Mgr. Alena Vyskočilová, DiS.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631256, +420 731 631 462

Úsek pro zahraničí

Rektorát UP

tř. Svobody 8

2.35

Referent pro zahraniční vztahy

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
SPURNÁ M., Vaščáková T. Příklad testování motorických kompetencí u žáků s tělesným postižením a kombinovaným postižením. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře zaměřeného na oblast fi ttness a wellness osob se zdravotním postižením. 2011.
Bartoňová R. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením v zimní přírodě. In Vyskočilová A. (Eds.) Integrace - jiná cesta III. 2010.
Kudláček M. Zapojení žáka s tělesným postižením do vyučovací hodiny tělesné výchovy na běžné škole. In Vyskočilová A. (Eds.) Integrace - jiná cesta 3. 2010.
ABSTRAKT
Válková H. Bylo–nebylo… Původ a současnost APA na FTK [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Válková H. Erasmus-Mundus v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
KREJČÍ E., JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., Svoboda Z. Hodnocení efektu hipoterapie u pacientů s DMO [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Kurková P. Pohybová aktivita a sport žáků se sluchovým postižením v primárním vzdělávání. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků. 2011.
Válková H. Univerzitní studia APA na FTK UP, v ČR a v některých dalších zemích. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Dvořáková J., Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z. Využití biomechanických metod při sledování vlivu hipoterapie na změnu motorických vzorů dětí s centrální koordinační poruchou [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z. Využití biomechaniky v aplikovaných pohybových aktivitách [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
HONZÍKOVÁ L., JANURA M., Dvořáková T., Svoboda Z. Využití různých typů ortéz AFO u pacientů s omezením v oblasti hlezenního kloubu a nohy – paréza nervus peroneus (případová studie) [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.