prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632312, 585632302, 585631002

Ústav lék. chemie a biochemie

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

3.135

profesor - prorektor

VYBRANÉ PUBLIKACE
Anzenbacherová E., Špičáková A., Jourová L., Ulrichová J., Adamus M., Bachleda P., Anzenbacher P. Interaction of rocuronium with human liver cytochromes P450. Journal of Pharmacological Sciences. 2015. (ČLÁNEK)
Myjavcová R., Marhol P., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J., Palíková I., Papoušková B., Lemr K., Bednář P. Analysis of anthocyanin pigments in Lonicera (Caerulea) extracts using chromatographic fractionation followed by microcolumn liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2010. (ČLÁNEK)
Valentová K., Stejskal D., Bednář P., Vostálová J., Číhalík Č., Večeřová R., Koukalová D., Kolář M., Reichenbach R., Škňouřil L., Ulrichová J., Šimánek V. Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: a pilot double-blind placebo-controlled trial. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007. (ČLÁNEK)
Valentová K., Stejskal D., Bednář P., Vostálová J., Číhalík Č., Večeřová R., Koukalová D., Kolář M., Reichenbach R., Škňuořil L., Ulrichová J., Šimánek V. Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: A pilot double-blind placebo-controlled trial. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007. (ČLÁNEK)
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007. (ČLÁNEK)
Gavenda A., Bednář P., Barták P., Adamovský P., Ševčík J., Panaglotis T., Ulrichová J. Estimation of partition coefficients by MEKC. Part I: Potential pharmaceuticals based on 2-quinolone and 2-indolone. Journal of Separation Science. 2001. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Ulrichová J. Article_OBD_test_english. Theatralia. 2020.
Valentová K., Havlík J., Kosina P., Papoušková B., Jaimes JD., Káňová K., Petrásková L., Ulrichová J., Křen V. Biotransformation of Silymarin Flavonolignans by Human Fecal Microbiota. Metabolites. 2020.
Ryšavá A., Čížková K., Franková J., Roubalová L., Ulrichová J., Vostálová J., Vrba J., Zálešák B., Rajnochová Svobodová A. Effect of UVA radiation on the Nrf2 signalling pathway in human skin cells. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY. 2020.
Zborníková E., Gallo J., Večeřová R., Bogdanová K., Kolář M., Vítovská D., Pham DDD., Pačes O., Mojr V., Šanderová H., Ulrichová J., Galandáková A., Čadek D., Hrdlička Z., Krásný L., Rejman D. Evaluation of Second-Generation Lipophosphonoxins as Antimicrobial Additives in Bone Cement. ACS Omega. 2020.
Vrba J., Papoušková B., Kosina P., Lněničková K., Valentová K., Ulrichová J. Identification of Human Sulfotransferases Active towards Silymarin Flavonolignans and Taxifolin. Metabolites. 2020.
Vrba J., Papoušková B., Lněničková K., Kosina P., Křen V., Ulrichová J. Identification of UDP-glucuronosyltransferases involved in the metabolism of silymarin flavonolignans. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS. 2020.
Rajnochová Svobodová A., Gabrielová E., Ulrichová J., Zalesak B., Biedermann D., Vostálová J. A pilot study of the UVA-photoprotective potential of dehydrosilybin, isosilybin, silychristin, and silydianin on human dermal fibroblasts. Archives of Dermatological Research. 2019.
Rajnochová Svobodová A., Gabrielová E., Ulrichová J., Zálešák B., Biedermann D., Vostálová J. A pilot study of the UVA-photoprotective potential of dehydrosilybin, isosilybin, silychristin, and silydianin on human dermal fibroblasts. ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH. 2019.
Kosina P., Paloncýová M., Rajnochová Svobodová A., Zálešák B., Biedermann D., Ulrichová J., Vostálová J. Dermal Delivery of Selected Polyphenols from Silybum marianum. Theoretical and Experimental Study. MOLECULES. 2019.
Prokop J., Lněničková K., Cibiček N., Kosina P., Tománková V., Jourová L., Láníčková T., Skálová L., Szotáková B., Anzenbacher P., Zapletalová I., Rácová Z., Anzenbacherová E., Ulrichová J. Effect of bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) on drug-metabolizing enzymes in rats. FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY. 2019.
Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Vostálová J. Human keratinocyte cell line as a suitable alternative model for in vitro phototoxicity testing. ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA. 2019.
Vostálová J., Galandáková A., Zálešák B., Lichnovská R., Čížková K., Ulrichová J., Rajnochová Svobodová A. Changes in antioxidant, inflammatory and metabolic markers during 1 week cultivation of human skin explants. JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY. 2019.
Juráňová J., Aury-Landas J., Karim B., Catherine B., Biedermann D., Ulrichová J., Franková J. Modulation of Skin Inflammatory Response by Active Components of Silymarin. MOLECULES. 2019.
Vostálová J., Tinková E., Biedermann D., Kosina P., Ulrichová J., Rajnochová Svobodová A. Skin Protective Activity of Silymarin and its Flavonolignans. MOLECULES. 2019.
Vostálová J., Cukr M., Zálešák B., Lichnovská R., Ulrichová J., Rajnochová Svobodová A. Comparison of various methods to analyse toxic effects in human skin explants: Rediscovery of TTC assay. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY. 2018.
Franková J., Juráňová J., Kamarád V., Zálešák B., Ulrichová J. Effect of AgNPs on the human reconstructed epidermis. Interdisciplinary Toxicology. 2018.
Vacek J., Svrčková M., Zatloukalová M., Novák D., Prošková J., Langová K., Galušková D., Ulrichová J. Electrocatalytic artificial carbonylation assay for observation of human serum albumin inter-individual properties. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY. 2018.
Vrba J., Papoušková B., Roubalová L., Zatloukalová M., Biedermann D., Křen V., Valentová K., Ulrichová J., Vacek J. Metabolism of flavonolignans in human hepatocytes. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS. 2018.
Hönig M., Plíhalová L., Spíchal L., Grúz J., Kadlecová A., Voller J., Rajnochová Svobodová A., Vostálová J., Ulrichová J., Doležal K., Strnad M. New cytokinin derivatives possess UVA and UVB photoprotective effect on human skin cells and prevent oxidative stress. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2018.
Valentová K., Purchartová K., Rydlová L., Roubalová L., Biedermann D., Petrásková L., Křenková A., Pelantová H., Holečková-Moravcová V., Tesařová E., Cvačka J., Vrba J., Ulrichová J., Křen V. Sulfated Metabolites of Flavonolignans and 2,3-Dehydroflavonolignans: Preparation and Properties. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2018.
Rajnochová Svobodová A., Gabrielová E., Michaelides L., Kosina P., Ryšavá A., Ulrichová J., Zálešák B., Vostálová J. UVA-photoprotective potential of silymarin and silybin. ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH. 2018.
Kosina P., Dokoupilová A., Janda K., Sládková K., Silberová P., Pivodová V., Ulrichová J. Effect of Silybum marianum fruit constituents on the health status of rabbits in repeated 42 day fattening experiment. Animal Feed Science and Technology. 2017.
Roubalová L., Dinkova-Kostova A., Biedermann D., Křen V., Ulrichová J., Vrba J. Flavonolignan 2,3-dehydrosilydianin activates Nrf2 and upregulates NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 in Hepa1c1c7 cells. Fitoterapia. 2017.
Karas D., Ulrichová J., Valentová K. Galloylation of polyphenols alters their biological activity. Food and Chemical Toxicology. 2017.
Galandáková A., Ulrichová J., Langová K., Hanáková A., Vrbka M., Hartl M., Gallo J. Characteristics of synovial fluid required for optimization of lubrication fluid for biotribological experiments. Journal of Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials. 2017.
Galandáková A., Ulrichová J., Langová K., Hanáková A., Vrbka M., Hartl M., Gallo J. Characteristics of synovial fluid required for optimization of lubrication fluid for biotribological experiments. Journal of Biomedical Materials Research. Part B: Applied Biomaterials. 2017.
Ambrožová N., Zálešák B., Ulrichová J., Čížková K., Galandáková A. Low concentrations of silver nanoparticles have a beneficial effect on wound healing in vitro. Journal of Nanoparticle Research. 2017.
Ambrožová N., Ulrichová J., Galandáková A. Models for the study of skin wound healing. The role of Nrf2 and NF-κB. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Vavříková E., Křen V., Ježová-Kalachová L., Biler M., Chantemargue B., Pyszková M., Riva S., Marek Kuzma MK., Valentová K., Ulrichová J., Vrba J., Trouillas P., Vacek J. Novel flavonolignan hybrid antioxidants: From enzymatic preparation to molecular rationalization. European Journal of Medicinal Chemistry. 2017.
Rajnochová Svobodová A., Ryšavá A., Psotová M., Kosina P., Zálešák B., Ulrichová J., Vostálová J. The Phototoxic Potential of the Flavonoids, Taxifolin and Quercetin. Photochemistry and Photobiology. 2017.
Juráňová J., Franková J., Ulrichová J. The role of keratinocytes in inflammation. Journal of Applied Biomedicine. 2017.
Kuosmanen R., Puttreddy R., Willman R., Äijäläinen I., Galandáková A., Ulrichová J., Salo H., Rissanen K., Sievänen ES. Biocompatible hydrogelators based on bile acid ethyl amides. Steroids. 2016.
Franková J., Pivodová V., Vágnerová H., Juráňová J., Ulrichová J. Effect of silver nanoparticles on primary cell cultures of fibroblasts and keratinocytes in a wound-healing model. Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials. 2016.
Galandáková A., Franková J., Ambrožová N., Habartová K., Pivodová V., Zálešák B., Šafářová M., Smékalová M., Ulrichová J. Effects of silver nanoparticles on human dermal fibroblasts and epidermal keratinocytes. Human and Experimental Toxicology. 2016.
Karas D., Gažák R., Valentová K., Chambers C., Pivodová V., Biedermann D., Křenková A., Oborná I., Kuzma M., Čvačka J., Ulrichová J., Křen V. Effects of 2,3-Dehydrosilybin and its Galloyl Ester and Methyl Ether Derivatives on Human Umbilical Vein Endothelial Cells. Journal of Natural Products. 2016.
Zatloukalová M., Vavříková E., Pontinha ADR., Coufal J., Křen V., Fojta M., Ulrichová J., Oliveira-Brett AM., Vacek J. Flavonolignan Conjugates as DNA-binding Ligands and Topoisomerase I Inhibitors: Electrochemical and Electrophoretic Approaches. Electroanalysis. 2016.
Pyszková M., Biler M., Biedermann D., Valentová K., Kuzma M., Vrba J., Ulrichová J., Sokolová R., Mojović M., Popović-Bijelić A., Kubala M., Trouillas P., Křen V., Vacek J. Flavonolignan 2,3-dehydroderivatives: Preparation, antiradical and cytoprotective activity. Free Radical Biology & Medicine. 2016.
Pivodová V., Zahler S., Karas D., Valentová K., Ulrichová J. In vitro study of 2,3-dehydrosilybin and its galloyl esters as potential inhibitors of angiogenesis. Pharmazie. 2016.
Rajnochová Svobodová A., Zálešák B., Biedermann D., Ulrichová J., Vostálová J. Phototoxic potential of silymarin and its bioactive components. Jounal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2016.
Cibiček N., Roubalová L., Vrba J., Zatloukalová M., Ehrmann J., Zapletalová J., Večeřa R., Křen V., Ulrichová J. Protective effect of isoquercitrin against acute dextran sulfate sodium-induced rat colitis depends on the severity of tissue damage. Pharmacological Reports. 2016.
Roubalová L., Biedermann D., Papoušková B., Vacek J., Kuzma M., Křen V., Ulrichová J., Dinkova-Kostova A., Vrba J. Semisynthetic flavonoid 7-O-galloylquercetin activates Nrf2 and induces Nrf2-dependent gene expression in RAW264.7 and Hepa1c1c7 cells. Chemico-Biological Interactions. 2016.
Tománková V., Lišková B., Skalová L., Bártíková H., Boušová I., Jourová L., Anzenbacher P., Ulrichová J., Anzenbacherová E. Altered cytochrome P450 activities and expression levels in the liver and intestines of the monosodium glutamate-induced mouse model of human obesity. Life Science. 2015.
Vostálová J., Vidlář A., Šimánek V., Galandáková A., Kosina P., Vacek J., Vrbková J., Zimmermann B., Ulrichová J., Študent V. Are High Proanthocyanidins Key to Cranberry Efficacy in the Prevention of Recurrent Urinary Tract Infection? Phytotherapy Research. 2015.
Havlíková M., Zatloukalová M., Ulrichová J., Dobeš P., Vacek J. Electrocatalytic assay for monitoring methylglyoxal-mediated protein glycation. Analytical Chemistry. 2015.
Pivodová V., Franková J., Galandáková A., Ulrichová J. In Vitro AuNPs’ Cytotoxicity and Their Effect on Wound Healing. Nanobiomedicine. 2015.
Vrba J., Papoušková B., Pyszková M., Zatloukalová M., Lemr K., Ulrichová J., Vacek J. Metabolism of palmatine by human hepatocytes and recombinant cytochromes P450. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2015.
Marhol P., Bednář P., Kolářová P., Večeřa R., Ulrichová J., Tesařová E., Vavříková E., Kuzma M., Křen V. Pharmacokinetics of pure silybin diastereoisomers and identification of their metabolites in rat plasma. Journal of Functional Foods. 2015.
Roubalová L., Purchartová K., Papoušková B., Vacek J., Křen V., Ulrichová J., Vrba J. Sulfation modulates the cell uptake, antiradical activity and biological effects of flavonoids in vitro: An examination of quercetin, isoquercitrin and taxifolin. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2015.
Ševčíková Z., Pour M., Novák D., Ulrichová J., Vacek J. Chemical Properties and Biological Activities of Cyclopentenediones: A Review. Mini - Reviews in Medicinal Chemistry. 2014.
