Zdeněk BASOVNÍK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631081, 736424032, 585631101

Oddělení rozvoje a výstavby

Rektorát UP

Křížkovského 8

3.36

Technik energetiky a spojů

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.