Mgr. Katrin STARK

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

739302169

Úsek pro vnější vztahy

Rektorát UP

Biskupské nám. 1 (ICUP)

1.10

Koordinátorka NF UP

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.