Praktické rady

Průvodce KudyKam

Zejména studentům prvních ročníků je určen kapesní průvodce KudyKam, který univerzita vydává vždy na začátku akademického roku. Na těchto webových stránkách vám přinášíme jeho stručnou podobu, která slouží k základní orientaci studentů ve studijních povinnostech a administrativě. Můžete také nahlédnout  do zázemí, které univerzita studentům poskytuje.

KudyKam pro akademický rok 2020/2021.

Kdo je kdo na UP?

Děkani, katedra, menza… pojmy, se kterými se budete setkávat dnes a denně při svém studiu. Na koho a kdy se obrátit? Seznámení s užitečnými místy a lidmi vám ušetří nejen drahocenný čas, ale i pár trapasů a zdržení.

Vedení univerzity

V čele univerzity stojí rektor. Společně s tzv. prorektory se stará nejen o její správu, ale také o její další směřování. Reprezentuje ji na domácím i mezinárodním poli. Rektora jmenuje na základě volby akademickým senátem univerzity prezident ČR. Funkci rektora naší univerzity zastává pátým rokem prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., MA. Pravou rukou rektora je kancléř, který vede jeho agendu. V budově Rektorátu UP, kterou najdete v ulici Křížkovského 8, pracují také prorektoři. Prorektor zastupuje rektora v oblastech, které mu rektor svěří, například v oblasti studijní problematiky, vědy a výzkumu, vnějších a vnitřních vztahů, rozvoje, výstavby a organizace. Vám bude nejbližší prorektor pro studijní záležitosti a zaměstnanci jeho úseku.

Vedení fakulty

Vzhledem k tomu, že univerzita je institucí srovnatelnou s velkou firmou (UP je druhým největším zaměstnavatelem v kraji), je důležité seznámit se hned v počátcích s vnitřní hierarchií univerzity. V čele fakult stojí děkani/děkanky, kterým jsou přímo podřízeni proděkani/proděkanky. Děkan disponuje podobnými pravomocemi jako rektor, ale pouze na své fakultě, a mimo jiné rozhoduje o přijetí či nepřijetí ke studiu, odvolání proti nepřijetí, o udělování stipendií či o uznávání kreditů z předcházejícího studia. Činnost proděkanů opět odpovídá v rámci fakulty pravomocem prorektorů, a to v jednotlivých oblastech řízení fakulty. Váším rádcem a pomocníkem bude především proděkan pro záležitosti studia a studentů, pod kterého spadá vaše studijní oddělení. Struktura všech fakult UP je takřka stejná. Na UP jich dnes najdete celkem osm.

Katedry / ústavy

Místo vám nejbližší, kde se budete na seminářích, přednáškách, cvičeních i ve volném čase setkávat se spolužáky a pedagogy. Pro začátek je dobré vědět, že středoškolské „paní profesorko“ má na vysoké škole jiný význam. Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogický titul a oslovujeme tak jen jejich nositele. Na správné titulování si akademičtí pracovníci potrpí, oslovujeme je proto pěkně „pane magistře“, „paní docentko“ atd. Aktuální tituly zaměstnanců najdete v Kontaktech. Vedoucí katedry a tajemník katedry vám budou v mnohém nápomocni, pozornost si však zaslouží také sekretářka, která se stane vaší pravou rukou – zvláště v záležitostech studijní agendy (viz STAG).

WI-FI

Na UP (kromě kolejí) existuje několik způsobů připojení mobilních zařízení (notebooky, telefony, tablety, ...). Nejčastější způsob je realizován jako bezdrátová síť (WiFi). Další možností je využití připojení pomocí pevné ethernetové sítě (LAN). Systém zabezpečeného (ověřovaného) připojení je realizován v rámci projektu EDUROAM.

Připojení notebooku k wi-fi

Svůj notebook můžete k internetu připojit přes wi-fi nebo kabelem. Na připojení kabelem do označených zásuvek je třeba mít vlastní UTP kabel s koncovkami RJ-45. Síť, ke které se v prostorách UP připojujete, má označení EDUROAM nebo UPOL. Návod, jak se připojit, seznam přístupových bodů v prostorách univerzity a veškeré další potřebné informace najdete na wiki.upol.cz  – Informační technologie – Přístup k počítačové síti.

Připojení notebooku k síti na kolejích

Na kolejích se můžete připojit k počítačové síti KolejNET, což je studentská část počítačové sítě UP. Zde je nutné kromě obecných pravidel počítačové sítě UP dodržovat ještě další závazná pravidla KolejNETu. Na většině kolejí se můžete připojit k internetu i bezdrátově. Přehled pravidel, úřední hodiny správců, aktuality a další informace najdete na stránkách kolejnet.upol.cz.

