Mgr. Jana Kopečková

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631026

Úsek pro vědu a výzkum

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.52

Odb.prac. evidence a výkaznické V-V činn

ČLÁNEK
Kopečková J., Dan N. Test LF 12102020 AJ. NeuroImage-Clinical. 2020.
Kopečková J., Novotný D. Test_LF_2020. NeuroImage-Clinical. 2020.
Kopečková J., Jaroš M. test_skoleni_OBD4. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2020.
Kopečková J., Novotný D. Test_skoleni_OBD4. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2020.
Kopečková J. TEST_28052020. BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES. 2020.
Kopečková J., Dan K. TEST OBD 21. 10. 2019. Biomedical Papers Olomouc. 2019.
Kopečková J., Testovací K. Test OBD 4. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2019.
Kopečková J., Testovací K. Test OBD 4. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2019.
Kopečková J., Novotný D. TEST_OBD in English. Psychologie Francaise. 2019.
Kopečková J. Test_ZAchari. 2019.
Kopečková J., Novotný D. Test:OBD_ang1. Psychologie du Travail et des Organisations. 2018.
Kopečková J. Test_OBD_Pdf. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Kopečková J. Test_školeníOBD3. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Kopečková J. test_testtest_testtest_testtest_test. Právní rozhledy. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopečková J. Test_OBD3_PdF2. In . (Eds.) Olomoucké pedagogické dny 2016. 2017.
KNIHA - CELEK
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Kopečková J. Test_OBD3_20191105. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.