Mgr. Michaela Jendřejková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631087

Úsek pro vnější vztahy

Rektorát UP

Křížkovského 8

2.33

Asistentka prorektora pro vnější vztahy

ČLÁNEK
Šuhajová M. Rozvoj módního průmyslu v „zlaté éře“ podnikání (případová studie). Hospodářské dejiny – Economic History. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šuhajová M. Conditions for Development of Czech Business in the 1990s and Today: ADDA PARIS, S. R. O., Import of French Fashion. In Slavíčková P. (Eds.) Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. 2016.
KNIHA - CELEK
Nétek R., Bilík P., Jendřejková M., Petráková M., Šobáňová P., Burian J., Pászto V., Chloupek J. Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. In Palaščák R., Machková Prajzová N. (Eds.) 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Petráková M., Bilík P., Jendřejková M., Nétek R., Šobáňová P. COVID-19 v kulturních a kreativních odvětvích. In Nétek R. (Eds.) Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. 2020.
Bilík P., Jendřejková M. Kreativní průmysly v olomoucké aglomeraci: návrh strategie. In Nétek R., Bilík P. (Eds.) Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. 2020.
Bilík P., Jendřejková M. Olomouc – a city of creativity. In Bilík P., Jendřejková M. (Eds.) Creative Olomouc Design. 2020.
Bilík P., Jendřejková M. Olomouc – a city of creativity. In Bilík P., Jendřejková M. (Eds.) Creative Olomouc Design. 2020.
Jendřejková M., Bilík P., Nétek R., Petráková M., Šobáňová P. Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci. In Nétek R., Bilík P. (Eds.) Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. 2020.
MAPA
Nétek R., Burian J., Pászto V., Barvíř R., Bilík P., Jendřejková M., Šobáňová P., Petráková M. Fenomén brain drain města Olomouce - Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020. 2020.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Nétek R., Bilík P., Jendřejková M., Burian J., Pászto V., Šobáňová P. Workshop a panelová diskuze "Podporujeme kreativní Olomouc". 2020.
Nétek R., Bilík P., Šuhajová M., Burian J., Pászto V., Šobáňová P. Workshop s aktéry kreativních průmyslů a se zástupci instiutucí strategického plánování olomoucké aglomerace. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.