Mgr. Andrea ŠPERKOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631011

Kancelář rektora

Rektorát UP

Křížkovského 8

2.42

Asistentka rektora

Úřední hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pracovní dny 08:00–14:00 2.023A Přestávka na oběd od 11:00 do 11:30
VYBRANÉ PUBLIKACE
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Merz L. Význam nenasycených mastných kyselin v těhotenství. Gynekologie a porodnictví. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Vévodová Š., Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dorazilová R., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Šperková A., Procházka M., Ľubušký M., Matulníková Ľ. Novinky v porodní asistenci. 2019.
Procházka M., Šperková A., Bubeníková Š., Janoušková K., Merz L. Winter School in Midwifery 2019. 2019.
Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Šperková A., Dorazilová R. Avent - pro matku a dítě. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Bubeníková Š., Dorazilová R., Hrubá R., Janoušková K., Matulníková Ľ., Procházka M., Šperková A., Vrublová Y. Porodní asistentky pro zdraví žen a dětí. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y., Matulníková Ľ. Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti. 2017.
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Bubeníková Š., Hrubá R. Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Workshop for students of midwifery and Intensive care in midwifery and for midwives in practice. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. Porodní asistence v Rakousku a České republice. 2015.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Šperková A., Procházka M. Ambulantní gynekologie v praxi. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Šperková A., Vrublová Y. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Novinky v porodní asistenci. 2017.
Hrubá R., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2016.
PROJEKT
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A., Vránová V. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.