Problémy s připojením

Když máte problém s připojením, zkuste se zeptat „služebně“ staršího studenta, nebo si ještě jednou zkontrolujte informace na portálu, jestli např. není chyba v přihlašovacích údajích.

V prvním patře Zbrojnice dále najdete IT Helpdesk, kde na vás v odpoledních hodinách čeká ajťák Centra výpočetní techniky. Za fakultním správcem sítě se svým problémem zajděte až v případě, že všechny předchozí pokusy selhaly. Přesné a aktuální kontakty na správce najdete na wiki.upol.czInformační technologie – Správci počítačové sítěhttps://wiki.upol.cz/upwiki/Spravci_pocitacove_site.

Pokud síť dlouhodobě nefunguje podle vašich představ a porucha přitom není na vašem přijímači, můžete se také obrátit v době od 9.00 do 15.00 na help-line CVT (tel.: 585 631 842) nebo využijte univerzitní Helpdesk na adrese helpdesk.upol.cz. Problémy se sítí na kolejích řešte přes podporu KolejNETu, kolejnet@upol.cz.

Identifikační karta

Jste-li studentem prezenčního programu, pak kromě indexu, který bude vaším výkazem o studiu, dostanete i průkaz studenta, a to buď kartu ISIC nebo standardní modrou kartu UP.
Typ karty si každý student vybírá ještě před nástupem ke studiu. Karta ISIC slouží jako průkaz studenta a mezinárodní průkaz studenta, můžete jím navíc uplatňovat velké množství výhod a slev. Standardní karta UP platí pouze jako průkaz studenta na UP a nelze na ni uplatňovat jakékoli slevy.

Výdej karet

Karta ISIC slouží jako průkaz studenta a mezinárodní průkaz studenta, můžete s ním navíc uplatňovat velké množství výhod a slev. Standardní karta UP platí pouze jako průkaz studenta na UP a nelze na ni uplatňovat žádné slevy.

Protože budete svůj identifikační průkaz používat několikrát denně, vaše první kroky povedou do Zbrojnice, kde si můžete svou kartu vyzvednout. Výdej karet začíná přibližně do 7 dnů po vašem zápise, nejdříve však v polovině září. Přesný termín najdete na Portále UP v aktualitách. Tam také bude zveřejněno i výdejní místo, které následně nejspíše spolehlivě poznáte podle fronty ostatních prváků natěšených na svou první identifikační kartu a taky podle směrovek. Chvíli se tady sice můžete zdržet kvůli podepisování papírů, ale tyto dokumenty si můžete v klidu prostudovat i na cvt.upol.cz, sekce Identifikační karty.

K čemu karta slouží?

 • Dostanete se zadarmo na internet v rámci UP.
 • Na identifikační kartu si půjčíte knihy v knihovnách UP a ve Vědecké knihovně.
 • Můžete tisknout a kopírovat ve Zbrojnici i jinde na UP.
 • Slušně a levně se najíte v univerzitních menzách.
 • Identifikační karta vám umožní vstupovat do objektů UP, tj. učeben, laboratoří, které jsou přístupné pomocí čteček univerzitního přístupového systému.
 • Identifikační kartu vám budou akceptovat na DPMO při vyřizování slevy a už nebudete potřebovat žádná potvrzení, že jste studentem UP.
 • ISIC průkaz můžete používat v Olomouckém kraji v integrovaném dopravním systému jako jízdenku. Podrobnosti na cvt.upol.cz, sekce Identifikační karty.
 • Karta ISIC je celosvětově uznávaná studentská karta, díky které leckde leccos nakoupíte levněji. Více na www.alive.cz.

Založení účtu na stravování

Identifikační karta slouží i jako kreditka na stravování v menze. Nejprve si musíte vložit peníze na svůj stravovací účet, a to v hlavní menze (17. listopadu 54). K objednávání jídel můžete využít internetového rozhraní na univerzitním portálu pod odkazem Menza. Informace o kreditním systému stravování najdete na skm.upol.cz.

Kopírování a tisknutí s kartou

V počítačových studovnách a fakultních knihovnách můžete s identifikační kartou využívat samoobslužný tisk a kopírování dokumentů. Platba za tyto služby se opět provádí pomocí identifikační karty. Nabití karty (tj. uložení peněz na účet) je možné na označených nabíjecích místech (obvykle v každé studovně, kde se tiskne). Více na wiki.upol.czIdentifikační karty.

