Ing. Martin JUREČKA

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631068

Oddělení strategie a kvality

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.41

Analytik strateg.rozv.+koordinátor rizik

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.