prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635301

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.36

profesor

speciální pedagogika speciální pedagogika zrakově postižených speciální pedagogika vícenásobně postižených

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (1. 6. 1995 – 1. 2. 2003)
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 6. 1997 – 1. 2. 2003)
 • Člen VR fakulty (1. 1. 1998 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 1999 – 1. 2. 2006)
 • Člen oborové rady (1. 9. 1999 – )
 • Prorektor (1. 2. 2003 – 31. 1. 2006)
 • Děkan (1. 2. 2006 – 31. 1. 2014)
 • Člen VR UP (1. 2. 2006 – )
 • Proděkan (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)
 • Děkan (1. 2. 2018 – )

Vědecká rada

 • Pedagogická fakulta Univewrzity Hradec Králové (člen, 2016–)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (člen, 2006–)
 • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (člen, 2009–)
 • PdF UK Bratislava (člen, 2002–)
 • PdF UP Olomouc (člen, 1998–)

Odborná komise

 • Společná odborná komise doktorského studia ve vědním oboru speciální pedagogika - PdF UK Bratislava (člen, 2002–)

Redakční rada

 • e-Pedagogium (člen, 2002–2008)

Oborová rada

 • Oborová rada pro doktorský studijní program - speciální pedagogika PdF UP Olomouc (předseda, 2001–)

Státnicová komise

 • Státnicová komise pro předmět speciální pedagogika (předseda, 2008–)
 • Státnicová komise pro předmět somatopedie (předseda, 2008–)
 • Státní komise pro předmět tyflopedie (předseda, 2008–)
 • Pedagogická fakula UP Olomouc - speciální pedagogika (člen, 1990–)

Habilitační komise

 • Pedagogická fakulta UK Bratislava (člen, 2004–)

Profesorská komise

 • obor speciální pedagogika - doc. Potměšil (předseda, 2008–2008)
 • obor speciální pedagogika - doc. Valenta (předseda, 2008–2008)
 • Pedagogická fakulta UP Olomouc (člen, 2000–2000)

PhD. komise

 • Pedagogická fakulta UK Bratislava (člen, 2001–)
 • PdF UP Olomouc - speciální pedagogika (člen, 2001–)