STAG

IS/STAG (stag.upol.cz) je označení pro elektronickou správu a evidenci STudijní Agendy UP. Systém vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni a je neustále vyvíjen, mimo jiné proto, že musí odrážet změny v zákonech. Je to systém, který slouží ke správě studijních programů, oborů, studijních plánů a předmětů, k sestavování rozvrhů, zapisování na předměty a zkoušky, zapisování známek, evidenci bakalářských a diplomových prací a má mnoho dalších funkcí. Do systému vstupují nejen studenti a vyučující, ale také sekretářky a vedoucí kateder, pracovníci studijních oddělení, tvůrci rozvrhů a další osoby.

Funkce STAGu

 • zápis předmětů, pomocí něhož si tvoříte svůj individuální studijní plán,
 • zápisy na zkoušky,
 • zadání bankovního spojení a sledování plateb stipendií,
 • prohlížení a vyhledávání:
  • rozvrh,
  • předměty, studijní programy, obory,
  • vyučující,
  • katedry,
 • vyplnění údajů o bakalářské nebo diplomové práci,
 • odevzdání seminárních prací,
 • hodnocení kvality výuky (evaluace).

První vstup do STAGu přes Portál

Před úplně prvním přihlášením do STAGu si nejdříve musíte nastavit své přihlašovací heslo do univerzitních informačních systémů pomocí odkazu v e-přihlášce (viz návod výše). Poté se už můžete přihlašovat do STAGu přes stag.upol.cz, kde budete spravovat své studium. Tam najdete všechny nabídky týkající se vás a vašeho studia. Kromě zápisu předmětů a přihlašování se na zkoušky můžete vyhledávat všechny možné údaje (rozvrh a umístění učeben, údaje o učitelích, oborech atd.).

Je vhodné se na začátku seznámit s funkcemi, které budete ve STAGu využívat. K tomu vám slouží nápověda, která se nachází pod odkazem Info ke STAGu.

Architektem svého rozvrhu

Před začátkem každého semestru si sestavujete svůj individuální studijní plán, tedy rozvrh přednášek, seminářů a cvičení, a snažíte se ho z nabídnutých variant sestavit tak, aby vám co nejvíc vyhovoval.

Pro dobře sestavený rozvrh a úspěšné studium musíte vědět, kolik máte nasbírat kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Všechny tyto informace uvidíte ve STAGu v části Předzápis. Povinné a povinně volitelné předměty jsou ve STAGu vložené, pouze si vybíráte z nabízených přednášek a cvičení (může jich být více v různé dny v týdnu). Volitelné předměty si vybíráte podle svého zájmu, a pokud se vám  nezobrazují ve studijním plánu, musíte si je vyhledat v Předzápisu na záložce Vyhledat předmět. Potřebujete k tomu znát kód, který najdete ve STAGu v části zvané Prohlížení. Tak např. KBH/DLIK znamená katedra bohemistiky, předmět Literární kritika. V seznamu předmětů, které se v Předzápisu zobrazují, ukazuje STAG u každého z předmětů jednu z těchto tří možností:

 • na předmět se můžete zapsat,
 • předmět nemá rozvrh (zatím vyčkejte),
 • všechny akce obsazeny (tj. kapacita předmětu je vyčerpána).

Největším problémem bývá kapacita předmětů, které jsou atraktivní. Je jasné, že učebny nejsou nafukovací a vyučující jsou také jen lidé, proto není možné uspokojit všechny studenty, kteří se na nějaký zajímavý předmět hlásí. Proto radíme: připravte si více alternativ, kdyby se vám na některý předmět nepodařilo zapsat, mějte předem rozmyšlené náhradní varianty. Zápis ve STAGu zůstává na některých fakultách otevřen i chvíli po začátku semestru, aby po absolvování úvodních seminářů bylo možné ještě dělat změny. Platí pravidlo „Co není ve STAGu, jako by nebylo“, takže si zapsané předměty i své výsledky dobře zkontrolujte. I pokud budete celý rok pravidelně navštěvovat seminář, který ale nemáš zapsaný, nebude vám nakonec k ničemu, protože vyučující nenajde v programu vaše jméno a zápočet vám nezaznamená. Studenti lékařské fakulty se do rozvrhu povinných předmětů zapisují tzv. „kroužkovým předzápisem“ (více o tomto zápisu na webových stránkách fakulty).

