Mgr. Markéta ŠUPPLEROVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633663, 607917477

Odd. řízení a rozvoje lidských zdrojů

Rektorát UP

Křížkovského 8

U1

Referentka pro projekt

VYBRANÉ PUBLIKACE
Dopita M., Poláchová Vašťatková J., Šupplerová M. Changes of Aims of the Czech Compulsory School Education. Images of Intellectual Capital. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Šupplerová M. Festival vzdělávání dospělých Aeduca 2014. Ohlédnutí za 10. ročníkem a vize ročníku následujícího. Andragogika v praxi. Odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých. 2015.
Šupplerová M. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2013. Andragogika. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dopita M., Sahatqija F. Netradiční studenti ve vysokém školství. In Šupplerová M. (Eds.) Netradiční studenti v terciárním vzdělávání. 2019.
Seitlová K., Šupplerová M. THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR EDUCATION AT PHILOSOPHICAL FACULTY, PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC, CZECH REPUBLIC. In Beseda J., Machát Z. (Eds.) Media literacy education from pupils to lifelong learning. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Šupplerová M., Seitlová K., Gigalová V., Dočekal V., Karger T. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2014. 2014.
Šupplerová M., Poslt J., Seitlová K., Karger T. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2013. 2013.
Menšíková J., Bilík P., Filípková L., Dolejš M., Kopečná J., Vašutová R., Stejskalová E., Franc L., Šupplerová M., Procházková J. Výzvy a problémy transformace vysokých škol. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.