Vavříková E., Vacek J., Valentová K., Marhol P., Ulrichová J., Kuzma M., Křen V. Chemo-Enzymatic Synthesis of Silybin and 2,3-Dehydrosilybin Dimers. Molecules. 2014.
Valentová K., Vrba J., Bancířová M., Ulrichová J., Křen .. Isoquercitrin: Pharmacology, toxicology, and metabolism. Food and Chemical Toxicology. 2014.
Vrba J., Havlíková M., Gerhardová D., Ulrichová J. Palmatine activates AhR and upregulates CYP1A activity in HepG2 cells but not in human hepatocytes. Toxicology in Vitro. 2014.
Vrba J., Gažák R., Kuzma M., Papoušková B., Vacek J., Weiszenstein M., Křen V., Ulrichová J. A novel semisynthetic flavonoid 7-O-galloyltaxifolin upregulates heme oxygenase-1 in RAW264.7 cells via MAPK/Nrf2 pathway. Journal of Medicinal Chemistry. 2013.
Pozharitskaya ON., Shikov AN., Makarova MN., Ivanova SA., Kosman VM., Makarov VG., Bazgier V., Berka K., Otyepka M., Ulrichová J. Antiallergic Effects of Pigments Isolated from Green Sea Urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) Shells. Planta Medica. 2013.
Jelínek M., Kocourek T., Remsa J., Weiserová M., Jurek K., Mikšovský J., Strnad J., Galandáková A., Ulrichová J. Antibacterial, cytotoxicity and physical properties of laser - silver doped hydroxyapatite layers. Materials Science and Engineering C. 2013.
Vacek J., Zatloukalová M., Desmier T., Nezhodová V., Hrbáč J., Kubala M., Křen V., Ulrichová J., Trouillas P. Antioxidant, metal-binding and DNA-damaging properties of flavonolignans: A joint experimental and computational highlight based on 7-O-galloylsilybin. Chemico-Biological Interactions. 2013.
Valentová K., Vidlář A., Zatloukalová M., Stuchlík M., Vacek J., Šimánek V., Ulrichová J. Biosafety and antioxidant effects of a beverage containing silymarin and arginine. A pilot, human intervention cross-over trial. Food and Chemical Toxicology. 2013.
Franková J., Pivodová V., Růžička F., Tománková K., Šafářová K., Vrbková J., Ulrichová J. Comparing biocompatibility of gingival fibroblasts and bacterial strains on a different modified titanium discs. Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 2013.
Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Galandáková A., Šianská J., Doležal D., Ulrichová J. Differential modulation of inflammatory markers in plasma and skin after single exposures to UVA or UVB radiation in vivo. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Zatloukalová M., Enache TA., Křen V., Ulrichová J., Vacek J., Oliveira-Brett AM. Effect of 3-O-Galloyl Substitution on the Electrochemical Oxidation of Quercetin and Silybin Galloyl Esters at Glassy Carbon Electrode. Electroanalysis. 2013.
Rajnochová Svobodová A., Galandáková A., Palíková I., Doležal D., Kylarová D., Ulrichová J., Vostálová J. Effects of oral administration of Lonicera caerulea berries on UVB-induced damage in SKH-1 mice. A pilot study. Photochemical and Photobiological Sciences. 2013.
Vacek J., Zatloukalová M., Havlíková M., Ulrichová J., Kubala M. Changes in the intrinsic electrocatalytic nature of Na /K ATPase reflect structural changes on ATP-binding: Electrochemical label-free approach. Electrochemistry Communications. 2013.
Franková J., Diamantová D., Vrbková J., Ulrichová J. Influence of Hydrogencalcium Salts of Oxidized Cellulose on MMP-2, MMP-9 and TNF-α Production and Wound Healing in Non-Healing Wounds. Acta Dermatovenerologica Croatica. 2013.
Vacek J., Papoušková B., Vrba J., Zatloukalová M., Křen V., Ulrichová J. LC/MS metabolic study on quercetin and taxifolin galloyl esters using human hepatocytes as toxicity and biotransformation in vitro cell model. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2013.
Vostálová J., Galandáková A., Palíková I., Ulrichová J., Doležal D., Lichnovská R., Vrbková J., Rajnochová Svobodová A. Lonicera caerulea fruits reduce UVA-induced damage in hairless mice. Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology. 2013.
Vacek J., Papoušková B., Kosina P., Galandáková A., Ulrichová J. Mass spectrometric investigation of chelerythrine and dihydrochelerythrine biotransformation patterns in human hepatocytes. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2013.
Heinrich J., Valentová K., Vacek J., Palíková I., Zatloukalová M., Kosina P., Ulrichová J., Vrbková J., Šimánek V. Metabolic Profiling of Phenolic Acids and Oxidative Stress Markers after Consumption of Lonicera caerulea L. Fruit. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2013.
Pivodová V., Franková J., Doležel P., Ulrichová J. The response of osteoblast-like SaOS-2 cells to modified titanium surfaces. International Journal of Oral Maxillofacial Implants. 2013.
Vostálová J., Vidlář A., Ulrichová J., Vrbková J., Šimánek V., Študent V. Use of selenium-silymarin mix reduces lower urinary tract symptoms and prostate specific antigen in men. Phytomedicine. 2013.
Noponen V., Belt H., Lahtinen M., Valkonen A., Salo H., ULRICHOVÁ J., GALANDÁKOVÁ A., Sievänen E. Bile acid–cysteamine conjugates: Structural properties, gelation, and toxicity evaluation. Steroids. 2012.
VACEK J., PAPOUŠKOVÁ B., KOSINA P., VRBA J., Křen V., ULRICHOVÁ J. Biotransformation of flavonols and taxifolin in hepatocyte in vitro systems as determined by liquid chromatography with various stationary phases and electrospray ionization-quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2012.
RAJNOCHOVÁ SVOBODOVÁ A., GALANDÁKOVÁ A., Šianská J., DOLEŽAL D., LICHNOVSKÁ R., ULRICHOVÁ J., VOSTÁLOVÁ J. DNA damage after acute exposure of mice skin to physiological doses of UVB and UVA light. Archives of Dermatological Research. 2012.
Jakubec P., Bancířová M., Halouzka V., Lojek A., Číž M., Denev P., Cibiček N., Vacek J., Vostálová J., Ulrichová J., Hrbáč J. Electrochemical Sensing of Total Antioxidant Capacity and Polyphenol Content in Wine Samples Using Amperometry Online-Coupled with Microdialysis. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2012.
Stiborová M., Poljaková J., Martínková E., Ulrichová J., Šimánek V., Zdeněk D., Frei E. Ellipticine oxidation and DNA adduct formation in human hepatocytes is catalyzed by human cytochromes P450 and enhanced by cytochrome b(5). Toxicology. 2012.
Rajnochová Svobodová A., Galandáková A., Šianská J., Doležal D., Ulrichová J., Vostálová J. Acute exposure to solar simulated ultraviolet radiation affects oxidative stress-related biomarkers in skin, liver and blood of hairless mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2011.
Vavřičková L., Dostálová T., ULRICHOVÁ J. Cytotoxicita keramických materiálů. Česká stomatologie. 2011.
ZATLOUKALOVÁ M., Křen V., Gažák R., KUBALA M., Trouillas P., ULRICHOVÁ J., VACEK J. Electrochemical investigation of flavonolignans and study of their interactions with DNA in the presence of Cu(II). Bioelectrochemistry. 2011.
Kosina P., Vacek J., Papoušková B., Stiborová M., Stýskala J., Cankař P., Vrublová E., Vostálová J., Šimánek V., Ulrichová J. Identification of benzo[c]phenanthridine metabolites in human hepatocytes by liquid chromatography with electrospray ion-trap and quadrupole time-of-flight mass spektrometry. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2011.
Pivodová V., Franková J., Ulrichová J. Osteoblast and gingival fibroblast markers in dental implant studies. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Oxidation of Sanguinarine and Its Dihydro-Derivative at a Pyrolytic Graphite Electrode Using Ex Situ Voltammetry. Study of the Interactions of the Alkaloids with DNA. Electroanalysis. 2011.
Jurček O., Ikonen S., Buřičová L., Wimmerová L., Wimmer Z., Drašar P., Horníček J., GALANDÁKOVÁ A., ULRICHOVÁ J., Kolehmainen E. Succinobucol''s New Coat - Conjugation with Steroids to Alter Its Drug Effect and Bioavailability. Molecules. 2011.
Gažák R., VALENTOVÁ K., Fuksová K., Marhol P., Kuzma M., Medina MÁ., OBORNÁ I., ULRICHOVÁ J., Křen V. Synthesis and Antiangiogenic Activity of New Silybin Galloyl Esters. Journal of Medicinal Chemistry. 2011.
Kubala M., Vacek J., Popa I., Janovská M., Kosina P., Ulrichová J., Trávníček Z., Šimánek V. The fluorescence properties and NMR analysis of protopine and allocryptopine. Journal of Luminiscence. 2011.
Franková J., Pivodová V., Růžička F., Ulrichová J. Adherence of Alveolar Fibroblasts and Microorganisms on Titanium Implants. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2010.
Vacek J., Ulrichová J., Klejdus B., Šimánek V. Analytical methods and strategies in the study of plant polyphenolics in clinical samples. Analytical Methods: advancing methods and applications. 2010.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Fluorescence of sanguinarine: spectral changes on interaction with amino acids. Physical Chemistry Chemical Physics. 2010.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Interaction of sanguinarine and its dihydroderivative with the Na+/K+-ATPase. Complex view on the old problem. Toxicology Letters. 2010.
Vacek J., Kosina P., Gabrielová E., Modrianský M., Ulrichová J. Ion-trap mass spectrometry for determination of 3,5,3'-triiodo-l-thyronine and 3,5,3',5'-tetraiodo-l-thyronine in neonatal rat cardiomyocytes. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2010.
Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Rajnochová Svobodová A., Kosina P., Večeřa R., Stejskal D., Prošková J., Hrbáč J., Bednář P., Maier V., Černochová D., Šimánek V., Ulrichová J. Long-Term Effects of Three Commercial Cranberry Products on the Antioxidative Status in Rats: A Pilot Study. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2010.
Stiborová M., Martínek V., Svobodová M., Štístková J., Dvořák Z., Ulrichová J., Šimánek V., Frei E., Schmeister H., Philips D., Arlt V. Mechanisms of the Different DNA Adduct Forming Potentials of the Urban Air Pollutants 2-Nitrobenzanthrone and Carcinogenic 3-Nitrobenzanthrone. Chemical Research in Toxicology. 2010.
Vrublová E., Ulrichová J., Šimánek V., Fojta M., Vacek J. Oxidation of Protopine at a Pyrolytic Graphite Electrode Using Cyclic and Square-Wave Voltammetry. Electroanalysis. 2010.
Kosina P., Gregorová J., Grúz J., Vacek J., Kolář M., Vogel M., Roos W., Neumann K., Šimánek V., Ulrichová J. Phytochemical and antimicrobial characterization of Macleaya cordata herb. Fitoterapia. 2010.
Zdařilová A., Rajnochová Svobodová A., Chytilová K., Šimánek V., Ulrichová J. Polyphenolic fraction of Lonicera caerulea L. fruits reduces oxidative stress and inflammatory markers induced by lipopolysaccharide in gingival fibroblasts. Food and Chemical Toxicology. 2010.
Vidlář A., Vostálová J., Ulrichová J., Študent V., Stejskal D., Reichenbach R., Vrbková J., Růžička F., Šimánek V. The effectiveness of dried cranberries (Vaccinium macrocarpon) in men with lower urinary tract symptoms. British Journal of Nutrition. 2010.
Vrublová E., Vostálová J., Ehrmann J., Švarcová I., Vrbková J., Vacek J., Cibiček N., Večeřa R., Ulrichová J., Šimánek V. The phytogenic feed additive Sangrovit modulates dextran sulfate sodium-induced colitis in rats. Veterinární medicína. 2010.
Vidlář A., Vostálová J., Ulrichová J., Študent V., Krajíček J., Vrbková J., Šimánek V. THE SAFETY AND EFFICACY OF A SILYMARIN AND SELENIUM COMBINATION IN MEN AFTER RADICAL PROSTATECTOMY A SIX MONTH PLACEBO-CONTROLLED DOUBLE-BLIND CLINICAL TRIAL. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Gallo J., Zdařilová A., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Radová L., Smižanský M. Výpotky asepticky selhávajících TEP kyčlí a kolen nejsou toxické pro osteoblasty. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2010.
Vrba J., Doležel P., Vičar J., Ulrichová J. Cytotoxic activity of sanguinarine and dihydrosanguinarine in human promyelocytic leukemia HL-60 cells. Toxicology in Vitro. 2009.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Fluorescence of sanguinarine: fundamental characteristics and analysis of interconversion between various forms. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2009.
Palíková I., Valentová K., Oborná I., Ulrichová J. Protectivity of Blue Honeysuckle Extract against Oxidative Human Endothelial Cells and Rat Hepatocytes Damage. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2009.
Zdařilová A., Svobodová A., Šimánek V., Ulrichová J. PRUNELLA VULGARIS EXTRACT AND ROSMARINIC ACID SUPPRESS LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED ALTERATION IN HUMAN GINGIVAL FIBROBLASTS. Toxicology in Vitro. 2009.
Franková J., Ulrichová J. Vliv Traumacelu biodress na produkci matrixových metaloproteináz. Hojení ran. 2009.
Dvořák Z., Vrzal R., Pávek P., Ulrichová J. An evidence for regulatory cross-talk between aryl hydrocarbon receptor and glucocorticoid receptor in HepG2 cells. Physiological Research (print). 2008.
Palíková I., Heinrich J., Bednář P., Marhol P., Křen V., Cvak L., Valentová K., Růžička F., Holá V., Kolář M., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and Antimicrobial Properties of Blue Honeysuckle: A Novel Source for Phenolic Antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008.
