Mgr. Zuzana HUŇKOVÁ

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631195

Úsek pro vnější vztahy

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.45

Koordinátorka udržitelného rozvoje

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.