Ing. Jiří RUDOLF

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631109

Oddělení strategie a kvality

Rektorát UP

Křížkovského 8

2.36A

Analytik benchmarkingu

KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Marešová H., Rudolf J. Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji. 2014.
ZPRÁVA
Marešová H., Rudolf J., Hladík T. Výchova k podnikavosti. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.