Palíková I., Heinrich J., Bednář P., Marhol P., Křen V., Valentová K., Růžička F., Holá V., Kolář M., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and Antimicrobial Properties of Blue Honeysuckle: A Novel Source for Phenolic Antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008.
Vrba J., Doležel P., Vičar J., Modrianský M., Ulrichová J. Chelerythrine and dihydrochelerythrine induce G1 phase arrest and bimodal cell death in human leukemia HL-60 cells. Toxicology in Vitro. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology. 2008.
Valentová K., Stejskal D., Bartek J., Dvořáčková S., Křen V., Ulrichová J., Šimánek V. Maca (Lepidium meyenii) and yacon (Smallanthus sonchifolius) in combination with silymarin as food supplements: in vivo safety assessment. Food and Chemical Toxicology. 2008.
Stiborová M., Vostálová J., Zdařilová A., Ulrichová J., Hudeček J., Tschirner K., Šimánek V. Macleaya cordata extract and Sangrovit genotoxicity. Assessment in vivo. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Zdařilová A., Vrublová E., Vostálová J., Klejdus B., Stejskal D., Prošková J., Kosina P., Svobodová A., Večeřa R., Hrbáč J., Černochová D., Vičar J., Ulrichová J., Šimánek V. Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment. Food and Chemical Toxicology. 2008.
Zdařilová A., Vrublová E., Vostálová J., Klejdus B., Stejskal D., Prošková J., Kosina P., Svobodová A., Večeřa R., Hrbáč J., Černochová D., Vičar J., Ulrichová J., Šimánek V. Natural feed additive of Macleaya cordata: Safety assessment in rats a 90-day feeding experiment. Food and Chemical Toxicology. 2008.
Ayaz FA., Hayirhioglu-Ayaz S., Alpay-Karaoglu S., Grúz J., Valentová K., Ulrichová J., Strnad M. Phenolic acid contents of kale (Brassica oleraceae L. var. acephala DC.) extracts and their antioxidant and antibacterial activities. Food Chemistry. 2008.
Ayaz FA., Hayirlioglu-Ayaz S., Alpay-Karaoglu S., Grúz J., Valentová K., Ulrichová J., Strnad M. Phenolic acid contents of kale (Brassica oleraceae L. var. acephala DC.) extracts and their antioxidant and antibacterial activities. Food Chemistry. 2008.
Henklová P., Vrzal R., Ulrichová J., Dvořák Z. Role of mitogen-activated protein kinases in aryl hydrocarbon receptor signaling. Chemico-Biological Interactions. 2008.
Henklová P., Vrzal R., Ulrichová J., Dvořák Z. Role of mitogen-activated protein kinases in aryl hydrocarbon receptor signaling. Chemico-Biological Interactions. 2008.
Henklová P., Vrzal R., Papoušková B., Bednář P., Jančová P., Anzenbacherová E., Ulrichová J., Maurel P., Pávek P., Dvořák Z. SB203580, a pharmacological inhibitor of p38 MAP kinase transduction pathway activates ERK and JNK MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes. European Journal of Pharmacology. 2008.
Henklová P., Vrzal R., Papoušková B., Bednář P., Jančová P., Anzenbacherová E., Ulrichová J., Maurel P., Pávek P., Dvořák Z. SB203580, a pharmacological inhibitor of p38 MAP kinase transduction pathway activates ERK and JNK MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes. European Journal of Pharmacology. 2008.
Vrublová E., Vostálová J., Večeřa R., Klejdus B., Stejskal D., Kosina P., Zdařilová A., Svobodová A., Lichnovský V., Anzenbacher P., Dvořák Z., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. The toxicity and pharmacokinetics of dihydrosanguinarine in rat: a pilot study. Food and Chemical Toxicology. 2008.
Vrublová E., Vostálová J., Večeřa R., Klejdus B., Stejskal D., Kosina P., Zdařilová A., Svobodová A., Lichnovský V., Anzenbacher P., Dvořák Z., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. The toxicity and pharmacokinetics of dihydrosanguinarine in rat: A pilot study. Food and Chemical Toxicology. 2008.
Lebeda A., Doležalová I., Valentová K., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. Yacon (Smallanthus sonchifolius) - A traditional crop of andean indians as a challenge for the future - The news about biological variation and chemical substances contents. Acta Horticulturae. 2008.
Valentová K., Ulrichová J., Cvak L., Šimánek V. Cytoprotective effect of a bilberry extract against oxidative damage of rat hepatocytes. Food Chemistry. 2007.
Dvořák Z., Ulrichová J., Weyhenmeyer R., Šimánek V. Cytotoxicity of colchicine derivatives in primary cultures of human hepatocytes. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Večeřa R., Klejdus B., Kosina P., Orolin J., Stiborová M., Smrček S., Vičar J., Dvořák Z., Ulrichová J., Kubáň V., Anzenbacher P., Šimánek V. Disposition of sanguinarine in the rat. Xenobiotica. 2007.
Dvořák Z., Modrianský M., Vrba J., Ulrichová J., Kryštof V., Stýskala J., Pávek P. Evaluation of novel microtubules interfering agents myoseverin, tubulyzine and E2GG in primary cultures of rat hepatocytes. General Physiology and Biophysics. 2007.
Pávek P., Červený L., Švecová L., Brysch M., Libra A., Vrzal R., Nachtigal P., Staud F., Ulrichová J., Fendrich Z., Dvořák Z. Examination of Glucocorticoid receptor alpha-mediated transcriptional regulation of P-glycoprotein, CYP3A4, and CYP2C9 genes in placental trophoblast cell lines. Placenta. 2007.
Vrzal R., Ulrichová J., Dvořák Z., Pávek P. Glucocorticoid Receptor Functions in HeLa Cells Are Perturbed by 2,3,8,9-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Drug Metabolism Letters. 2007.
Jirovský D., Kosina P., Myslínová M., Stýskala J., Ulrichová J., Šimánek V. HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.
Jirovský D., Kosina P., Myslínová M., Stýskala J., Ulrichová J., Šimánek V. HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.
Valentová K., Truong N., Moncion A., de Waziers I., Ulrichová J. Induction of glucokinase mRNA by dietary phenolic compounds in rat liver cells in vitro. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2007.
Papoušková B., Bednář P., Fryšová I., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Ulrichová J., Jirkovský J., Lemr K. Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. Journal of Mass Spectrometry. 2007.
Vashishta A., Ohri S., Větvičková J., Fusek M., Ulrichová J., Větvička V. Procathepsin D secreted by HaCaT keratinocyte cells - A novel regulator of keratinocyte growth. European Journal of Cell Biology. 2007.
Macejová D., Dvořák Z., Vrzal R., Ulrichová J., Ondková S., Brtko J. The effect of all-trans retinoic acid and/or colchicine on expression of rexinoid and thyroid hormone nuclear receptors and their coregulators in primary rat hepatocytes. General Physiology and Biophysics. 2007.
Večeřa R., Orolin J., Škottová N., Kazdová L., Oliyarnik O., Ulrichová J., Šimánek V. The Influence of Maca ( Lepidium meyenii ) on Antioxidant Status, Lipid and Glucose Metabolism in Rat. Plant Foods for Human Nutrition (print). 2007.
Červený L., Švecová L., Anzenbacherová E., Vrzal R., Staud F., Dvořák Z., Ulrichová J., Anzenbacher P., Pávek P. Valproic Acid Induces CYP3A4 and MDR1 Gene Expression by Activation of Constitutive Androstane Receptor and Pregnane X Receptor Pathways. Drug Metabolism and Disposition. 2007.
Psotová J., Klejdus B., Večeřa R., Kosina P., Kubáň V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. A liquid chromatographic-mass spectrometric evidence of dihydrosanguinarine as a first metabolite of sanguinarine transformation in rat. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2006.
Dvořák Z., Zdařilová A., Šperlíková L., Anzenbacherová E., Šimánek V., Ulrichová J. Cytotoxicity of sanguinarine in primary rat hepatocytes is attenuated by dioxin and phenobarbital. Toxicology Letters. 2006.
Zdařilová A., Vrzal R., Rypka M., Ulrichová J., Dvořák Z. Investigation of sanguinarine and chelerythrine effects on CYP1A1 expression and activity in human hepatoma cells. Food and Chemical Toxicology. 2006.
Dvořák Z., Vrzal R., Ulrichová J., Pascussi JM., Maurel P., Modrianský M. Involvement of cytoskeleton in AhR-dependent CYP1A1 expression. Current Drug Metabolism. 2006.
Zdařilová A., Malíková J., Dvořák Z., Ulrichová J., Šimánek V. Kvartérní isochinolinové alkaloidy sanguinarin a chelerythrin. Účinky in vitro a in vivo. Chemické listy. 2006.
Modrianský M., Ulrichová J., Dvořák Z. Microtubules and commuting receptors. Letters in Drug Design and Discovery. 2006.
Dvořák Z., Kubáň V., Klejdus B., Hlaváč J., Vičar J., Ulrichová J., Šimánek V. Quaternary benzo[c]phenanthridines sanguinarine and chelerythrine: a review of investigations from chemical and biological studies. Heterocycles. 2006.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleaya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Psotová J., Večeřa R., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Hrbáč J., Jirovský D., Stiborová M., Lichnovský V., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleya cordata, in rats. Veterinární medicína. 2006.
Valentová K., Lebeda A., Doležalová I., Jirovský D., Simonovska B., Vovk I., Kosina P., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. The biological and chemical variability of yacon. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006.
Valentová K., Lebeda A., Doležalová I., Jirovský D., Simonovska B., Vovk I., Kosina P., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. The biological and chemical variability of yacon. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2006.
Malíková J., Zdařilová A., Hlobilková A., Ulrichová J. The effect of chelerythrine on cell growth, apoptosis, and cell cycle in human normal and cancer cells in comparison with sanguinarine. Cell Biology and Toxicology. 2006.
Valentová K., Buckiová D., Křen V., Pěknicová J., Ulrichová J., Šimánek V. The in vitro biological activity of Lepidium meyenii extracts. Cell Biology and Toxicology. 2006.
Vrzal R., Zdařilová A., Ulrichová J., Bláha L., Giesy JP., Dvořák Z. Activation of the aryl hydrocarbon receptor by berberine in HepG2 and H4IIE cells: Biphasic effect on CYP1A1. Biochemical Pharmacology. 2005.
Dvořák Z., Modrianský M., Ulrichová J., Maurel P., Vilarem M-J., Pascussi J. Disruption of microtubules leads to glucocorticoid receptor degradation in HeLa cell line. Cellular Signalling. 2005.
Kosina P., Maurel P., Ulrichová J., Dvořák Z. Effect of silybin and its glycosides on the expression of cytochromes P450 1A2 and 3A4 in primary cultures of human hepatocytes. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology. 2005.
Fryčák P., Zdráhal Z., Ulrichová J., Wiegrebe W., Lemr K. Evidence of covalent interaction of fumaric acid esters with sulfhydryl groups in peptides. Journal of Mass Spectrometry. 2005.
Fryčák P., Zdráhal Z., Ulrichová J., Wiegrebe W., Lemr K. Evidence of covalent interaction of fumaric acid esters with sulfhydryl groups in peptides. Journal of Mass Spectrometry. 2005.
Vičar J., Eber M., Šimánek V., Adámková H., Ulrichová J., Palasová J. Přírodní látky v přípravcích ústní hygieny. Progresdent : Časopis pro zubní lékaře a techniky. 2005.
Valentová K., Šeršeň F., Ulrichová J. Radical scavenging and anti-lipoperoxidative activities of Smallanthus sonchifolius leaf extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2005.
Dvořák Z., Ulrichová J., Modrianský M. Role of Microtubules Network in CYP Genes Expression. Current Drug Metabolism. 2005.
Zajoncová L., Kosina P., Vičar J., Ulrichová J., Peč P. Study of the inhibition of alpha-amylase by the benzo[c]phenanthridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2005.
Zajoncová L., Kosina P., Vičar J., Ulrichová J., Peč P. Study of the inhibition of alpha-amylase by the benzo[c]phenanthridine alkaloids sanguinarine and chelerythrine. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2005.
ADÁMKOVÁ H., VIČAR J., Pallasová J., ULRICHOVÁ J., ŠIMÁNEK V. Macleya cordata and prunella vulgaris in oral hygiene products - their efficacy in the control of gingivitis. Biomedical Papers-Olomouc. 2004.
Kosina P., Walterová D., Ulrichová J., Lichnovský V., Stiborová M., Rýdlová H., Vičar J., Krečman V., Brabec MJ., Šimánek V. Sanguinarine and chelerythrine: assessment of safety on pigs in ninety days feeding experiment. Food and Chemical Toxicology. 2004.
Vrba J., Hrbáč J., Ulrichová J., Modrianský M. Sanguinarine is a potent inhibitor of oxidative burst in DMSO differentiated HL-60 cells by a non-redox mechanism. Chemico-Biological Interactions. 2004.
Dvořák Z., Modrianský M., Ulrichová J., Maurel P. Speculations on the role of the microtubule network in glucocorticoid receptor signaling. Cell Biology and Toxicology. 2004.
Jirovský D., Horáková D., Kotouček M., Valentová K., Ulrichová J. Analysis of phenolic acids in plant materials using HPLC with amperometric detection at a platinum tubular electrode. Journal of Separation Science. 2003.
Valentová K., Cvak L., Muck A., Ulrichová J., Šimánek V. Antioxidant activity of extract from the leaves of Smallanthus sonchifolius. European Journal of Nutrition. 2003.
Večeřa R., Škottová N., Váňa P., Kazdová L., Chmela Z., Švagera Z., Walterová D., Ulrichová J., Šimánek V. Antioxidant status, lipoprotein profile and liver lipids in rats fed on high-cholesterol diet containing currant oil rich in n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids. Physiological Research (print). 2003.
Psotová J., Kolář M., Soušek J., Švagera Z., Vičar J., Ulrichová J. Biological activities of Prunella vulgaris extract. Phytotherapy Research. 2003.
