Ing. Zbyněk KŘÍŽKA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631044

Oddělení interního auditu a kontroly UP

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.37

Vedoucí odd. inter. auditu a kontroly

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.