zapomenete heslo.

Helpdesk

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, využijte online Helpdesk nebo navštivte "fyzický" Helpdesk umístěný v prostorách Zbrojnice (1. patro, časopisecká studovna, Biskupské náměstí 1). Provozní hodiny Helpdesku jsou stanoveny na středu: 12.00 až 15.00.