Jiné komise a orgány

 • Česká pedagogická společnost (člen, 2019–)
 • Školská rada při Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4 (člen, 2019–)
 • Školská rada při SZŠ E.Pottinga Olomouc (člen, 2008–)
 • Asociace děkanů pedagogických fakult ČR (člen, 2006–)
 • Akademická rada Moravské vysoké školy Olomouc (člen, 2006–)
 • Poradní sbor ředitele Vazební věznice Olomouc (člen, 2004–2009)
 • Poradní sbor ředitele Úřadu Práce Olomouc (člen, 2004–)
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastrupitelstva Olomouckého kraje (člen, 2005–2008)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Vávra J., Valenta M., Šochmanová M., Lakota T. Humour in Dramatherapy in Addicted Persons. In Ludíková L., Svoboda P., Chrastina J., Loutocký L. (Eds.) Journal of Exceptional People. 2020. (ČLÁNEK)
Chrastina J., Maštalíř J., Ludíková L. „Breaking bad news“ – a short review of available models. SGEM 2017 Conference Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Chrastina J., Kurucová R., Kozáková Z., Špatenková N., Ludíková L. Conceptualization of sexuality and intimacy in terminally ill clients. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Chrastina J., Špatenková N., Bednárová L., Hrubešová I., Hudcová B., Huneš R., Janulíková M., Klvaňová T., Kurucová R., Ludíková L., Olecká I., Vévoda J., Vévodová Š. Sexualita a intimita v závěru života. In Dolák F., Pokorná A., Tomagová M., Vokurka S. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kantor J., Chráska M., Ludíková L. Czech Arts Therapies in Educational Institutions. EDUCATION SCIENCES. 2019.
Houšková T., Růžička M., Hrbáčová L., Sampey T. Student work placement in Build on Belief, a unique organization in London. In Ludíková L. (Eds.) Journal of Exceptional People. 2017.
Kantor J., Ludíková L., Drlíčková S. Analýza vývoje vztahu mezi učiteli a žáky s kombinovaným postižením. Journal of Education & Social Policy. 2016.
Šmelová E., Petrová A., Ludíková L. Selected Results of an Analysis of Opinions of Czech and Slovenian Parents of Elementary School Pupils in the Context of Inclusive Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Šmelová E., Petrová A., Ludíková L. Selected Results of an Analysis of Opinions of Czech and Slovenian Parents of Elementary School Pupils in the Context of Inclusive Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Finková D., Ludíková L. Education of pupils with visual impairment and their quality of life. e-Pedagogium (print). 2012.
Finková D., Ludíková L., Regec V., Růžičková V., Voženílek V., Vondráková A., Němcová Z., Doležal J., Kozáková M. Hypsometry in Tactile Maps. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. 2012.
Ludíková L., Finková D. Improvement in Education of People with Visual Impairment. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
Finková D., Ludíková L. Quality standard in education of individuals with visual impairment. e-Pedagogium (print). 2012.
Ludíková L., Stejskalová K. Special educational aspects of the quality of life of children with retinopathy of prematurity. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
Ludíková L., Stejskalová K. Speciálněpedagogické aspekty kvality života dětí s retinopatií nedonošených. Journal of Exceptional People. 2012.
Ludíková L., Souralová E. Working with Deafblind Children in the Czech Republic. Deafblind Education. 1995.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hudcová B., Chrastina J., Ludíková L. The Death of a Person With Disability in Residential Care Services: PFA and/or Crisis Intervention? In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2019. 2019.
Klvaňová T., Chrastina J., Špatenková N., Hudcová B., Ludíková L. Accompanying of dying persons with intellectual disabilities in residential care – specificity, themes, application. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Hudcová B., Chrastina J., Špatenková N., Klvaňová T., Ludíková L. Psychosocial first aid in persons with disabilities – specificity, themes and application. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Špatenková N., Chrastina J., Hudcová B., Klvaňová T., Ludíková L. Readiness of residential social workers to accompany dying persons – a pilot study (the Czech Republic). 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Chrastina J., Hudcová B., Špatenková N., Ludíková L. Sexuality in Elderly Persons in The Context of Residential Services and Staff Education and Training in the Area of the Clients’ Sexuality: Czech Version of the SexAT Questionnaire as a Tool for Education. In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2018. 2018.
Hudcová B., Chrastina J., Špatenková N., Ludíková L. Staff Members Working with Disabled People and their Readiness to Handle Crisis Situations in the Context of Residential Services: A Psychological First Aid (PFA) Scenario as a Pedagogical Case Study Instrument. In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2018. 2018.
