Ing. Pavel Lukáš TRUNDA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631036, 604127838

Oddělení interního auditu a kontroly UP

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.39

Kontrolor

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.