Zdeňka SOUŠKOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631083

Oddělení rozvoje a výstavby

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.15

Technik realizace staveb

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.