Mgr. Magda PAŘILOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631135

Úsek pro zahraničí

Rektorát UP

Křížkovského 8

2.36 B

Referentka pro projekt-odb. prac. KA 5

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.