Ing. Miroslav POLÁČEK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631086

Oddělení rozvoje a výstavby

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.17

Technik realizace staveb

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.