Lebeda A., Doležalová I., Valentová K., Dziechciarková M., Greplová M., Opatová H., Ulrichová J. Biologická a chemická variabilita maky a jakonu. Chemické listy. 2003.
Lebeda A., Doležalová I., Valentová K., Dziechciarková M., Greplová M., Opatová H., Ulrichová J. Biologická a chemická variabilita maky a jakonu. Chemické listy. 2003.
Dvořák Z., Modrianský M., Pichard-Garcia L., Balaguer P., Vilarem M.J.., Ulrichová J., Maurel P., Pascussi JM. Colchicine Down-Regulates Cytochrome P450 2B6, 2C8, 2C9, and 3A4 in Human Hepatocytes by Affecting Their Glucocorticoid Receptor-Mediated Regulation. Molecular Pharmacology. 2003.
Škottová N., Ulrichová J., Křen V., Urbaníková J., Šimánek V. Flavonoidy silymarinu a polynenasycené mastné kyseliny rybízového oleje jako nutraceutikum v prevenci chronických onemocnění. Praktický lékař. 2003.
Kosina P., Ševčík J., Modrianský M., Gavenda A., Bednář P., Barták P., Walterová D., Ulrichová J. High performance liquid chromatography and capillary electrophoresis determination of sanquinarine in biological matrices. Journal of Separation Science. 2003.
Barták P., Šimánek V., Vlčková M., Ulrichová J., Vespalec R. Interactions of sanguinarine and chelerythrine with molecules cntaining a mercapto group. Journal of Physical Organic Chemistry. 2003.
Barták P., Šimánek V., Vlčková M., Ulrichová J., Vespalec R. Interactions of sanguinarine and chelerythrine with molecules containing a mercapto group. Journal of Physical Organic Chemistry. 2003.
Simonovska B., Vovk I., Andrenšek S., Valentová K., Ulrichová J. Investigation of phenolic acids in yacon (Smallanthus sonchifolius) leaves and tubers. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2003.
Anzenbacherová E., Anzenbacher P., Svoboda Z., Ulrichová J., Květina J., Zoulová J., Perlík F., Martínková J. Minipig as a model for drug metabolism in man: comparison of in vitro and in vivo metabolism of propafenone. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Kosina P., Křen V., Gebhardt R., Grambal F., Ulrichová J., Walterová D. Antioxidant properties of silybin glykosides. Phytotherapy Research. 2002.
Dvořák Z., Ulrichová J., Pichard-Garcia L., Modrianský M., Maurel P. Comparative effect of colchicine and colchiceine on cytotoxicity and CYP gene expression in primary human hepatocytes. Toxicology in Vitro. 2002.
Zuber R., Modrianský M., Dvořák Z., Rohovský P., Ulrichová J., Šimánek V., Anzenbacher P. Effect of silybin and its congeners on human liver microsomal cytochrome P450 activities. Phytotherapy Research. 2002.
Valentová K., Přikrylová V., Křen V., Halada P., Ulrichová J., Šimánek V. Identifikace a stanovení nízkomolekulárních oligofruktanů v hlízách Smallanthus sonchifolius. Chemické listy. 2002.
Šedo A., Vlašicová K., Barták P., Vespalec R., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids as inhibitors of aminopeptidase N and dipeptidyl peptidase IV. Phytotherapy Research. 2002.
Šedo A., Vlašičová K., Barták P., Vespalec R., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids as inhibitors of aminopeptidase N and dipeptidyl peptidase IV. Phytotherapy Research. 2002.
Červenková K., Belejová M., Veselý J., Chmela Z., Rypka M., Ulrichová J., Modrianský M., Maurel P. Cell suspensions, cell cultures, and tissue slices - important metabolic in vitro systems. In Červenková K., Belejová M., Veselý J., Chmela Z., Rypka M., Ulrichová J., Modrianský M., Maurel P. (Eds.) Biomedical Papers-Olomouc. 2001.
Červenková K., Belejová M., Veselý J., Chmela Z., Rypka M., Ulrichová J., Modrianský M., Maurel P. Cell suspensions, cell cultures, and tissue slices - important metabolic in vitro systems. In Červenková K., Belejová M., Veselý J., Chmela Z., Rypka M., Ulrichová J., Modrianský M., Maurel P. (Eds.) Biomedical Papers-Olomouc. 2001.
Ulrichová J., Dvořák Z., Vičar J., Lata J., Smržová J., Šedo A., Šimánek V. Cytotoxicity of natural compounds in hepatocyte cell culture models. The case of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids. Toxicology Letters. 2001.
Šimánek V., Škottová N., Bartek J., Psotová J., Kosina P., Balejová L., Ulrichová J. Extract from Silybum marianum as a nutraceutical: a double-blind placebo-controlled study in healthy young men. Czech Journal of Food Sciences. 2001.
Smržová J., Dvořák Z., Lata J., Dítě P., Machala M., Bláha L., Šimánek V., Ulrichová J. Optimisation of porcine hepatocyte cryopreservation by comparison of viability and enzymatic activity of fresh and cryopreserved cells. Acta veterinaria Brno. 2001.
Šimánek V., Walterová D., Vičar J., Urbaníková J., Křen V., Modrianský M., Škottová N., Ulrichová J. "Silymarin" - extrakt z ostropestřce mariánského (Silybum marianum) - lék nebo potravní doplněk? Česká a slovenská farmacie. 2001.
Smržová J., Ulrichová J., Dítě P., Lata J. Transplantace hepatocytů - současný stav a výhledy do budoucna. Vnitřní lékařství. 2001.
Smržová J., Lata J., Šimánek V., Ulrichová J. Bioarteficiální játra - alternativa v léčbě akutního jaterního selhání. Vnitřní lékařství. 2000.
Kosina P., Dvořák Z., Ulrichová J., Walterová D. Biotransformation of silybin diastereomer A in rat and porcine hepatocytes. Chemické listy. 2000.
Modrianský M., Dvořák Z., Maurel P., Ulrichová J. Bohemine, a CDK inhibitor, induces the expression of cytochrome P450 isoforms 2E1 and 2C9. Physiological Research (print). 2000.
Ševčík J., Vičar J., Ulrichová J., Válka I., Lemr K., Šimánek V. Capillary electrophoretic determination of sanguinarine and chelerythrine in plant extracts and pharmaceutical preparations. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2000.
Dvořák Z., Ulrichová J., Modrianský M., Maurel P. Effect of colchicine and its derivatives on the expression of selected isoforms of cytochrome P450 in primary cultures of human hepatocytes. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2000.
Škottová N., Krečman V., Váňa P., Chmela Z., Ulrichová J., Šimánek V. Effect of silymarin and silibinin-phosphatidylcholine complex on plasma and lipoprotein cholesterol, and oxidation of LDL in rats fed on high cholesterol diet supplemented with currant oil. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2000.
Ulrichová J., Bartek J., Škottová N., Křen V., Šimánek V. Extract from Silybum marianum as a nutraceutical: A double blind placebo-controlled study in healthy young men. Abstract Book, 7th Ibn Sina International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry, Alexandria, March 25-28 2000. 2000.
Modrianský M., Ulrichová J., Bachleda P., Anzenbacher P., Anzenbacherová E., Walterová D., Šimánek V. Human hepatocyte - a model for toxicological studies. Functional and biochemical characterization. General Physiology and Biophysics. 2000.
Křen V., Ulrichová J., Kosina P., Stevenson D., Sedmera P., Přikrylová V., Halada P., Šimánek V. Chemoenzymatic preparation of silybin beta-glucuronides and their biological evaluation. Drug Metabolism and Disposition. 2000.
Škottová N., Krečman V., Chmela Z., Ulrichová J., Šimánek V. Influence of silymarin and silibinin-phosphatidylcholine complex on currant oil diet-induced changes of plasma lipoproteins and oxidizability of LDL in rats fed on high-cholesterol diet. Abstracts, Satellite symposium Oxidative stress & atherosclerosis, Oslo, June 22-24. 2000.
Dvořák Z., Adler J., Ulrichová J. Lidský hepatocyt II. - Kryopreservace. Česká a slovenská farmacie. 2000.
Smržová J., Lata J., Dvořák Z., Ulrichová J., Šimánek V., Dítě P., Adler J. Optimalizace kryoprezervace prasečích hepatocytů. Sborník abstrakt, XXX. Májové hepatologické dny, Karlovy Vary 17.-19. 5. 2000. 2000.
Smržová J., Ulrichová J., Šimánek V., Lata J., Dítě P. Optimization of porcine hepatocytes cryopreservation. GUT. 2000.
Šimánek V., Křen V., Ulrichová J., Vičar J., Cvak L. Silymarin: What is in the name? An appeal for a change of editorial policy. Hepatology. 2000.
Dvořák Z., Kosina P., Šimánek V., Ulrichová J. Toxicity of quarternary benzo-(c)phenanthridine alkaloids on human and porcine hepatocytes. Physiological Research (print). 2000.
Dvořák Z., Kosina P., Ulrichová J. Účinek kolchicinoidů na lidský hepatocyt. Chemické listy. 2000.
Martínková L., Patáková-Jůzlová P., Křen V., Kučerová Z., Havlíček V., Olšovský P., Hovorka O., Říhová B., Veselý D., Veselá D., Ulrichová J., Přikrylová V. Biological activities of oligoketide pigments of Monascus purpureus. Food Additives and Contaminants. 1999.
Soušek J., Psotová J., Marková H., Grambal F., Černá H., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Antioxidant and antiinflammantory activities of Prunella Vulgaris extract and its components. Biomarkers and Environment. 1998.
Psotová J., Marková H., Fialová C., Anyanwu E., Ulrichová J., Walterová D. Antioxidative Properties of Phenolic Acids against Hydroperoxide-induced Oxidative Stress in Cultured Rats and Human Hepatocytes. Chemical Papers. 1998.
Škottová N., Krečman V., Walterová D., Ulrichová J., Kosina P., Šimánek V. Effect of silymarin on serum cholesterol levels in rats. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 1998.
Krečman V., Škottová N., Walterová D., Ulrichová J., Šimánek V. Silymarin Inhibits the Development of Diet-Induced Hypercholesterolemia in Rats. Planta Medica. 1998.
ONDRA P., ULRICHOVÁ J. Colchicinoide-Ihre toxizität und biologishce aktivität. Acta Univ.Palacki.Olomuc., Fac.Med. 1995.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ulrichová J., Novotný D. Conference papper_OBD_angl. In . (Eds.) Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2020.
Svrčková M., Zatloukalová M., Novák D., Ulrichová J., Vacek J. Electrocatalytic monitoring of methylglyoxal-mediated protein glycation: pilot results with solubilized Na/K ATPase transmembrane protein. In Navrátil T., Fojta M., Schwarzová K. (Eds.) Proceedings of the International Conference. 2016.
Franková J., Ulrichová J., Hajduga M., Hajduga M., Solek D., Jedrzejczyk D. Toxicity and biokompatibility of steel coating samples. In . (Eds.) Metal 2014 - Conference Proceedings. 2014.
Pivodová V., Franková J., Ulrichová J. Interaction of modified titinium discs with osteoblast-like SaOS-2 cells. In Bikfalvi P. (Eds.) 7th International conference of PhD students, University of Miskolc, Hungary, 8.-12.8.2010. 2010.
Růžička F., Švarcová I., Holá V., Bednář P., Valentová K., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and antimicrobial properties of Blueberry Honeysuckle. XXIVth International Conference on Polyphenols. 2008.
Růžička F., Švarcová I., Holá V., Bednář P., Valentová K., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J. Constituents and antimicrobial properties of Blueberry Honeysucle. Polyphenols Communications 2008, Volume 2. (XXIV International Conference on Polyphenols, 8-11 July 2008, Salamanca, Spain). 2008.
Vrublová E., Zdařilová A., Vostálová J., Ulrichová J. A subchronic oral toxicity study of dihydrosanguinarine. 6th International Conference of PhD Students. 2007.
Čuříková M., Gallo J., Ulrichová J. INFLUENCE OF SYNOVIAL FLUID FROM FAILED TOTAL JOINT ARTHROPLASTIES ON SaOS-2. 6th International Conference of PhD Students, University of Miskolc. 2007.
Švarcová I., Valentová K., Oborná I., Ulrichová J. The effect of the phenolic fraction from Lonicera caerulea L. var. kamtschatica on HUVEC. 6th International Conference of PhD Students, Miscolc, Hungary, 12.-18.8.2007. 2007.
Ulrichová J., Valentová K., Škottová N., Psotová J., Večeřa R., Křen V., Šimánek V. Components and biological activity of yacon. 2004 International Congress on Natural Products Research, July 31-August 4. 2004.
Zdařilová A., Vrzal R., Dvořák Z., Bláha L., Ulrichová J. Effect of natural compounds on AhR driven transcription: comparison of different models. 19th European Workshopo on Drug Metabolism, October 3-8. 2004.
Valentová K., de Waziers I., Ulrichová J. In vitro hypoglycemic and insulin-like activity of extracts from Smallanthus sonchifolius leaves. 19th European Workshop on Drug Metaboliosm, October 3-8. 2004.
Simonovska B., Andrenšek S., Vovk I., Valentová K., Ulrichová J. Novel phenolic acids from yacon (Smallanthus sonchifolius) leaves and tubers. 25th International Symposium on Chromatography, October 4-8. 2004.
Šimánek V., Ulrichová J. Sanguinarine and Chelerythrine: Chemical Behavior and Biological Activities. XLVII Zjazd Ptchem i SITPChem, September 12-17. 2004.
Vrba J., Kosina P., Ulrichová J., Modrianský M. Sanguinarine interaction with cytochrome P450 1A. 15th International Symposium on Microsomes and Drug Oxidation, July 4-9. 2004.
Vojteková A., Šišková H., Ulrichová J. Buněčné kultury v testování biologické aktivity. BIOLAB 2003. 40. celostátní sjezd biochemických laborantů. Program / Sborník abstrakt. 2003.
