UP v mezinárodních žebříčcích

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně boduje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Rankingy hodnotí vědecký výkon vysokých škol na základě dat z databáze Scopus nebo Web of Science), ve většině případů posuzují však také kvalitu výuky, internacionalizaci univerzitního prostředí, spolupráci s průmyslem a neakedemickou sférou apod. Důležitou součástí bývá i tzv. reputace. vědy, výzkumu a výuky dané univerzity.

Do jednoho z nejuznávanějších žebříčků THE World University Ranking, který se soustředí na hodnocení univerzit v několika oblastech (kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem), pronikla univerzita poprvé v roce 2015. Tehdy se tak zařadila mezi 800 nejrespektovanějších vysokých škol ze 70 zemí světa. V nejaktuálnějším žebříčku pro rok 2022 se Univerzita Palackého opět dostala do prestižní společnosti, letos hodnotící již více než 2000 nejrespektovanějších vysokých škol z 99 zemí světa. Univerzita Palackého v letošním vydání obsadila pozici mezi 801. a 1000. místem, které znamenalo dělenou 2. příčku v ČR, společně s Masarykovou univerzitou.

Univerzita Palackého v roce 2016 poprvé pronikla do prestižního mezinárodního žebříčku vysokých škol QS World University Rankings. Tento žebříček obsahuje 1300 univerzit, mezi kterými má Česká republika patnáct zástupců. Univerzita Palackého je mezi nimi pro rok 2022 na pátém místě, když v globálním hodnocení zaujímá 601.–650. pozici.

V dílčím žebříčku QS EECA zaměřeném na východní Evropu a centrální Asii bylo pro rok 2021 zahrnuto 400 institucí z 29 zemí. Univerzita Palackého se umístila na 37. příčce a polepšila si tedy oproti předchozímu roku o 7 příček. Olomoucká univerzita byla stejně jako v předchozím roce nejlepší v ČR v indikátorech Citations per paper (8. celkově v žebříčku) a International Faculty (24. celkově v žebříčku).

V roce 2017 Univerzita Palackého poprvé pronikla do prestižního globálního žebříčku vysokých škol ARWU (Academic Ranking of World Universities), v němž obsadila 601. až 700. místo a figuruje tak ve všech žebříčcích takzvané Velké trojky, kam spolu se Šanghajským žebříčkem patří THE World University Rankings a QS World University Rankings. V nejnovějším vydání pro rok 2021 se Univerzita Palackého v Olomouci umístila na 701.- 800. pozici, což znamená dělenou 3. příčku v ČR.  V souvislosti s ARWU si Univerzita Palackého v minulých letech připsala i dílčí prvenství. Její fakulta tělesné kultury v posledním vydání (2020) vyrovnala své nejlepší umístění z roku 2016, když se umístila na 101. až 151. místě globálního žebříčku sportovních vysokých škol Shanghai Ranking, čímž potvrdila pozici české jedničky. Tou je v Global Ranking of Sport Science Schools and Departments od samotného počátku (2016). Tento dílčí žebříček hodnotí zejména vědecko-výzkumný výkon pracovišť a olomouckou tělovýchovu staví na roveň například s Michigan State University, Florida State University nebo kanadskou University of Victoria.

Příslušnost k nejlepším světovým univerzitám potvrzuje i hodnocení amerického listu U. S. News, který sestavuje velmi ceněný žebříček U. S. News Best Global Universities Rankings. V roce 2015 olomoucká univerzita zaujala mezi hodnocenými 800 univerzitami 473. místo, což je oproti předchozímu roku posun o patnáct míst dopředu. V nejaktuálnějším žebříčku vydaném v říjnu roku 2021 již bylo hodnoceno více než 2 000 univerzit a Univerzita Palackého se globálně umístila na 568. příčce, v evropském hodnocení pak obsadila 240. pozici. V rámci  České republiky si Univerzita Palackého polepšila ze třetího na dělené 2. místo, když přeskočila České vysoké učení technické, které se v tuzemsku propadlo na 4. pozici.

Poněkud odlišným pojetím se prezentuje žebříček U-Multirank věnující se oblastem týkajících se vzdělávací a výukové činnosti, výzkumu, předávání znalostí, úrovni internacionalizace a regionálního zapojení. Přestože se na první pohled nijak výrazně neliší od výše zmiňovaných žebříčků, je ojedinělý svým přístupem. U-Multirank nevyhodnocuje celkové skóre, ale umožňuje uživateli zvolit pro něj důležité kritérium a na jeho základě porovnat univerzitu s konkurenčními vysokoškolským prostředím.

Další žebříčky

Zajímavý je také Cross Ranking, který je vydáván pod Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a propojuje hodnocení tří výše zmiňovaných žebříčku tzv. Velké trojky (THE, QS, Shanghai). V posledním vydání, v roce 2019, si Univerzita Palackého polepšila o 62 míst, když obsadila 555. pozici. Celkově se v tomto žebříčku umístilo 17 tuzemských univerzit.

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa sestaveném The Center for World University Rankings (CWUR) v roce 2021 se Univerzita Palackého umístila na 572. místě a vyrovnala tak své nejlepší umístění z roku 2019 (2020: 573. místo). Tisícovka hodnocených univerzit přitom představuje pouhá tři procenta všech vysokých škol na světě.

Díky vysokému počtu excelentních vědeckých publikací a čilé spolupráci se zahraničními výzkumníky uspěla UP také v mezinárodním hodnocení CWTS Leiden Ranking 2021. Na základě ukazatele vědeckého dopadu publikací se Univerzita Palackého mezi jedním procentem nejcitovanějších publikací celkově umístila na 196. příčce v Evropě a 470. příčce ve světě.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Academic Ranking of World Universities (ARWU) - - 601–700. místo 601–700. místo 501.–600. místo 501.–600. místo 701.-800. místo
U. S. News Best Global Universities Rankings 473. místo 494. místo 479. místo 489. místo 519. místo 529. místo  
THE World University Rankings 501.-600. místo 601.-800. místo 601.-800. místo 601.-800. místo 601.-800. místo 601.-800. místo  
QS World University Rankings - 651.–700. místo 701.–750. místo 651.–700. místo 601.–650. místo 591.–600. místo 601.–650. místo
The Center of World University Rankings (CWUR) 724. místo 658. místo 600. místo 610. místo 572. místo 573. místo 572. místo
QS Emerging Europe and Central Asia Ranking 64. místo 59. místo 56. místo 46. místo 44. místo 37. místo