Majerová H., Ludíková L. Phenomenology of Vision Loss. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Hrubešová I., Chrastina J., Petrová N., Ludíková L., Horváthová I. Awareness of sexuality in people with intellectual disability in homes of non-coeducation type for persons with disability – preresearch. SGEM 2016 Conference Proceedings. 2016.
Šmelová E., Petrová A., Ludíková L. Current opinions of Czech teachers about the inclusive form of education. New Trends and Issue Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2016.
Růžička M., Malinovská O., Kytnarová L., Šilarová L., Šilarová J., Wossala J., Trefilíková T., Tylšarová V., Švecová V., Pastieriková L., Ludíková L. Inspiration by inclusive environment at Valdosta State University to promote inclusion in tertiary education in the Czech republic. In . (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Kantor J., Ludíková L., Mičková I. Analysis of Particular Aspects of Educational Processes in Early Childhood. ICERI2015 Proceedings. 2015.
Malinovská O., Ludíková L. Difficulties in Changing Jobs for People with Acquired Visual Impairment. ICERI2015 Proceedings. 2015.
Kantor J., Chrastina J., Ludíková L. Education Evaluation in Students with Severe Multiple Disabilities. In . (Eds.) INTED2015 Proceedings. 2015.
Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Ludíková L., Souralová E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. SGEM2015 Conference Proceedings. 2015.
Šmelová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Souralová E. Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic. Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vinna. 2015.
Růžička M., Chrastina J., Finková D., Kubisová S., Valenta M., Ludíková L. The analysis of special preschool education of children with special needs in Czech Republic - the potentional for research. EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Kantor J., Ludíková L. The Families of Students with Multiple Disabilities in the Educational Process. Sabidriba. Integracija. Izglitiba. 2015.
Malinovská O., Majerová H., Ludíková L., Šmelová E. Attitudes of teachers in primary schools to the process of the integration of pupils with visual impairment. ICERI2014 Proceedings. 2014.
Kantor J., Ludíková L., Hutyrová M., Svoboda P. Interactions between Pupils with Severe Multiple Disability and Teachers. In . (Eds.) Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientifical Conference. 2014.
Kantor J., Ludíková L. Opportunities for self-realization of pupils with severe cerebral palsy in an educational context. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Ludíková L., Malinovská O. Preschool Education of Blind Pupils in the People’s Republic of China and the Czech Republic. INTE 2014. Proceedings Book. Volume 3/5. 2014.
Majerová H., Malinovská O., Ludíková L., Šmelová E. Teachers' experience with integrated education of students with visual impairment in mainstream primary schools. In . (Eds.) ICERI2014 Proceedings. 2014.
Fink M., Ludíková L. Improving the quality of disabled people's life at work via ISO 9001 standard. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Majerová H., Ludíková L. Informační charakter celoživotní edukace dospělých s mentálním postižením. Študent na ceste k praxi II Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. 2013.
Finková D., Joklíková H., Ludíková L., Majerová H. Information and the Quality of Life of Visually Impaired Individuals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Fink M., Ludíková L. Možnosti využití vybraných požadavků normy ISO 9001 ke zlepšení kvality pracovního života osob se zdravotním postižením. Študent na ceste k praxi II: Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 2013. 2013.
Joklíková H., Finková D., Ludíková L. Nástin možností zvyšování kvality života u cílové skupiny seniorů se zrakovým postižením. Študent na ceste k praxi II Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. máj 201. 2013.
Finková D., Ludíková L. The Issue of Children with Visual Handicap School Matureness as One of Inclusion Determinants. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Finková D., Ludíková L. Support Measures for Integrated Education of Pupils with Visual Impairment. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladnia teoretyczna i empiryczna. 2012.
LUDÍKOVÁ L. Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. In LUDÍKOVÁ L. (Eds.) Specifika edukace žáků se speciálními potřebami. 2011.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V. Innovation of approaches in spatial orientation of persons with visual impairment through tactile maps. In Růžičková V. (Eds.) Antropotechnika, kulturotechnika, socjotechnika w pedagogice specialnej. 2010.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V., Regec V., Voženílek V., Vondráková A. Integration of visually impaired people in the knowledge society. In Růžičková V. (Eds.) First Part of the Pre-Cnferece Proseedings of the Special Focus on 10 th ICESKS: information, Communication, and Economic Sciences in the knowledge Society. 2010.
Voženílek V., Kozáková M., Finková D., Růžičková V., Ludíková L. Nové možnosti vnímání prostoru osobami s těžkým zrakovým postižením. In Ludíková L. (Eds.) X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. 2010.
Ludíková L., Růžičková V. Current topics in special educations research at the Faculty of education of Placky Univerity in Olomouc. Pre - conference proceedings of the Special Focus Symposium on 8th ICESKS: information, Communication and Economic Sciences in Knowledge Society. 2009.
Růžičková V., Stejskalová K., Ludíková L., Finková D., Voženílek V., Kozáková M., Šťávová Z. Orientation and mobility of persons with visual impairment in the Czech Republic within the context of an evolving Europe. In . (Eds.) ICEVI Living in a changing Europe. 2009.
Voženílek V., Kozáková M., Němcová Z., Ludíková L., Růžičková V., Finková D. 3D Printing Technology in Tactile Maps Compiling. The World's Geo_Spatial Solutions. 2009.
Růžičková V., Ludíková L. Informační technologie v koncepci vzdělávání speciálních pedagogů na PdF UP v Olomouci. Niektoré technolgické inovácie v špeciálnej pedagogike. 2007.
Ludíková L., Rádlová E. Příprava speciálního pedagoga pro práci s hluchoslepý žákem. Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR-2003 a Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR-2004. 2004.
Ludíková L. Aktuální koncepce přípravy speciálních pedagogů v České republice. Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prahu nového milénia. 2003.
Ludíková L. Hry a hračky u dětí s postižením. XVI. DIDMATTECH 2003-část II. 2003.
Ludíková L. Klíčové momenty v edukaci a rehabilitaci vícenásobně handicapovaných zrakově postižených osob. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. 2002.
Ludíková L. Příprava speciálního pedagoga pro práci v oblasti speciálního poradenství. II. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2002.
Ludíková L. Výpočetní technika jedna z cest ke zkvalitnění života mentálně retardovaných. Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. 2002.
Ludíková L. Postavení speciální pedagogiky v koncepci vzdělávací politiky ČR. I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2001.
Ludíková L. Postavení speciální pedagogiky v koncepci vzdělávací politiky ČR. I. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 2000.
Ludíková L. Současné trendy péče o hluchoslepé. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Fakultas Paedagogica, Paedagogica Speialis VI, Speciální pedagogika 8. 1998.
Ludíková L. Činnost tyflopedického centra na PdF UP v Olomouci. Integrácia študentov s poruchami zraku na vysokej škole-problémy a skúsenosti. 1996.
Ludíková L. Pomoc tyflopedického centra ve studiu zrakově postižených studentů. Školní integrace dětí se zdravotním postižením. 1996.
Ludíková L. Bezbarierové pracoviště pro zrakově postižené. Ergonomie pracoviště vybaveného výpočetní technikou. 1994.
Ludíková L. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí. Vzdělávání zdravotně postižených na VŠ a vytvoření podmínek k tomu. 1994.
Ludíková L., Souralová E. Současný stav péče o hluchoslepé děti v naší republice. Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica, Sborník ze 3. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. 1993.
Ludíková L. K problematice poradenství pro rodiče těžce zrakově postižených dětí. Acta Universitatis Palackianae Olomuncensis Facultas Paedagogica, Paedagogica Specialis V, Speciální pedagogika 7. 1990.
Ludíková L. Možnosti využití pleopticko-ortoptických prvků v tělesné výchově v MŠ pro děti s poruchami binokulárního vidění. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Paedagogica, Paedagogika Specialis V, Speciální pedagogika 7. 1990.
Ludíková L. K otázce prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomého dítěte předškolního věku. Acta Universtatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica, Paedagogica Specialis IV, Speciální pedagogika 6. 1989.
Ludíková L. K problematice volby povolání a pracovního uplatnění zrakově postižených. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica, Paedagogica Specialis IV, Speciální pedagogika 6. 1989.
Ludíková L. Význam her pro vývoj nevidomého dítěte. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica, Paedagogica Specialis III, Speciální pedagogika 5. 1988.