Psotová J., Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. Cardiotoxicity of sanguinarine and dihydrosanguinarine. XXII. Xenobiochemické sympózium. Zborník príspevkov. 2003.
Fryčák P., Lemr K., Ulrichová J. Covalent interaction products of sanguinarine and chelerythrine with low-molecular-SH ligands arising in the electrospray interface. 21st Informal Meeting on Mass Spectometry. Book of Abstracts. 2003.
Valentová K., Vovk I., Simonovská B., Šimánek V., Ulrichová J. Cytoprotective effect of Smallanthus sonchifolius leaves and tubers against oxidative damage. 6th CERLIB Winter Research Conferences. Oxidative Damage to DNA : Protective Effects of Nutrition and Drugs. 2003.
Ulrichová J., Lebeda A., Škottová N., Valentová K., Krečman V., Šimánek V. Obsahové látky jakonu ( Smallanthus sonchifolius ) a jeho chemopreventivní účinky. I. mezinárodní seminář "Andské plodiny" v České republice. Sborník referátů. 2003.
Ulrichová J., Lebeda A., Škottová N., Valentová K., Krečman V., Šimánek V. Obsahové látky jakonu (Smallanthus sonchifolius) a jeho chemopreventivní účinky (Chemical compounds of jacon (Smallanthus sonchifolius) and its chemopreventive effects). In: Fernández, E. (Ed.): I. mezinárodní seminář ?Andské plodiny? v České republice; Sborník referátů, 12. května 2003. 2003.
Ulrichová J., Šimánek V. Sanguinarine and chelerythrine-intracellular targets of their actions and application in human and veterinary medicine. The 3rd World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare. 2003.
Fryčák P., Ulrichová J., Wiegrebe W., Lemr K. Study of covalent interaction of some low-molecular bioactive substances using electrospray mass spectrometry. 16th International Mass Spectrometry Conference. 2003.
Frček J., Šimánek V., Ulrichová J. Yacon (Smallanthus sonchifolius) and maca (Lepidium meyenii) - functional food in Czech market. Aktuaľnyje problemy innovacij s netradicionnymi prirodnymi resursami i sozdanija funkcionaľnych produktov. Materialy II Rossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii. 2003.
Valentová K., Ulrichová J., Šimánek V. Yacon (Smallanthus sonchifolius) leaves - antioxidant and cytoprotective effect on rat hepatocate. VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 2003.
Modrianský M., Balaguer P., Dvořák Z., Pascussi JM., Ulrichová J., Maurel P. Colchicine down-regulates cytochrome P450 3A4 expression via affecting its regulatory receptors. Zborník. XVIII. biochemický zjazd. Vysoké Tatry, Stará Lesná, 10.-.13. septembra 2002. 2002.
Ulrichová J., Valentová K., Šimánek V. Effect of extracts from the Smallanthus sonchifolius leaves on rat hepatocyte. 18th european workshop on drug metabolism. Abstract book. 2002.
Vrba J., Modrianský M., Ulrichová J. Effects of colchicine on oxidative burst in neutrophil-like cells. Zborník XViii. biochemický zjazd. 2002.
Kosina P., Walterová D., Vičar J., Ulrichová J., Šimánek V. Long-term effects of benzophenanthridine alkaloids in feed on pig metabolism. 4th international symposium on hormone and veterinary drug residue analysis. Abstract book. 2002.
Simonovská B., Vovk I., Andrenšek S., Ulrichová J., Valentová K. Phenolic acids and flavonoids in yacon (Smallanthus sonchifolius) leaves and tubers. Plannar Chromatography Today 2002. 2002.
Vovk I., Simonovska B., Andrenšek S., Valentová K., Ulrichová J. Phenolic acids from Yacon ( Smallanthus sonchifolius ) leaf extract. 24th international symposium on chromatography. Abstracts. 2002.
Dvořák Z., Modrianský M., Ulrichová J., Maurel P. Receptor-mediated mRNA expression of human hepatic cytochromes P450 2C and 3A is down-regulated by colchicine. Internationa Summer School for Postdoctoral Scientists and Advanced Students. Poster Abstracts. 2002.
Kosina P., Walterová D., Vičar J., Ulrichová J., Šimánek V. The influence of long-term application of benzo[c]phenanthridine alkaloids in feed on pig health status. XVIII. biochemický zjazd. Zborník. 2002.
Šimánek V., Škottová N., Ulrichová J. Perspective nutraceutical - milk thistle extract with polyunsaturated fatty acids. Biologically-active Phytochemicals in Food. Analysis, Metabolism, Bioavailability and Function. 2001.
Soušek J., Vavrečková C., Psotová J., Ulrichová J., Šimánek V. Antioxidant and antilipoperoxidant activities of alkaloid and phenolic extracts of eight Fumaria species. Proceedings of the Second World Congress on Medicinal and Aromatic Plants WOCMAP-2. 1999.
Lemr K., Jonáková A., Veselý J., Chmela Z., Havlíček L., Ulrichová J. Contribution of mass spectrometry to identification of bohemine metabolites. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Psotová J., Ulrichová J., Walterová D. Cytoprotective effect of phenolic acids on rat and human hepatocyte cultures. Abstracts, Free Radicals, Nitric Oxide and Antioxidants in Health and Disease, Antalaya. 1999.
Psotová J., Ulrichová J., Walterová D., Grambal F. Cytoprotektivní účinek fenolických kyselin na modelu potkaních a lidských hepatocytů. XX. Xenobiochemické symposium ve Smolenicích, 20.-21.5.99. 1999.
Ulrichová J., Šimánek V., Hajdúch M., Klásek A. Hydrophobic and cytotoxic properties of 3,4-disubstituted 1,3-dihydro-3-acyloxy-2H-indol-2-ones. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Dvořák Z., Psotová J., Walterová D., Ulrichová J. Liver cell biology. The cytoprotective effect of flavonolignans from silymarin on rat and human hepatocytes. Book of Abstracts. 2000 Years of Natural Products Research - Past, Present and Future. July 26-30,. 1999.
Psotová J., Chlopčíková S., Ulrichová J., Walterová D., Šimánek V., Grambal F. Main components of Silybum marianum as protectives against anthracycline activity. SFRR (Europe), Summer Meeting, Antioxidants, Dresden. 1999.
Psotová J., Chlopčíková Š., Ulrichová J., Walterová D., Šimánek V., Grambal F. Main components of Silybum marianum as protectives against anthracycline toxicity. Programme and Abstracts, 1999 SFRR (Europe) Summer Meeting. Antioxidants, Adaptation, Aging, Dresden. 1999.
Vičar J., Ulrichová J., Ševčík J., Barták P., Vespalec R., Šedo A., Šimánek V. New insights into biological activity of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloidsše. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Šimánek V., Ulrichová J., Škottová N., Walterová D. Silymarin - phytopharmaceutical drug or dietary supplement? Book of Abstracts. 2000 Years of Natural Products Research - Past, Present and Future. July 26-30,. 1999.
Tzoumas P., Lemr K., Ševčík J., Gavenda A., Loos D., Dvořák Z., Ulrichová J. Stanovení hydrofobicit derivátů 2-chinolonu - korelace metod. Zborník príspevkov, 51. Zjazd chemických spoločností, Nitra. 1999.
Gavenda A., Ševčík J., Barták P., Tzoumas P., Lemr K., Ulrichová J. Using of micellar electrokinetic chromatography for determination of partition coefficients and their estimation by linear calibration. XLII. Zjazd naukowy Polskiego towarzystwa chemicznego, Rzeszów. 1999.
Dvořák Z., Modrianský M., Ulrichová J., Maurel P. Vliv kolchicinu a jeho derivátů na expresi vybraných isoforem cytochromu P450 v lidských hepatocytech. Zborník súhrnov, XX. Xenobiochemické sympózium, Smolenice. 1999.
Ulrichová J., Tzoumas P., Šimánek V., Lemr K., Kafka S., Klásek A. Biological evaluation of E-4-carboxymethylene-3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-ones. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae. 1998.
Chmela Z., Veselý J., Lemr K., Hanuš J., Havlíček L., Rypka M., Kryštof V., Ulrichová J., Walterová D., Fuchsová L., Lukeš J., Kolářová H., Strnad M., Lenobel R. Metabolism of olomoucine, roscovitine and bohemine in small laboratory rodents. 1st Inter Conf. on Inhibitors of Protein Kinases, Warsaw. 1998.
Martínková L., Patáková-Jůzlová P., Havlíček V., Hovorka O., Říhová B., Veselý D., Veselá D., Ulrichová J., Přikrylová V., Křen V. Preparation and biological testing of Monascus pigments. The Third International Symposium on Natural Colorants. 1998.
KNIHA - CELEK
Hodaň B. Spolupráce Projektového servisu s řešitelem projektu. In Ulrichová J., Stejskal T. (Eds.) 2016.
Chroustovská Š., Lukešová J., Pokorná G., Skácel J., Stejskalová E., Šimánek V., Tresterová P., Ulrichová J. Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR. Nové, moderní nástroje popularizace výsledků vědy, výzkumu a vývoje na vysokých školách v ČR. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Kopečková J., Ulrichová J., Novotný D. TEST_OBD_in_English. OBD_skoleni_mnografie. 2020.
Dvořák Z., Modrianský M., Pascussi JM., Vilarem MJ., Maurel P., Ulrichová J. Microtubules network in glucocortocoid receptor and aryl hydrocarbon receptor signaling. Focus on Cellular Signaling Research. 2006.
Šimánek V., Vespalec R., Šedo A., Ulrichová J., Vičar J. Quarternary benzo[c]phenanthridine alkaloids - biological activities. Schneider M.P.: Chemical Probes in Biology. Science at the Interface of Chemistry, Biology and Medicine. 2003.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Hönig M., Plíhalová L., Doležal K., Voller J., Strnad M., Spíchal L., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Kadlecová A., Plíhal O. Adenine derivatives and their use as UV-photoprotective agents. 2020.
Doležal K., Plíhalová L., Vylíčilová H., Zatloukal M., Plíhal O., Voller J., Strnad M., Bryksová M., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Spíchal L. 6-aryl-9-glycosylpurines and use thereof. 2020.
Hönig M., Plíhalová L., Doležal K., Voller J., Strnad M., Spíchal L., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Kadlecová A., Plíhal O. Adeninové deriváty a jejich použití. 2019.
Doležal K., Plíhalová L., Vylíčilová H., Zatloukal M., Plíhal O., Voller J., Strnad M., Bryksová M., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Spíchal L. 6-aryl-9-glycosylpurines and use thereof. 2018.
Šimánek V., Študent V., Vostálová J., Vidlář A., Král M., Ulrichová J., Bouchal J., Kolář Z., Reichenbach R., Kantor R. Doplněk stravy na bázi klikvy velkoplodé pro použití k oddálení biochemického návratu karcinomu prostaty. 2017.
Vacek J., Ulrichová J., Kolář M., Bogdanová K., Kopecký J. Použití nostotrebinu 6 pro léčbu bakteriálních infekcí. 2014.
Filipčíková R., Oborný J., Oborná I., Vostálová J., Ulrichová J., Bezdičková M., Dobiáš M. Přípravek nanofixaci a konzervaci lidských i zvířecích kadaverů a jejich částí. 2013.
Heinrich J., Palíková I., Reichenbach R., Šimánek V., Vostálová J., Ulrichová J. Doplněk stravy s detoxikačnim a chemoprotektivnim účinkem. 2011.
Reichenbach R., Šimánek V., Študent V., Ulrichová J., Valentová K., Vidlář A., Vostálová J. Doplněk stravy s účinkem na bakteriálni infekce dolních cest močových. 2011.
Reichenbach R., Šimánek V., Študent V., Ulrichová J., Vidlář A., Vostálová J. Doplněk stravy s účinkem na symptomy dolnich cest močových a zdravi prostaty. 2011.
Heinrich J., Reichenbach R., Kaprálová S., Rohel J., Palíková I., Šimánek V., Ulrichová J. Přípravek ústní hygieny pro snížení rizika vzniku zánétlivého onemocnění dásní. 2011.
Škottová N., Ulrichová J., Šimánek V., Krajíček M., Adamec K. Potravinový doplněk na bázi silymarinu. Naturprodukt CZ. 2007.
Škottová N., Ulrichová J., Šimánek V., Krajíček M., Adamec K. Potravinový doplněk na bázi silymarinu. NATURPRODUKT CZ spol.s r.o. 2005.
Bartek J., Cvak L., Šimánek V., Ulrichová J., Škottová N., Křen J., Krajíček M., Volný T. Potravní doplněk s účinkem na plasmové lipidy a antioxidační kapacitu krve. . 2003.
Křen V., Cvak L., Šimánek V., Ulrichová J., Sedmera P., Stuchlík J. Glykosidy silybininu a způsob jejich výroby. . 2001.
Křen V., Cvak L., Šimánek V., Ulrichová J., Sedmera P., Stuchlík J. Glykosidy silybininu a způsob jejich výroby. . 2000.
Cvak L., Černá H., Jezdinský J., Šimánek V., Ulrichová J., Vičar J., Walterová D. Analgetický přípravek s protizánětlivým a antiseptickým účinkem. . 1999.
ABSTRAKT
Škottová N., Váňa P., Walterová D., Večeřa R., Urbánek K., Chmela Z., Ulrichová J., Šimánek V. Polyphenolic fraction of Silymarin positively affects lipoprotein profile and blood glutathione in rats fed on high cholesterol high fat diets. .
Kosina P., Vrba J., Lněničková K., Papoušková B., Křen V., Ulrichová J. IN V ITRO STUDY ON METABOLIC SULFATION OF SILYMARIN CONSTITUENTS. Interdisciplinary Toxicology. 2020.
Vrba J., Lněničková K., Kosina P., Papoušková B., Ulrichová J. Involvement of UGT enzymes in flavonolignan metabolism. Interdisciplinary Toxicology. 2019.
