Ing. Michal KARTÁK

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631048, 739343250

Oddělení rozvoje a výstavby

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.34

Technik realizace staveb

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.