Ludíková L. K některým problémům předškolní výchovy zrakově postižených dětí. Acta Universiats Palackianae Olomuncensis Facultas Paedagogica, Paedagogica Specialis II, Speciální pedagogika 4. 1986.
KNIHA - CELEK
Petrová N., Kantor J., Kantorová L., Adamove J., Ludíková L. Analýza subjektivního zdraví a životní spokojenosti u dospělých osob s mozkovou obrnou. 2022.
Valenta M., Morávková Krejčová L., Hlebová B., Hutyrová M., Baptie J., Baptie P., Maštalíř J., Finková D., Ludíková L. Znevýhodněný žák: Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu. 2020.
Valenta M., Maštalíř J., Ludíková L., Finková D. Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku. In Růžička M., Valenta J. (Eds.) 2018.
Ludíková L., Kantor J., Maštalíř J., Růžičková V., Drlíčková S., Hrbáčová L., Kabelková K., Petrová N., Remešová Z., Těthalová L. Problematika kvality života osob se speciálními potřebami. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Petrová J., Provázková Stolinská D., Suchánková E., Hrbáčková K., Kozáková Z., Miklánková L., Fasnerová M. Společenské aspekty inkluze. 2017.
Ludíková L., Kantor J., Kroupová K., Růžičková V., Baslerová P., Hrubešová I., Majerová H., Malinovská O., Petrová N., Remešová Z. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. 2016.
Ludíková L., Kantor J., Kroupová K., Růžičková V., Majerová H., Malinovská O., Horváthová I., Petrová N., Remešová Z. Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. 2015.
Škardová P. Quince Tree Cydonia oblonga Mill. in the Foothills of the Nízký Jeseník Mountains. Growth and Harvest Indicators. In Ludíková L., Davies A., Benediková D., Malý M. (Eds.) 2015.
Valenta M., Hutyrová M., Kysučan J., Langer J., Ludíková L., Michalík J., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Svoboda P., Vítková M. Slovník speciální pedagogiky. 2015.
Kantor J., Ludíková L., Michalíková M., Kantorová Z. Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením. 2015.
Kantor J., Ludíková L., Chrastina J., Friedlová M., Koucun J., Drlíčková S., Kružíková L., Weber J. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením -výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. 2014.
Valenta M., Hutyrová M., Langer J., Ludíková L., Mlčáková R., Müller O., Polínek M., Potměšil M., Vítková M. Přehled speciální pedagogiky. In Valenta M. (Eds.) 2014.
Ludíková L., Kantor J., Stejskalová K., Majerová H., Malinovská O., Tomalová P., Lacková K., Fink M. Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. 2014.
Ludíková L., Fink M., Horváthová I., Hutyrová M., Kantor J., Majerová H., Regec V., Růžička M., Tomalová P., Gebauerová M., Klusová K., Laštovičková V., Opavová K. Kvalita života osob se speciálními potřebami. 2013.
Finková D., Ludíková L., Stejskalová K. Specifika edukace žáků se zrakovým postiženímna ZŠ a SŠ. 2013.
Finková D., Ludíková L., Joklíková H., Trefilíková T., Majerová H. Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu kvality vzdělávání. 2012.
Finková D., Ludíková L., Joklíková H., Trefilíková T., Majerová H. Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu kvality vzdělávání. 2012.
Ludíková L., Finková D., Pastieriková L., Stejskalová K., Fink M., Horváthová I., Joklíková H., Tomalová P. Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Kantor J., Langer J., Kučera P., Finková D., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Finková D., Kantor J., Langer J., Kučera P., Mlčáková R., Vitásková K. Specifika komunikace s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Valenta M., Ludíková L., Souralová E., Vítková M., Peutelschmiedová A., Müller O., Jeřábková K., Petráš P. Školská integrace žáků se zdravotním postižením. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Langer J., Finková D., Kantor J., Kučera P., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Základy speciální pedagogiky. 2012.
LUDÍKOVÁ L., MICHALÍK J., NOVÁK B., ŘEŘICHOVÁ V., VALENTA M. Výstupy edukace žáků se speciálními potřebami ve vazbě na jejich pracovní uplatnění. 2011.
Voženílek V., Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Vondráková A., Kozáková M., Doležal J., Regec V. Hmatové mapy technologií 3D tisku. 2010.
Ludíková L., Kozáková Z., Michalík J., Novák B., Řeřichová V., Valenta J., Valenta M. Specifika edukace žáků se speciálními potřebami s přesahem do sféry pracovního uplatnění. 2010.
Finková D., Ludíková L., Růžičková V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Specální pedagogika osob se zrakovým postižením. 2007.
Renotiérová M., Ludíková L. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika. 2006.
Ludíková L., Stoklasová V. Tyflopedie pro výchovné pracovníky. Tyflopedie pro výchovné pracovníky. 2006.
Ludíková L. Kombinované vady. Kombinované vady. 2005.
Renotiérová M., Ludíková L. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika. 2005.