Ulrichová J., Křen V., Vrba J. Metabolism of silymarin in human hepatocytes. ICPH2019 Abstracts. 2019.
Sklenářová R., Ulrichová J., Franková J. Roles of myricetin and dihydromyricetin on regulation inflammatory response in vitro. FEBS Open Bio. 2019.
Franková J., Abdelrahman RM., Sklenářová R., Abdel-Mohsen AM., Ulrichová J., Jancar J. THE TOXICITY AND BIOCOMPATIBILITY OF THE FILM BASED ON NATURAL POLYMERS (CHITOSAN-HYALURONIC ACID). ChemZi. 2019.
Škařupová D., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Zálešák B. UVA protective activity of silymarin and silybin in skin explants. Sborník příspěvků. 2019.
Vostálová J., Ulrichová J., Rajnochová Svobodová A. UVA PROTECTIVE POTENTIAL OF SILYMARIN, SILYBIN AND DEHYDROSILYBIN. Abstracts Book. 2019.
Franková J., ABDEL-LATIF A., Jančář J., Ulrichová J. BIOCOMPATIBILITY AND TOXICITY OF SELECTED BIOMATERIALS. Chech CHemical Society Symposium Series. 2018.
Galandáková A., Tomšíčková V., Panáček A., Joska L., Gallo J., Ulrichová J. Biokompatibility kovový povrchů modifikovaných nanostrukturou a nanostříbrem. Czech Chemical Society Smposium Series. 2018.
Dostál Z., Srovnal J., Štaffová K., Radová L., Ulrichová J., Modrianský M. Contradictory taxifolin effects on Zeb2 signalling pathway in Hep G2 cells. XIV. DDPEO Abstract book. 2018.
Lněničková K., Láníčková T., Ambrož M., Skálová L., Szotáková B., Anzenbacherová E., Zapletalová I., Tománková V., Cibiček N., Kosina P., Prokop J., Ulrichová J. Effect of bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) on conjugating enzymes in rats. Interdisciplinary Toxicology. 2018.
Ryšavá A., Biedermann D., Zálešák B., Ulrichová J., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A. Effect of polyphenols from Silybum marianum L. and UVA radiation on Nrf2 signalling pathway in skin cells. FEBS Open Bio. 2018.
Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Tinková E., Ulrichová J., Biedermann D., Zálešák B. Anti-aging activity of silymarin and its components. Free Radical Biology & Medicine. 2017.
Vrba J., Papoušková B., Roubalová L., Vacek J., Křen V., Ulrichová J. Biotransformation of 2,3-dehydrosilybin by cytochromes P450. Abstracts Book. 2017.
Ulrichová J., Lišková B., Anzenbacher P., Tománková V., Jourová L., Boušová I., Skálová L., Matoušková P., Martin J., Anzenbacherová E. Effect of cranberry extract on hepatic and intestinal cytochromes P450 in normal and obese mice - in vivo study. Proceedings of the22nd International Conference Functional Foods and Chronic Diseases: Science and Practice. 2017.
Ryšavá A., Ingremeau M., Biedermann D., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Vostálová J., Zálešák B. EFFECT OF POLYPHENOLS FROM MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM L.) ON NRF-2 SIGNALLING PATHWAY IN HUMAN SKIN CELLS. Sborník příspěvků. 2017.
Prokop J., Anzenbacher P., Zapletalová I., Cibiček N., Kosina P., Matušková Z., Jourová L., Tománková V., Večeřa R., Ulrichová J., Anzenbacherová E. Influence of different concentrations of bilberry extract on rat cytochromes P450 and antioxidative status. Book of Abstracts. 2017.
Anzenbacherová E., Prokop J., Anzenbacher P., Zapletalová I., Cibiček N., Kosina P., Matušková Z., Snášelová S., Jourová L., Ulrichová J. INFLUENCE OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS IN BLUEBERRY EXTRACT ON ACTIVITIES OF P450 IN RATS. Interdisciplinary Toxicology. 2017.
Ryšavá A., Rajnochová Svobodová A., Psotová M., Zálešák B., Ulrichová J., Vostálová J. Phototoxic potential of taxifolin and quercetin. Abstracts Book. 2017.
Roubalová L., Valentová K., Křen V., Ulrichová J., Vrba J. Preparation and biological evaluation of sulfated flavonolignans. Abstracts Book. 2017.
Rajnochová Svobodová A., Gabrielová E., Ulrichová J., Zálešák B., Vostálová J. Silymarin and silybin in suppression of UVA-induced oxidative stress in normal human dermal fibroblasts. Free Radical Biology & Medicine. 2017.
Kosina P., Rajnochová Svobodová A., Vostálová J., Biedermann D., Ulrichová J. STUDIUM HYDROFOBICITY VYBRANÝCH FLAVONOLIGNANŮ METODOU VYSOKOÚČINNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE. ChemZi. 2017.
Juráňová J., Franková J., Ulrichová J. WOUND HEALING POTENTIAL OF SELECTED COMPONENT OF SILYMARIN. Book of Abstracts. 2017.
Valentová K., Biedermann D., Vrba J., Ulrichová J., Křen V. 2,3-Dehydroflavonolignans as “the true active principle” of silymarin. Abstracts Book. 2017.
Vostálová J., Ryšavá A., Kosina P., Biedermann D., Ulrichová J., Zálešák B., Rajnochová Svobodová A. Bezpečnost silymarinu a jeho obsahových složek při dermálním použití. Sborník přednášek a posterů, program. 2016.
Ulrichová J., Papoušková B., Zatloukalová M., Vacek J., Biedermann D., Křen V., Vrba J. Biotransformation of silymarin flavonolignans in human hepatocytes. Society of Antioxidants in Nutrition & Health. 2016.
Ambrožová N., Zálešák B., Ulrichová J., Galandáková A. COMPARISON OF EFFECTS OF SILVER AND SELENIUM NANOPARTICLES ON MARKERS FOR WOUND HEALING. IN VITRO STUDY. Book of abstracts. 2016.
Roubalová L., Dinkova-Kostova A., Křen V., Ulrichová J., Vrba J. Effect of silymarin flavonolignans on the Nrf2 signaling pathway. Sborník přednášek a posterů, program. 2016.
Karas D., Pivodová V., Křen V., Ulrichová J. Effects of 2,3-dehydrosilybin and its galloyl ester derivatives on proliferation of selected cell lines. Book of Abstracts. 2016.
Svrčková M., Zatloukalová M., Ulrichová J., Novák D., Vacek J. Electrocatalytic assay for monitoring methylglyoxal-mediated protein glycation. Journal of International Society of Antioxidants in Health and Nutrition. 2016.
Pivodová V., Galandáková A., Panáček A., Prucek R., Gallo J., Ulrichová J. Hodnocení cytotoxicity materiálů používaných k výrobě kloubních náhrad. Czech Chemical Society Symposium Series. 2016.
Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Vostálová J. Is Balb/c 3T3 cell line suitable model for phototoxicity testing? ALTEX Proceedings. 2016.
Vrba J., Papoušková B., Vacek J., Roubalová L., Křen V., Ulrichová J. Metabolic profile of isosilybin in human hepatocytes. Interdisciplinary Toxicology. 2016.
Vostálová J., Gabrielová E., Galandáková A., Zálešák B., Lichnovská R., Ulrichová J., Rajnochová Svobodová A. Stability of human skin explants: usability and effect of cultivation media. ALTEX Proceedings. 2016.
Ambrožová N., Galandáková A., Zálešák B., Ulrichová J. VLIV NANOČÁSTIC SELENU NA HOJENÍ RAN. IN VITRO STUDIE. Abstrakta. 2016.
Roubalová L., Křen V., Ulrichová J., Vrba J. Vliv strukturních modifikací na biologickou aktivitu kvercetinu. Czech Chemical Society Symposium Series. 2016.
Ryšavá A., Zálešák B., Vostálová J., Ulrichová J., Rajnochová Svobodová A. VLIV UVA ZÁŘENÍ NA AKTIVACI SIGNÁLNÍ DRÁHY NRF2 V LIDSKÝCH KOŽNÍCH FIBROBLASTECH A KERATINOCYTECH. Sborník přednášek a posterů, program. 2016.
Juráňová J., Franková J., Zálešák B., Ulrichová J. Assessment of the wound healing effect of selected flavonoids on in vitro irritation model. Altex Proceedings. 2015.
Gerhardová D., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Moravcová M., Muthný T. Comparison of melanoma and keratinocyte cocultures as model for studying pigmentation. Sborník příspěvků. 2015.
Karas D., Pivodová V., Valentová K., Křen V., Lobstein A., Muller C., Ulrichová J. Effect of natural compounds and their semi-synthetic derivatives on apoptosis and angiogenesis. Spetses Summer School, a FEBS advanced lecture course, Molecular Mechanisms in Signal Transduction and cancer. 2015.
Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Zálešák B., Biedermann D. Effects of silymarin and its flavonolignans on UVA-induced damage to normal human fibroblasts. Book of Abstracts. 2015.
Cakova V., Vostálová J., Rajnochová Svobodová A., Bonté F., Lobstein A., Ulrichová J. ELASTASE AND COLLAGENASE INHIBITION BY AERIDES ROSEA (ORCHIDACEAE) CRUDE EXTRACT. Book of Abstracts. 2015.
Ryšavá A., Psotová M., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Biedermann D., Vostálová J. FOTOSTABILITA POLYFENOLŮ Z OSTROPESTŘCE MARIÁNSKÉHO (SILYBUM MARIANUM L.). Sborník příspěvků. 2015.
Juráňová J., Franková J., Zálešák B., Ulrichová J. In vitro irritation model for prediction of wound healing potential of anti-inflammatory drug. Book of Abstracts. 2015.
Tománková V., Ulrichová J., Anzenbacherová E., Anzenbacher P. Little effect of Solidago virgaurea L. extract on phase I. biotransformation enzymes in human hepatocytes and human liver microsomes. Abstracts from the 13th European ISSX meeting. 2015.
Zatloukalová M., Pyszková M., Křen V., Ulrichová J., Vacek J. OXIDACE FLAVONOLIGNANŮ A JEJICH INTERAKCE S DNA A PROTEINY. ChemZi. 2015.
Rajnochová Svobodová A., Psotová M., Ulrichová J., Zálešák B., Biedermann D., Vostálová J. Phototoxic potential of silymarin and its components. Book of Abstracts. 2015.
Vrba J., Roubalová L., Křen V., Ulrichová J. Silymarin flavonolignans do not affect the expression of heme oxygenase-1 in RAW264.7 and HepG2 cells. Program & Abstrakty. 2015.
Roubalová L., Papoušková B., Vacek J., Křen V., Ulrichová J., Vrba J. Sulfation of quercetin reduces its biological activity. The FEBS Journal - Abstracts. 2015.
Pivodová V., Zahler S., Křen V., Ulrichová J. The effect of 20-O-galloyldehydrosilybin on angiogenesis. 22nd Young Research Fellows Meeting. Chemistry and biology: a permanent dialogue. 2015.
Pivodová V., Zahler S., Karas D., Křen V., Ulrichová J. The effect of 7-O-galloyl-dehydrosilybin on filopodia of endothelial cells. Abstract Book Polyphenols 2015. 2015.
Ambrožová N., Galandáková A., Zálešák B., Ulrichová J. The effects of selenium nanoparticles on normal human dermal fibroblasts. In vitro study. Sborník příspěvků. 2015.
Valentová K., Vavříková E., Ulrichová J., Křen V. Antiradical, anti-lipoperoxidant and cytotoxic activities of silybin and 2,3-dehydrosilybin dimers. Abstracts Book. 2014.
Cibiček N., Pyszková M., Ehrmann J., Vacek J., Ulrichová J. Colon submucosal microdialysis in awake rats – methodological considerations. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2014.
Roubalová L., Valentová K., Křen V., Ulrichová J., Vrba J. Cytotoxicity of quercetin and taxifolin galloyl esters in normal cells. Zborník prednášok a posterov, program. 2014.
Pyszková M., Zatloukalová M., Biedermann D., Křen V., Ulrichová J., Ramešová Š., Sokolová R., Vacek J. Electrochemistry of Flavonolignans and their Interactions with DNA and Proteins. Collection of Conference Proceedings. 2014.
Křen .., Vavříková E., Vacek J., Kachalová L., Riva S., Ulrichová J. HYBRID ANTIOXIDANT MOLECULES DERIVED FROM FLAVONOLIGNAN SILYBIN. Abstracts Book. 2014.
Juráňová J., Franková J., Ulrichová J. IN VITRO STUDIUM TOXICITY NANOČÁSTIC STŘÍBRA NA MODELU REKONSTRUOVANÉ LIDSKÉ EPIDERMIS. Sborník příspěvků. 2014.
Dostál Z., Sebera M., Srovnal J., Sedláčková M., Radová L., Štaffová K., Modrianský M., Ulrichová J. Influence of quercetin and taxifolin on microRNA 375 expression in HepG2 cell line and human hepatocytes. Abstract book. 2014.
Valentová .., Vrba J., Ulrichová J., Křen .. ISOQUERCITRIN: EMERGING QUERCETIN DERIVATIVE FOR FOOD SUPPLEMENTS. Abstracts Book. 2014.
Gerhardová D., Rajnochová Svobodová A., Vostálová J., Ulrichová J., Zálešák B. MODULATION OF SKIN CELLS BY UVA RADIATION. Sborník příspěvků. 2014.
Bancířová M., Hrbáč J., Vrba J., Vacek J., Cibiček N., Halouzka V., Roubalová L., Ulrichová J. Nitric oxide detection. Chemické listy. 2014.
Ulrichová J., Havlíková M., Vrba J. Organotypic cultures of HepG2 spheroids for toxicological studies in vitro. F E B S Journal. 2014.
Ambrožová N., Lanzarini C., Capri M., Galandáková A., Ulrichová J. Porovnání účinků lidského a fetálního bovinního séra na životnost a proliferaci lidských kožních fibroblastů. Abstrakta. 2014.
