Mgr. Markéta ŠEMBEROVÁ

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631197

Oddělení dalšího vzdělávání

Rektorát UP

tř. Svobody 8

1.02

Metodik centra excelence ve vzdělávání

ČLÁNEK
Kobzová P., Plischke J., Šemberová M. Education as a Value in the Pregraduate Studies of Education in Ukraine. European Journal of Education. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kobzová P., Šemberová M. Education as a Value for Migrants from Ukraine in the Czech Republic. Proceedings of IAC in Vienna2020. 2020.
Šemberová M., Plischke J. Hodnota vzdělání u univerzitních studentů generace 1.5 ve Velké Británii. Sborník z VIII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. 2020.
Kobzová P., Šemberová M. Hodnoty v dokumentech ukrajinského školství. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejichpříprava sezaměřením na mezioborovou pestrost. 2020.
Šemberová M., Koribská I., Plischke J. Intercultural dimension of work as a university teacher. International Journal of Interdisciplinary Social Science Studies. 2020.
Šemberová M. Hodnota vzdělání u zahraničních studentů na LF UP Olomouc. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
Šemberová M., Plischke J., Gregar J. Integration from the point of view of foreign students as an important factor during the formation of value of education. ICLEL 17 Conference Proceeding Book. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chudý Š., Kropáč J., Vyhnálková P., Nováková Z., Balaban V., Koribská I., Šemberová M., Pitnerová D., Buchtová T., Peng D., Plischke J., Fasnerová M., Dvořáková Kaněčková E., Dofková R. Výzvy pro učitele v 21. století: mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů. 2019.
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin