Mgr. Petr BILÍK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631007, 585633435, 774409069

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Oddělení komunikace

Rektorát UP

Univerzitní 3, 5

3.28

  • Odborný asistent (Katedra divadelních a filmových studií)
  • Vedoucí kreativního oddělení (Oddělení komunikace)

ČLÁNEK
Bilík P. Rodáci. Nesouměrný portrét filmu. Iluminace. 2014.
Bilík P. The Sneaky Victory of a Genre: The Story of One Czech Western. Moravian Journal of Literature and Film. 2014.
Bilík P. BBC Factual: Nové obrazy historie. Dějiny a současnost. 2013.
Bilík P. Olmiho obrazy skromnosti. Host. 2013.
Bilík P. S poměry doby v zádech. Host. 2013.
Bilík P. Lepší časy (možná) přijdou. Rozrazil. 2007.
Bilík P. Exilové ne-ukojení. Cinepur. 2005.
Bilík P. Exilové ne-ukojení. Cinepur. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bilík P. Ladislav Helge (kapitoly z dějin českého filmu padesátých a šedesátých let). Ladislav Helge (kapitoly z dějin českého filmu padesátých a šedesátých let). 2006.
KNIHA - CELEK
Nétek R., Bilík P., Jendřejková M., Petráková M., Šobáňová P., Burian J., Pászto V., Chloupek J. Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. In Palaščák R., Machková Prajzová N. (Eds.) 2020.
Bilík P., Černík J. Filmař Jaromír Kallista. 2019.
Bilík P., Palaščák R., Prágerová .., Žůrek J., Beková M., Novák L., Puš I., Pospíšil J. Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku. 2017.
Bilík P., Erbenová K. Paul Fierlinger - Biografie. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Petráková M., Bilík P., Jendřejková M., Nétek R., Šobáňová P. COVID-19 v kulturních a kreativních odvětvích. In Nétek R. (Eds.) Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. 2020.
Bilík P., Jendřejková M. Kreativní průmysly v olomoucké aglomeraci: návrh strategie. In Nétek R., Bilík P. (Eds.) Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. 2020.
Bilík P., Šobáňová P. Kulturní a kreativní odvětví v kontextu vzdělávání. In Nétek R., Bilík P. (Eds.) Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. 2020.
Bilík P., Jendřejková M. Olomouc – a city of creativity. In Bilík P., Jendřejková M. (Eds.) Creative Olomouc Design. 2020.
Bilík P. Small Country, Complex Film Policy: The Case of the Czech Film Funding System. In Zahrádka P., Szczepanik P., Macek J., Stepan P. (Eds.) Digital Peripheries. 2020.
Jendřejková M., Bilík P., Nétek R., Petráková M., Šobáňová P. Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci. In Nétek R., Bilík P. (Eds.) Motivace aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci: Strategie a doporučení pro posílení segmentu. 2020.
Bilík P. Paul Fierlinger. Ticket to the New World. 2018.
Bilík P. Podloudné vítezství žánru: Smrt v sedle. Proměny westernu - pluralita žánrových, estetických a ideologických konceptů. 2013.
MAPA
Nétek R., Burian J., Pászto V., Barvíř R., Bilík P., Jendřejková M., Šobáňová P., Petráková M. Fenomén brain drain města Olomouce - Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020. 2020.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Nétek R., Bilík P., Jendřejková M., Burian J., Pászto V., Šobáňová P. Workshop a panelová diskuze "Podporujeme kreativní Olomouc". 2020.
Nétek R., Bilík P., Šuhajová M., Burian J., Pászto V., Šobáňová P. Workshop s aktéry kreativních průmyslů a se zástupci instiutucí strategického plánování olomoucké aglomerace. 2019.
Bilík P., Pášmová M. Filmová analýza / Industry panel. 2018.
Bilík P., Krech J., Bartoňová E., Marešová H. K problematice práce 4.0 a vzdělávání. 2018.
Bilík P., Miller J., Sowula T., Baty P., Darwin E., Polanská Z., Slaven A., Mepham S., Glover K., Waller H. Research Excellence: New Europe 2018. 2018.
Bilík P., Trojanová L., Gondková K., Sedláková L. Společenská zodpovědnost vysokých škol. 2017.
Petr S., Dostálek M., Bilík P. SIECE - Screen Industries in Central Europe. 2013.
Bilík P., Bilíková D., Menšíková J., Hurtíková H., Vašutová R. Výzvy a problémy transformace vysokých škol 2. 2013.
Menšíková J., Bilík P., Filípková L., Dolejš M., Kopečná J., Vašutová R., Stejskalová E., Franc L., Šupplerová M., Procházková J. Výzvy a problémy transformace vysokých škol. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Bilík P. Petr Bilík o tvorbě Ladislava Helgeho. Národní filmový archív. 2017.
RECENZE
Bilík P. The Dietl Era Under a Merciless Scrutiny. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
OPONENTSKÝ POSUDEK

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.