Karas D., Křen .., Valentová .., Lobstein A., Muller C., Ulrichová J. The effect of natural compounds and their synthetic derivatives on apoptosis of THP-1 cells. Zborník prednášok a posterov, program. 2014.
Ambrožová N., Galandáková A., Zálešák B., Ulrichová J. The effects of silver nanoparticles on Nrf-2 and NFkB pathways in normal human dermal fibroblast. Zborník prednášok a posterov, program. 2014.
Kosina P., Pivodová V., Jourová L., Tománková V., Hrbáč J., Anzenbacherová E., Ulrichová J. Vliv flavonolignanů ostropestřce mariánského na vybrané biochemické parametry v in vivo studii na králících. Zborník prednášok a posterov, program. 2014.
Ulrichová J., Roubalová L., Vrba J., Křen .. 7-O-GALLOYLQUERCETIN INDUCES HEME OXYGENASE-1 IN RAW264.7 CELLS. Abstracts Book. 2014.
Karas D., Gažák R., Křen V., Oborná I., Ulrichová J., Valentová K. Dehydrosilybin and its galloylderivatives as modulators of angiogenesis. Conference Book. 2013.
Vrba J., Gerhardová D., Ulrichová J. Effect of palmatine on CYP1A expression in human hepatocytes and HepG2 cells. Vojenské zdravotnické listy. 2013.
Ulrichová J., Jourová L., Tománková V., Kosina P., Kopečná Zapletalová M., Anzenbacherová E. Effect of the procyanidin A2 on activity of cytochromes P450 in human hepatocytes. Planta Medica. 2013.
Pivodová V., Franková J., Ulrichová J. Effects of silver and gold nanoparticles on human keratinocytes migration. Book of Abstracts. 2013.
Zatloukalová M., Enache TA., Křen V., Ulrichová J., Vacek J., Oliveira-Brett AM. Electrooxidation Chemistry of Quercetin-3-Gallate. Program and Book of Abstracts. 2013.
Kosina P., Galandáková A., Snášelová S., Ulrichová J. In vitro toxicity testing: influence of different cell lines and endpoints. Altex Proceedings. 2013.
Franková J., Galandáková A., Ulrichová J. Influence of gold nanoparticles on wound healing in vitro. Book of Abstracts. 2013.
Anzenbacherová E., Špičáková A., Adamus M., Bachleda P., Ulrichová J., Anzenbacher P. Interaction of rocuronium with human liver cytochromes P450. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Vacek J., Papoušková B., Vrba J., Zatloukalová M., Křen V., Ulrichová J. LC-MS METABOLIC STUDY ON QUERCETIN AND TAXIFOLIN GALLOYL ESTERS USING HUMAN HEPATOCYTES. Book of Abstracts. 2013.
Anzenbacherová E., Bachleda P., Kolarova V., Ulrichová J. Pelargonidin, a typical anthocyanidin, is interacting with cytochrome P450 IA2 in human hepatocytes. Book of Abstracts. 2013.
Anzenbacherová E., Bachleda P., Tománková V., Ulrichová J. Pelargonidin, a typical anthocyanidin, is interacting with cytochrome P450 1A2 in human hepatocyte. Book of Abstracts. 2013.
Franková J., Pivodová V., Ulrichová J. Příprava 3D rekonstruované epidermis. Program konference, sborník abstrakt. 2013.
Sokolová R., Vacek J., Kubala M., Ulrichová J., Vavříková E., Křen V. SPECTROELECTROCHEMISTRY OF SILYBIN AND ITS COPPER COMPLEXE. Book of Abstracts. 2013.
Vostálová J., Kosina P., Novotná L., Zálešák B., Ulrichová J. The effect of UVA radiation on the topical application of benzo[c]phenathridine alkaloid sanguinarine. Book of Abstracts. 2013.
Karas D., Křen V., Valentová K., Nabergoj D., Vrbek S., Lobstein A., Muller C., Ulrichová J. Vliv flavonoidů a jejich galátů na indukci apoptosy lidských buněčných linií. Sborník abstrakt. 2013.
Ambrožová N., Galandáková A., Zálešák B., Ulrichová J. VLIV NANOČÁSTIC METALICKÉHO STŘÍBRA NA DRÁHY Nrf2 A NF-kB V PROCESU HOJENÍ RAN. IN VITRO STUDIE. Sborník abstrakt. 2013.
ZATLOUKALOVÁ M., Nezhodová V., ULRICHOVÁ J., Křen V., VACEK J. APLIKACE MAGNETOSEPARAČNÍCH TECHNIK PRO IZOLACI POŠKOZENÉ DNA. Chemické listy. 2012.
ŠIMÁNEK V., VOSTÁLOVÁ J., Holčapek M., ULRICHOVÁ J. BIOAKTIVNÍ SLOŽKY POTRAVY V PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCI NĚKTERÝCH CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ. Chemické listy. 2012.
Galandáková A., Franková J., Habartová K., Zálešák B., Ulrichová J. Biological effects induced by silver and gold nanoparticles: in vitro study. Book of Abstracts. 2012.
Ševčíková Z., Vostálová J., Zatloukalová M., Kopecký J., Hrouzek P., Ulrichová J., Vacek J. Cytotoxicity of Cyclopentenediones, Nostotrebin-6 and TX-1123, on Normal Human Dermal Fibroblasts. Interdisciplinary Toxicology. 2012.
VALENTOVÁ K., Gažák R., Křen V., OBORNÁ I., ULRICHOVÁ J. Derivatives of natural 2,3-dehydrosilybin as angiogenesis modulators. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Pivodová V., Galandáková A., Franková J., Zálešák B., Ulrichová J. Effect of nanoparticles on human epidermal keratinocytes and human dermal fibroblasts. Chemické listy. 2012.
Ulrichová J., Vrba J., Weiszenstein M., Křen V. Effect of natural and semisynthetic flavonoids on the expression of heme oxygenase-1. Planta Medica. 2012.
Vacek J., Zatloukalová M., Křen V., Trouillas P., Kubala M., Ulrichová J. Electrochemistry of 7-O-Galloylsilybin and its Antioxidant, Prooxidant and DNA-damaging Properties. Book of Abstracts. 2012.
ZATLOUKALOVÁ M., VACEK J., KOSINA P., ULRICHOVÁ J., ŠIMÁNEK V. ESI-LC-MS/MS metabolic profiling of phenolic acids in urine of human volunteers after consumption of Lonicera caerulea fruit. 1st European Workshop on ambient mass spectometry and related mass spektrometry- based techniques in food/natural products control: Safety, Authenticity, Forensics, Metabolomics. 2012.
Teslová P., Zatloukalová M., Kosina P., Ulrichová J., Vostálová J. FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ LEDVIN INOVACE ÚLOHY PRAKTICKÉHO CVIČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ. Sborník posterů a přednášek, program. 2012.
Franková J., Galandáková A., Vágnerová H., Zálešák B., Ulrichová J. Influence of silver nanoparticles on in vitro wound healing model. Book of Abstracts. 2012.
Weiszenstein M., Vrba J., Ulrichová J. INTERACTIONS OF HERBAL FOOD SUPPLEMENTS WITH RAT HEPATOCYTES. Interdisciplinary Toxicology. 2012.
Palíková I., Bednář P., Valentová K., Ulrichová J. Metabolites of a dietary supplement: the case of Vaccinium macrocarpon. F E B S Journal. 2012.
Cibiček N., Vacek J., Bancířová M., Hrbáč J., Živná H., Manďák J., Ulrichová J. Microdialysis-based biosensors in experimental and clinical research. Biochemia Medica. 2012.
Galandáková A., Anzenbacherová E., Dvořáčková S., Ulrichová J. STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY SLIN. Sborník posterů a přednášek, program. 2012.
Kosina P., Vacek J., Papoušková B., Šimánek V., Ulrichová J. TRANSFORMATION OF CHELERYTHRINE IN HUMAN HEPATOCYTE. Sborník posterů a přednášek, program. 2012.
VRBA J., VACEK J., PAPOUŠKOVÁ B., Křen V., ULRICHOVÁ J. Vliv kvercetinu, isokvercitrinu, rutinu a taxifolinu na expresi cytochromu P450 1A1 v buňkách HepG2. Chemické listy. 2012.
Valentová K., Gažák R., Oborná I., Ulrichová J., Křen V. ANTIANGIOGENIC ACTIVITY OF SILYBIN DERIVATIVES. Nová léčiva závažných lidských onemocnění, Sborník abstrakt. 2011.
Vostálová J., Vidlář A., Vacek J., Kosina P., Vrbková J., Palíková I., Ulrichová J., Študent V., Šimánek V. CAN CRANBERRY POWDER PREVENT RECURRENT URINARY TRACT INFECTION IN WOMEN? Nová léčiva závažných lidských onemocnění, Sborník abstrakt. 2011.
Vrublová E., Vrba J., Ulrichová J. Effect of Macleaya cordata alkaloids on Nrf2 signaling pathway. Interdisciplinary Toxicology. 2011.
VRBA J., VRUBLOVÁ E., MODRIANSKÝ M., ULRICHOVÁ J. Effect of protopine and allocryptopine on cytochrome P450 1A expression in human hepatocytes and HepG2 cells. 61. česko-slovenské farmakologické dny, Program a abstrakty. 2011.
PIVODOVÁ V., FRANKOVÁ J., ULRICHOVÁ J. Effect of silver on human epidermal keratinocytes. Book of Abstracts. 2011.
PIVODOVÁ V., FRANKOVÁ J., ULRICHOVÁ J. EFFECTS OF SILVER SOLUTIONS ON HUMAN EPIDERMAL KERATINOCYTES. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Vacek J., Vrublová E., Kubala M., Janovská M., Fojta M., Šimková E., Stýskala J., Skopalová J., Hrbáč J., Ulrichová J. Electrochemical study of the interactions of sanguinarine and its metabolite with supercoiled DNA. Interdisciplinary Toxicology. 2011.
ZATLOUKALOVÁ M., Křen V., Gažák R., KUBALA M., ULRICHOVÁ J., VACEK J. ELECTROOXIDATION CHEMISTRY AND CHELATING PROPERTIES OF SELECTED FLAVONOLIGNANS, FLAVONOLS AND TAXIFOLIN. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Zatloukalová M., Vrublová E., Ulrichová J., Kubala M., Fojta M., Vacek J. Electrooxidation chemistry of isoquinoline alkaloids. Application of ex situ voltammetry in the study of interactions of the alkaloids with DNA. Book of Abstracts. XXI. International symposium on bioelectrochemistry and bioenergetics. 2011.
TESLOVÁ P., GALANDÁKOVÁ A., RAJNOCHOVÁ SVOBODOVÁ A., VOSTÁLOVÁ J., KYLAROVÁ D., ZÁLEŠÁK B., ULRICHOVÁ J. LIMITATION OF HUMAN SKIN EXPLANTS FOR RESEARCH IN DERMATOLOGY. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Kubala M., Kosina P., Vacek J., Popa I., Janovská M., Ulrichová J., Trávníček Z., Šimánek V. Protopin a allokryptopin: fluorescenční vlastnosti a NMR analýza. ChemZi. 2011.
Cheng P., ZATLOUKALOVÁ M., VACEK J., Zeng J., ŠIMÁNEK V., KUBALA M., ULRICHOVÁ J. Steady-state and time-resolved fluorimetric approaches in the study of interactions of isoquinoline alkaloids with biomacromolecules. CECE 2011. 2011.
Teslová P., Franková J., Galandáková A., Oborná I., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Vostálová J. THE BIOLOGICAL PROPERTIES OF SILVER NANOPARTICLES. Nová léčiva závažných lidských onemocnění, Sborník abstrakt. 2011.
VIDLÁŘ A., VOSTÁLOVÁ J., VACEK J., KOSINA P., VRBKOVÁ J., ULRICHOVÁ J., ŠTUDENT V., ŠIMÁNEK V. The cranberry fruit powder as a prophylactic against recurrent urinary tract infection in women. Phytopharm 2011 - Abstract book. 2011.
Teslová P., Rajnochová Svobodová A., Vostálová J., Galandáková A., Kylarová D., Zálešák B., Ulrichová J. TIME-STABILITY OF HUMAN SKIN EXPLANTS: POTENTIAL AND LIMITATION FOR RESEARCH IN DERMATOLOGY. Book of Abstracts. 5th international conference on oxidative stress in skin biology and medicine. 2011.
Kolář P., Tománková K., Kolářová H., Šafářová K., Franková J., Pivodová V., Ulrichová J. Cell adhesion study to new endosteal implant by atomic force microscopy. Trends in NanoTechnology. 2010.
Vacek J., Kosina P., Vrublová E., Kubala M., Ulrichová J., Šimánek V. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE A VYBRANÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ METODY VE VÝZKUMU ISOCHINOLINOVÝCH ALKALOIDŮ A JEJICH INTERAKCÍ S DNA. Chemické listy. 2010.
Kosina P., Vacek J., Vrublová E., Vostálová J., Šimánek V., Ulrichová J. HPLC/MS analysis of benzo[c]phenanthridine alkaloid metabolism in rat hepatocyte suspension. 3rd EuCheMS Chemistry Congress. 2010.
Vacek J., Kosina P., Vrublová E., Vostálová J., Šimánek V., Ulrichová J. HPLC/MS –based metabolic study of the benzo[c]phenanthridines in human hepatocytes. 2nd Joint Meeting of Hepatocyte User Group and Medicon Valley Hepatocyte User Forum. 2010.
Zdařilová A., Rajnochová Svobodová A., Ulrichová J., Gallo J. CHARAKTERIZACE VÝPOTKŮ Z ASEPTICKY SELHÁVAJÍCÍCH TOTÁLNÍCH ENDOPROTÉZ KYČLÍ /KOLEN A JEJICH VLIV NA LIDSKÉ OSTEOBLASTY. Chemické listy. 2010.
Palíková I., Valentová K., Šimánek V., Ulrichová J. Lonicera caerulea berries: In vitro and in vivo biological activities. XXVth International Conference on Polyphenols, Montpellier, France 24.-27.8.2010. 2010.
