Ing. Zbyněk Křížka

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631044

Oddělení interního auditu a kontroly UP

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.37

Vedoucí odd. inter. auditu a kontroly

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.