Bc. Jiří BEJČEK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631892

Audiovizuální produkce

Rektorát UP

Biskupské nám. 1 (ICUP)

3.19

Technik AV

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.