Jestli vás STAG přes veškerou vynaloženou energii nebude chtít poslouchat, zkontrolujte, zda se zapisujete ve správném čase. Termíny zápisu předmětů jsou s předstihem vyvěšeny na zapis.upol.cz. Pokud by došlo k nějaké mimořádné události v provozu STAGu, dozvíte se o tom hned na úvodní straně Portálu, kde by svítilo výrazné upozornění v rubrice Nepřehlédněte. Zde jsou ostatně avizované veškeré mimořádné události hlavních univerzitních informačních systémů, které se dotýkají uživatelů Portálu.

STAG v telefonu

Pokud máte chytrý telefon s operačním systémem Android, určitě si stáhněte UPlikaci. Prostřednictvím této aplikace budete mít k dispozici aktuální přehled o studijních povinnostech, které se nacházejí v IS/STAG. Budete mít snadno po ruce nejen svůj rozvrh, ale rychle zjistíte i informace o svých předmětech či zapsaných zkouškách. Aplikaci získáte zdrama na uplikace.upol.cz.

Portál UP - univerzitní intranet

Portál UP portal.upol.cz slouží jako rozcestník po aplikacích a intranetových slubách na UP.

Na portálu najdete:

 • vyhledávání osob (kontakty na spolužáky i na pedagogy, e-mailové adresy, telefonní čísla),
 • přístup do studijní agendy (STAG), což je elektronický systém na správu a evidenci studia,
 • objednávání jídla v menze,
 • odkazy na webová rozhraní pro čtení univerzitní e-mailové pošty,
 • odkaz na univerzitní Wiki (wiki.upol.cz), kde najdete pravidelně aktualizované manuály, které vám pomůžou nejen s připojením k internetu, ale i s přístupem k informačním databázím nebo licencím softwaru,
 • mapy a plány univerzitních budov,
 • odkaz ke stažení kancelářského balíku Microsoft Office (aktuálníverze, zdarma pro studenty UP)
 • přístup k aplikacím (EDIS, Moodle, Erasmus+ apod.).

Portál má některé rubriky a informace veřejné a jiné neveřejné, viditelné až po přihlášení. Po přihlášení můžete aktivně přistupovat k některým službám.

Jak se na portál přihlásit?

Před prvním přihlášením do Portálu je potřeba si nastavit heslo ke svému uživatelskému účtu. Informačním systémem vám bude po zápise a po zpracování údajů studijním oddělením vygenerován/aktualizován přístup do IS. Studenti, kteří podávali přihlášku přes prihlaska.upol.cz, naleznou své přihlašovací jméno (Portal ID) do informačních systémů UP (STAG, Portal, Moodle aj.) v elektronické přihlášce, a to v části Osobní údaje v sekci Obecné. Studentovo Portal ID je zobrazeno hned pod univerzitním číslem.

Uživatelské údaje do elektronické přihlášky nejsou uživatelské údaje do informačních systémů UP (STAG, Portal, aj.). Pokud jste zapomněl/a heslo do přihlášky, zvolte na přihlašovací stránce do přihlášky možnost Zapomenuté heslo.

Pokud jste získal/a nový přístup do IS UP, je potřeba si nastavit heslo:

 1. V e-přihlášce (prihlaska.upol.cz) po přihlášení naleznete v části Osobní údaje → Obecné své Portal ID.
 2. Pod vaším Portal ID se nachází odkaz „Nastavit heslo“.
 3. Otevře se vám stránka pro nastavení nového hesla do IS UP.
 4. Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ bude vaše heslo nastaveno.

Pokud jste již byl/a studentem/kou UP, postupujte následovně:

 1. V e-přihlášce (prihlaska.upol.cz) po přihlášení naleznete v části Osobní údaje → Obecné své Portal ID.
 2. Klikněte na odkaz Přihlásit se.
 3. Pokud si již nepamatujete své heslo do IS UP, využijte služby Helpdesku na helpdesk.upol.cz → Anonymní požadavek → kategorie „Zapomenuté heslo“.

Přístupy uživatelů, kteří nepodávali elektronicky přihlášku, se musí řešit individuálně s příslušným studijním oddělením. Budete-li si chtít přenastavit heslo, můžete tak učinit po přihlášení do Portálu po kliknutí na odkaz Změna hesla.

E-mail

V době mezi zápisem a začátkem akademického roku jsou prvákům postupně automaticky generovány oficiální univerzitní e-mailové účty a se začátkem výuky už by měly být všechny e-mailové účty připraveny k použití. Rozhodně je velmi důležité svůj univerzitní e-mail nejen pravidelně sledovat, ale výhradně používat, dle studijního a zkušebního řádu UP je to dokonce vaše povinnost. Pracovníci univerzity nejsou povinni reagovat na vaše dotazy odeslané z e-mailových adres typu „laskonka123@email.cz“. Budou vám sem přicházet zprávy od vašeho vyučujícího, ze studijního oddělení či z knihovny. Nezapomeňte také, že vaše univerzitní e-mailová adresa je zveřejněná na portálu ve vyhledávání kontaktů.