Renotiérová M., Ludíková L., .. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika. 2004.
Ludíková L. Tyflopedie předškolního věku. Univerzita Palackého. 2004.
Vitásková K., Ludíková L., Souralová E. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. Zefektivnění studia a profesní uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. 2003.
Ludíková L. Speciální pedagogika. Speciální predagogika. 2002.
Ludíková L. Tyflopedie. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
Ludíková L. Úvod do speciální pedagogiky. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
Ludíková L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 2001.
Balunová K., Heřmánková D., Ludíková L. Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením. Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením. 2001.
Ludíková L. Speciální pedagogika pro mistry odborné výchovy. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV II. 2001.
Ludíková L. Speciální pedagogika pro mistry odborné výchovy. Holoušová D. a kol.: Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV II. 2001.
Ludíková L. Vzdělávání hluchoslepých III. Vzdělávání hluchoslepých III. 2001.
Ludíková L. Vzdělávání hluchoslepých I. Vzdělávání hluchoslepých I. 2000.
Ludíková L. Předškolní výchova zrakově postižených dětí. Předškolní výchova zrakově postižených. 1990.
KAPITOLA V KNIZE
Ludíková L., Malinovská O. Methods of mother tongue education for persons with visual disabilities. Tradycja i nowoczesnosc - funkcjowanie osob z niepelnosprawnoscia we wspolczesnym swiecie. 2013.
Ludíková L., Majerová H. Pupils with Special Needs and Information Societies. Zbližanie swiatow osob (nie-)pelnosprawnych. 2013.
Ludíková L., Majerová H. The Insight of the Intrapsychic Dimension of the Perception and the Imagination of People with Visual Impaiment. Tradycja i nowoczesnosc - funkcjonowanie osob z niepelnosprawnoscia we wspolczesnym swiecie. 2013.
Ludíková L., Potměšil M. 捷克教师对特殊需要学生在普通班就读态度的调查研究. 多元文化与教育:第2辑. 2012.
Ludíková L., Novák B., Řeřichová V. Reading and Mathematical Literacy in Primary School Graduates with Mild Mental Retardation. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladnia teoretyczna i empiryczna. 2012.
Ludíková L. Základy somatopedie. Základy speciální pedagogiky. 2012.
LUDÍKOVÁ L., MICHALÍK J., VALENTA M. Výzkum výstupních kompetencí absolventů základních škol se speciálními potřebami. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. 2011.
Ludíková L., Renotiérová M. Andragogika somatopedická. Speciální pedagogika - andragogika. 2006.
Potměšil M. Kombinované vady. In Ludíková L. (Eds.) Kombinované vady. 2005.
Ludíková L. Motorické zvláštnosti osob se zrakovým postižením. Karásková V. a kol: Cvičíme a hrajeme si. 2004.
Ludíková L. Integrace žáků se zrakovým postižením. Valenta M. a kol.: Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. 2003.
Ludíková L. Tyflopedie. Krejčířová, O.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
Ludíková L. Úvod do speciální pedagogiky. Krejčířová o. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2002.
Ludíková L. Dítě se zrakovým postižením. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 2001.
Ludíková L. Kábele František (1913-1998). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
Ludíková L., Kozáková Z., Souralová E., Vitásková K., Langer J., Pastieriková L., Finková D., Smečková G., Mlčáková R., Kučera P., Kantor J., Hutyrová M. Sborník z konference k projektu Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. 2012.
PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typ A: orientační plán. 2009.
Ludíková L., Finková D., Růžičková V., Regec V. Tyflomapa typu A - Hypsometrie. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Kartogram. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Tyflomapa typu A - Politická mapa. 2009.
Ludíková L., Růžičková V., Finková D., Regec V. Vzorkovník pro tyflomapy typu A. 2009.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Ludíková L., Ješina O., Langer J., Pastieriková L., Urbanovská E., Szokalová L., Flekačová L., Kučera P., Zendulková P., Melounová Z., Veselá K., Grohmannová J., Mlčáková R., Smolíková M., Ješinová L., Homolková K., Smolka J., Valůšek J., Korgerová K. CPSSP – 10 let na společné cestě. In Tomášek L. (Eds.) 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MALINOVSKÁ PDF Speciální pedagogika 2019
KANTOR PDF Speciální pedagogika 2013
PETROVÁ PDF Speciální pedagogika 2020
MAJEROVÁ PDF Speciální pedagogika 2016
REGEC PDF Speciální pedagogika 2010
STEJSKALOVÁ PDF Speciální pedagogika 2010
BENDOVÁ PDF Speciální pedagogika 2006
BOTOŠOVÁ PDF Speciální pedagogika 2006
HUTYROVÁ PDF Speciální pedagogika 2007
RŮŽIČKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2007
ŠKUTOVÁ PDF Speciální pedagogika 2007
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)