Mgr. Pavla DUBSKÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631056

Archiv UP

Rektorát UP

Biskupské nám. 1 (ICUP)

1.46

Pracovník archivních fondů

ČLÁNEK
Dubská P. Nástin vývoje textilního průmyslu ve Šternberku v letech 1850–1918. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2020.
Dubská P. Šumperský textilní průmysl v éře první Československé republiky. Vlastivědný věstník moravský. 2017.
Dubská P. K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2015.
Dubská P. Textilindustrie in der Geschichte des Nordmährens – bisheriger Stand der Forschung. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen - Prague Economic and Social History Papers. 2015.
Dubská P. Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dubská P. Vývoj šumperského textilnictví na příkladu podnikatelských rodin Seidlů a Sieglů. In Knapík J., Pelc M. (Eds.) Historie 2011. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Dubská P. Emmer Moriz. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 2020.
Dubská P. Chiari Alfred. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 2020.
Dubská P. Langer, rodina podnikatelů v textilním průmyslu. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 2020.
Dubská P. Oberleithnerové - osudy šumperské podnikatelské rodiny v éře první Československé republiky. K problematice dějiny průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. 2017.
Dubská P. Textilní průmysl v dějinách města Šumperka. Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století. Průmysl, technika, exaktní vědy. 2015.
Dubská P. Zapomenuté příběhy - Berta Chiari. Sborník Státního okresního archivu Šumperk. 2014.
Dubská P. Vývoj šumperského textilnictví na příkladu podnikatelské rodiny Seidlů. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.