Mgr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631094, 739793890

Úsek pro vnější vztahy

Rektorát UP

Křížkovského 8

2.36B

Asistentka prorektora pro vnější vztahy

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.