Mgr. et Mgr. Terezie Pilarová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633476

Institut celoživotního vzdělávání

Filozofická fakulta

Sekretariát kvestora

Rektorát UP

Křížkovského 10

2.19

  • Administrativní pracovník (Institut celoživotního vzdělávání)
  • Asistentka prorektora (Sekretariát kvestora)

ČLÁNEK
Pilarová T. Vznik florentských renesančních památek z pohledu práva. Právněhistorické studie. 2021.
Pilarová T. Návrat římského práva do středověké soudní praxe. Placitum z Marturi. The Lawyer - Scientific Review for Problems of State and Law. 2019.
Pilarová T. Otázka kontinuity mezi římskými collegii a středověkými arti. Historica Olomucensia, Sborník prací historických. 2018.
Pilarová T., Marjaková M. Vzpomínka, která nevyhasla...Adventus toskánského velkovévody Františka Štěpána Lotrinského a Marie Terezie do Florencie. Cornova - časopis České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK. 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pilarová T., Talanda A. Úvahy nad dopisem Petra Damianiho o stupních příbuzenství "ius romanum servus iuris canonici". In . (Eds.) ACTA HISTORICO-IURIDICA PILSNENSIA 2017/2. 2018.
Pilarová T., Talanda A. Význam rukopisů Digest ve sporu o kontinuitu římského práva. In Mach P., Vladár V. (Eds.) Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Pilarová T., Talanda A. Darování. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. 2016.
Pilarová T., Talanda A. Darování pro případ smrti. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D-J. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.