Výběrové řízení FZV UP na místa akademických pracovníků

Pátek 9. říjen 2020, 19:43

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. ledna 2021:

Asistent/asistentka Ústavu společenských a humanitních věd

Počet obsazovaných míst: 1

Výše úvazku: 1,0 tj. 40 hodin týdně

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru psychologie nebo blízce příbuzném  
  • minimálně 1 rok pedagogické praxe
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • projektová, vědecká a publikační činnost v oboru

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:

  • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte
  • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci
  • strukturovaný životopis
  • přehled projektové, vědecké a publikační činnosti

Další požadavky na uchazeče společné pro všechny vypsané pozice:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, ve výjimečném případě, místa akademických pracovníků bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Termín podávání přihlášek je do 7. 11. 2020. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně  na adresu: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, děkanát - personální a mzdový referát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Obálku označte „Výběrové řízení FZV“.

Předpokládaný termín výběrového řízení je stanoven na pondělí 23. 11. 2020.

Zpět