K čemu slouží univerzitní e-mail?

Univerzitní e-mailovou adresou získáváte prestižní vizitku pro oficiální komunikaci, deklarující, že jste spojen s Univerzitou Palackého v Olomouci. Vaše adresa je uvedena v záhlaví vaší smlouvy o výpůjčce identifikační karty neboli průkazu studenta (tuto smlouvu podepisujete při jejím převzetí). Dlužno dodat, že e-mailová adresa studenta je odvozená od jména a příjmení a na konci je doplněna pořadovým číslem.

Heslo a přihlášení

Svou poštu si můžete pohodlně prohlížet pomocí webového rozhraní, které najdete na adrese: outlook.com/upol.cz. Tuto adresu si nemusíte pamatovat, neboť vás na ni snadno zavede odkaz E-mail, který najdete na Portálu. Při přihlašování k vaší emailové poště také použijete své portálové ID, jen je musíte zadat ve tvaru portalID@upol.cz (pozor, toto ale není tvar vaší e-mailové adresy), heslo je stejné jako do portálu. Změnou hesla do portálu změníte současně heslo i v elektronické poště. Všechny potřebné informace, které se týkají univerzitního e-mailu (např. nutná a doporučená nastavení webového rozhraní nebo možnost přeposílání pošty na jinou adresu) najdete na wiki.upol.cz pod záložkou Informační technologie – Přístup k e-mailu. Doporučujeme si poštu v klidu vyzkoušet. Kdyby bylo něco v nepořádku, obraťte se na toho správce sítě, který má nastarosti vaši fakultu. Kontakty na všechny správce najdete opět na wiki.upol.cz, v rubrice Informační technologie – Správci počítačové sítě. Fakultní správce sítě vám také může pomoci, když zapomenete heslo.

Základní pravidla kybernetické bezpečnosti

 • Používejte aktualizovaný antivirový program.
 • Udržujte aktualizovaný operační systém.
 • Mějte zapnutou bránu firewall.
 • Neklikejte na odkazy na falešné sociální sítě, antivirové vyskakovací okna.

Phishing
Jedná se o typ podvodu, který využívá e-mailové komunikace k získání citlivých dat uživatele. E-mail vypadá, jako by pocházel ze sociální sítě či platebních a jiných portálů. Tyto zprávy po vás obvykle vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Bezpečné heslo
Bezpečné heslo by mělo mít minimální délku osmi znaků a obsahovat nejméně tři z následujících prvků: alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno, nejméně jednu číslici a speciální znak. Uživatel by měl heslo měnit po zhruba sto dnech, aby zajistil bezpečnost svého účtu. Na UP nikdy neinformujeme uživatele o expiraci hesla, nereagujte  proto na žádné výzvy týkající se upozornění o expiraci hesel, které vám přijdou prostřednictvím e-mailu.

Pravidla zabezpečení hesla

 • Nikdy nereagujte na e-mailové výzvy k zadání hesla.
 • Vždy si zkontrolujte, do jaké stránky heslo zadáváte.
 • Používejte netriviální heslo.
 • Heslo nikomu nesdělujte a nepoznamenávejte si je na dostupnách místech.
 • Nezadávejte heslo na nedůvěryhodných zařízeních.
 • Braňte se odpozorování hesla při jeho zadávání.
 • Nepoužívejte stejné heslo do více systémů.

Helpdesk

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, využijte online Helpdesk nebo navštivte "fyzický" Helpdesk umístěný v prostorách Zbrojnice (1. patro, časopisecká studovna, Biskupské náměstí 1). Provozní hodiny Helpdesku jsou stanoveny na středu: 12.00 až 15.00.

Mobilní UPlikace

Pokud máte chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS, určitě si stáhněte UPlikaci. Prostřednictvím této aplikace budete mít k dispozici aktuální přehled o studijních povinnostech, které se nacházejí právě v IS/STAG. Budete mít snadno po ruce nejen svůj rozvrh, ale rychle zjistíte informace o svých předmětech či zapsaných zkouškách nebo známkách. Aplikace vám navíc ukáže místo výuky na mapě Olomouce nebo vás chytře upozorní v okamžiku, kdy vám vyučující zapisuje známku. Navštivte www.uplikace.cz/app nebo si najděte UPlikaci v obchudu Google Play či App Store.