prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631001, 585633234

Katedra historie

Filozofická fakulta

tř. Svobody 8

3.04

profesor - rektor

ČLÁNEK
Miller J. František Váňa a Hlas domova. Dějiny a současnost. 2020.
Miller J. Far from the Madding Crowd: Czech(oslovak) Exile in Australia, 1948 - 1989. Bohemia Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2019.
MILLER J. Tisíc tváří hrdiny: Herkules v protestantské literární a ikonografické tradici a propagandě. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2011.
MILLER J. Urban History - trends, debates, issues. Colloquia : Journal of Central European History. 2011.
Miller J. Between the Ottomans and the Habsburgs: Hungarian Jews after the Mohács Catastrophe. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. 2009.
Miller J. Raně novověké město: eroze komunity. Lidé města. 2009.
Miller J. Kořeny Burkovy teorie historické preskripce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. 2003.
Miller J. "The Cellar, the Court and the Market: Foreign in the East-Central European City". The Early-Modern City: Places of Exchange and Commercial Sites. 2001.
Miller J. The Cellar, the Court and the Market: Foreign in the East-Central European City. The Early-Modern City: Places of Exchange and Commercial Sites. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Miller J. Kořeny Burkovy teorie historické preskripce. AUPO - Iuridica 5/2003. 2003.
Miller J. Great Reform Act 1832 v Anglii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Sborník prací historických XV. 1998.
KNIHA - CELEK
Miller J., Burešová J., Trapl M. Český exil v Austrálii (1948-1989). 2016.
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
Miller J. John Barclay, Argenis: Intelektuální zdroje evropského absolutismu. John Barclay, Argenis: Intelektuální zdroje evropského absolutismu. 2009.
Miller J. Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700. Urban Societies in East-Central Europe, 1500-1700. 2008.
Miller J. Odložený zrod Leviatana: Krize raně stuartovské monarchie (1603 ? 1641). Odložený zrod Leviatana: Krize raně stuartovské monarchie (1603 ? 1641). 2006.
Miller J. Uzavřená společnost a její nepřátele: město středovýchodní Evropy, 1500-1700. Uzavřená společnost a její nepřátele: město středovýchodní Evropy, 1500-1700. 2006.
Miller J. Falcký mýtus: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Falcký mýtus: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. 2004.
Miller J. Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví. Stručný nástin moravského předbělohorského soudnictví. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Miller J. Between Nationalism and European Pan-Protestantism: Palatine Propaganda in Jacobean England and the Holy Roman Empire. The Palatine Wedding of 1613: Protestant Alliance and Court Festival. 2013.
Miller J. Legitimizing War: National Past as an Instrument of Protestant Propaganda in England and the Holy Roman Empire. In Eva D., Jaroslav P. (Eds.) Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in Comparative Perspective. 2011.
ELBEL M. The Making of a Perfect Friar: Habit and Reform in the Franciscan Tradition. In MILLER J., Kontler L. (Eds.) Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth. 2010.
Kalous A. The Politics of Church Unification: Efforts to Reunify the Utraquists and Rome in the 1520s. In Miller J., Kontler L. (Eds.) Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth. 2010.
Miller J. Konflikt mezi radou a obcí. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Miller J. Migrace. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bilík P., Miller J., Sowula T., Baty P., Darwin E., Polanská Z., Slaven A., Mepham S., Glover K., Waller H. Research Excellence: New Europe 2018. 2018.
SBORNÍK - CELEK
Gheorghe M., Miller J. Academic English for Humanities. History. 2013.
Miller J. CEU History Department Yearbook. CEU History Department Yearbook. 2002.
Miller J. Lenní dvůr Kroměříž - Katalog knih, 1364-1888. Lenní dvůr Kroměříž - Katalog knih, 1364-1888. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jan RŮŽIČKA FIF Historické vědy 2015
Hana FERENCOVÁ FIF Historické vědy 2017
Lucie TOMAN FIF Historické vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.