Mgr. Katrin Stark

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

739302169

Úsek pro vnější vztahy

Rektorát UP

Biskupské nám. 1 (ICUP)

1.10

Koordinátorka NF UP

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.