Palíková I., Valentová K., Rohel J., Kaprálová S., Šimánek V., Ulrichová J. Plody Lonicera caerulea L.: od fytochemie po aplikaci. Chemické listy. 2010.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Příznivý účinek brusinek na prostatu: randomizovaná klinická studie. Urológia. 2010.
Vrba J., Ulrichová J. Retinoic acid-induced differentiation modulates the apoptotic effect of sodium valproate in HL-60 cells. XXII. Biochemický Zjazd. 8.-12.9.2010. Martin, Slovensko. 2010.
Pivodová V., Franková J., Ulrichová J. STUDY OF MODIFIED TITANIUM MATERIALS FOR DENTAL IMPLANTS. Konference Biotechnologie v medicíně, 27.-29.5.2010, Vílanec u Jihlavy. 2010.
Pivodová V., Franková J., Ulrichová J. STUDY OF OSTEOBLASTS-LIKE SaOS-2 CELLS AND HUMAN FIBROBLASTS DIFFERENTIATION, ADHESION AND PROLIFERATION ON DIFFERENT TITANIUM SURFACES. Konference vědeckých prací studentů DSP 2010. 2010.
Vrublová E., Švarcová I., Vostálová J., Cibiček N., Večeřa R., Ehrmann J., Šimánek V., Ulrichová J. The Biological activity of Macleaya cordata. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Svobodová A., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A safety study of oral Polygonum bohemicum in rats. XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 14.-15.4.2009. 2009.
Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Svobodová A., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A safety study of oral POLYGONUM BOHEMICUM in rats. XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, 14. 15. 4. 2009. 2009.
Pivodová V., Franková J., Ulrichová J. Adhesion of human gingival fibroblasts on two different titanium implant surfaces. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, 24.-26.5.2009, Hustopeče okr. Břeclav. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Ulrichová J., Študent V., Stejskal D., Reichenbach R., Vrbková J., Růžička F., Šimánek V. Beneficial effect of cranberries on prostate health: Evidence from a randomized controlled trial. European Urology Supplements. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Ulrichová J., Študent V., Stejskal D., Reichenbach R., Vrbková J., Růžička F., Šimánek V. Beneficial Effects of Cranberries on Prostate Health: Evidence from a Randomized Controlled Trial. European Urology. 2009.
Pivodová V., Franková J., Ulrichová J., Strnad M. Biocompatibility and bio-adhesiveness of osteoblasts-like cells and gingival fibroblasts on titanium implants. 13th Ausrtian Chemistry Days. 24.-27.8.2009, Vídeň, Rakousko. 2009.
Franková J., Pivodová V., Zdařilová A., Ulrichová J. Biocompatibility of osteoblast-like cells on titanium implants. Nano Med - 6th International Conference on Biomedical Aplications of Nanotechnology, 4.-6.4.2009, Berlín, Německo. 2009.
Fojtíková I., Vrba J., Ulrichová J. Cytotoxicity of selected natural substances in human colon carcinoma Caco-2 cells. Toxicology Letters. 2009.
Palíková I., Heinrich J., Bednář P., Šíma P., Růžička F., Šimánek V., Ulrichová J. Fruits of Lonicera caerulea: a prospective functional food for central Europe. International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods. 9.-11.6.2009, Žilina, Slovensko. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Chemopreventnivní účinek silymarinu a selenu na prostatu (pilotní studie). Česká urologie. 2009.
Zdařilová A., Svobodová A., Ulrichová J., Gallo J. Influence of synovial fluid from patients with failed total hip/knee arthroplasty on human osteosarcoma cell line. XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 14.-15.4.2009. 2009.
Zdařilová A., Svobodová A., Chytilová K., Šimánek V., Ulrichová J. Lipopolysaccharide-induced oxidative stress and inflammation in gingival fibroblasts is reduced by polyphenolic fraction of Lonicera caerulea L. fruits. Future Trends in Phytochemistry in the Global Era of Agri-food and Health. 12.-14.5.2009, Murcia, Španělsko. 2009.
Vrublová E., Ehrmann J., Večeřa R., Cibiček N., Ulrichová J. Methodological evaluation of dextran sulphate sodium-induced colitis as a model of chronic inflammation. XIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 14.-15.4.2009. 2009.
Vrba J., Doležel P., Ulrichová J. Neurophilic differentiation modulates cytotoxic effect of butyrate in HL-60 cells. Interdisciplinary Toxicology. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní klinické studie účinku silymarinu a selenu na zdravých dobrovolnících a pacientech po radikální prostatektomii. Urológia. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Ulrichová J., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu. otázky onkologie XIII. 2009.
Kubala M., Janovská M., Šimánek V., Ulrichová J. Studium interakce sanguinarinu a Na+/K+-atpázou metodami fluorescenční spektroskopie. ChemZi. 2009.
Palíková I., Valentová K., Vostálová J., Šimánek V., Ulrichová J. The biological activity of Lonicera caerulea L. and Vaccinium macrocarpon Ait. berries. Konference vědeckých prací studentů DSP 2009. 2009.
Švarcová I., Vostálová J., Vrublová E., Zdařilová A., Svobodová A., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A safety study of oral cranberry products administration to rats. International PSE Symposium on Natural Products in Cancer Therapy. 23-26 September 2008, Naples, Italy. 2008.
Vrublová E., Holčapek M., Vostálová J., Švarcová I., Večeřa R., Ehrmann J., Ulrichová J., Šimánek V. A 90-day safety study of isomerized hop extract in rats. International PSE Symposium on Natural Products in Cancer Therapy, 23-26 September 2008, Naples, Italy. 2008.
Henklová P., Vrzal R., Ulrichová J., Pávek P., Švecová L., Maurel P., Dvořák Z. Activation of human aryl hydrocarbon receptor in primary human hepatocytes and HepG2 cells by c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 5-6 únor 2008, Brno. 2008.
Vrzal R., Daujat-Chavanieu M., Pascussi JM., Ulrichová J., Maurel P., Dvořák Z. AHR-mediated CYP1A2 induction in primary cultures of human hepatocytes is restricted by microtubules-interfering agents via c-jun-N-terminal kinase and glucocorticoid receptor. XII. Setkání biochemiků a molekulármích biologů, 5-6 únor 2008, Brno. 2008.
VRZAL R., HENKLOVÁ P., PAPOUŠKOVÁ B., Bednář P., JANČOVÁ P., Anzenbacherová E., Ulrichová J., Maurel P., Pávek P., Dvořák Z. An inhibitor of p38 MAP kinase activates ERK and MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes. Drug Metabolism Reviews. 2008.
Janovská M., Kubala M., Ulrichová J. Application of fluorescence methods on studying interaction of the quaternary benzo[c]phenanthridine alcaloids (QBA) with Na+/K+-ATPase. Na,K-ATPase and Related Transport ATPases of P-type (12th international ATPase conference). 2008.
Dvořák Z., Vrzal R., Henklová P., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125 activates human aryl hydrocarbon receptor. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, 22-24 květen 2008, Karlov p. Pradědem. 2008.
Zdařilová A., Svobodová A., Šimánek V., Ulrichová J. Establishment of in vitro model for evaluation of anti-inflammatory activities of natural substances. Seminář k vědeckému záměru MŠM 6198959216, 22-24 květen 2008, Karlov p. Pradědem. 2008.
Kosina P., Vrublová E., Suchomelová J., Grúz J., Kolář M., Tschirner K., Vostálová J., Ulrichová J., Šimánek V. Fytochemické studium Macleaya cordata. Chemické listy. 2008.
Henklová P., Dvořák Z., Vrzal R., Jančová P., Anzenbacherová E., Maurel P., Švecová L., Pávek P., Ehrmann J., Havlík R., Bednář P., Lemr K., Ulrichová J. Human aryl hydrocarbon receptor is activated by c-Jun-N-terminal kinase inhibitor SP600125. Konference vědeckých prací studentů DSP 2008, Olomouc. 2008.
Vrba J., Doležel P., Vičar J., Ulrichová J. Chelerythrine and dihydrochelerythrine induce apoptosis, necrosis and cell cycle arrest in human leukemia HL-60 cells. Interdisciplinary Toxicology. 2008.
Dvořák Z., VRZAL R., HENKLOVÁ P., JANČOVÁ P., Anzenbacherová E., Maurel P., Pávek P., Bednář P., Ulrichová J. JNK Pharmacoclogical inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Drug Metabolism Reviews. 2008.
Vrzal R., Ulrichová J., Pávek P., Dvořák Z. Mutual interactions between glucocorticoid receptor and aryl hydrocarbon receptor in HeLa and HepG2 cells. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 5-6 únor 2008, Brno. 2008.
Ulrichová J., Šimánek V. Sanguinarin - biologická aktivita in vitro a in vivo. XXI. biochemický sjezd, 14-17 září 2008, České Budějovice. 2008.
Peňáková N., Vojteková A., Zdařilová A., Cvek B., Vrba J., Ulrichová J. Toxicita látek na vybraných buněčných modelech. Klinická biochemie a metabolismus. 2008.
Kosina P., Šimánek V., Ulrichová J. Transformation of sanguinarine to dihydrosanguinarine in vivo. 4th Central European Conference Chemistry towards Biology, 8-11 September 2008, Dobogoko, Hungary. 2008.
Ulrichová J., Šimánek V. Two faces of the quaternary benzo[c]phenanthidine alkaloid sanguinarine. World Conference on Medicinal and Aromatic Plants WOCMAP IV. 9-14 November 2008, Cape Town, Republic of South Africa. 2008.
Švarcová I., Valentová K., Ulrichová J., Šimánek V. Antioxidant activity of phenolic fraction from Lonicera caerulea L. var kamtschatica berries. XXIV Xenobiochemické Sympózium, Liptovský Ján, Slovak Republic, 22.-24.5.2007. 2007.
Vrzal R., Daujat-Chavanieu M., Pascussi J., Ulrichová J., Maurel P., Dvořák Z. Clinically used anti-tubuline drugs restrict AhR-CYP1A2 signalling pathway via C-Jun-N-terminal kinase: a Study in primary cultures of Human hepatocytes. III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, Olomouc 28.-30.11.2007. 2007.
Henklová P., Vrzal R., Ulrichová J., Dvořák Z. Colchicine affects glucocorticoid receptor and status in HeLa cells. 6th Parnas Conference, Molecular Mechanisms of Cellular Signallin, Krakow, Poland, 30.5-2.6.2007. Acta Biochimica Polonica Supplement 2, 54,17 (2007). 2007.
Vrba J., Ulrichová J. Colchicine affects NADPHoxidase expression in differentiating HL-60 cells. XXI Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. Olomouc, 16.-19.6.2007. 2007.
Cvek B., Zdařilová A., Vrba J., Gómez-Lechón M., Ulrichová J. Cytotoxicity of model compounds on cell lines (3T3, HepG2) and rat hepatocytes. 25th Workshop of the Scandinavian Society for Cell Toxicology, Salzau (Germany), September 19-22, 2007. 2007.
Vrba J., Vičar J., Ulrichová J. Dihydrosanguinarine induces apoptosis in human leukemia HL-60 cells. 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Wroclaw, Poland, 4.-8.9.2007. 2007.
Marhol P., Ulrichová J., Bednář P., Valentová K., Heinrich J., Křen V. Extraction and identification of proanthocyanidines from Lonicera caeruleaL. berries. 4rd International conference on polyfenols applications. From source to optimal industrial uses. Malta, November 14.-16. 2007. 2007.
Valentová K., Holčapek M., Vrublová E., Kolářová L., Vostálová J., Ulrichová J., Šimánek V. Hop prenylflavonoids in rat heptocytes and microsomes: Metabolis and biological activity. XXIV Xenobiochemické Sympózium, Liptovský Ján, Slovak Republic, 22.-24.5.2007. 2007.
Ulrichová J., Bednář P., Křen V., Valentová K., Heinrich J., Švarcová I., Svobodová A., Reichenbach R., Cvak L., Šimánek V. Characterization of Lonicera caerulea anthocyanines and phenolics by μLC-MS2 and assessment of their biological activities. 3rd International Conference on Polyphenols and Health, Kyoto, Japan, 25.-28.11.2007. 2007.
Zdařilová A., Svobodová A., Chytilová K., Šimánek V., Ulrichová J. Influence of Extracts on Lipopolysaccharide-induced damage in human gingival fibroblasts. XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 31.1.- 1.2.2007. 2007.
Dvořák Z., Vrzal R., Modrianský M., Daujat-Chavanieu M., Pascussi J., Maurel P., Ulrichová J. Involvement of microtubules in function of GR and AhR receptors in primary human hepatocytes. 15th International Conference on Cytochrome P450, Biochemistry, Biophysics, Functional genomics, Bled, Slovenia 17.-21.6.2007. 2007.
Švarcová I., Heinrich J., Bednář P., Křen V., Cvak L., Ulrichová J., Šimánek V., Valentová K. Main components and radical scavenging activity of Lonicera caerulea L. var. kamtschatica berries. 50th Years of the Phytochemical Society of Europe, Highlights in the Evolution of Phytochemistry. Cambridge, United Kingdom, 11.-14.4.2007. 2007.
Papoušková B., Bednář P., Stýskala J., Ulrichová J., Lemr K. Mas spectrometry in analysis of precursors of chemical warfare agents. Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2007, Olomouc, 24.-27.6.2007. 2007.
Jančová P., Anzenbacherová E., Lemr K., Papoušková B., Lužná P., Anzenbacher P., Šimánek V., Ulrichová J. Metabolism of silybin by human liver microsomal cytochromes P450. 15th International Conference on Cytochromes P450. 2007.
Cvek B., Dvořák Z., Taraba J., Müller L., Vrzal R., Ulrichová J. Opposite effects of two zinc(II) dithiocarbamates on NFkB pathway. Chemické listy. 2007.
Vydra D., Vostálová J., Doležal D., Hostášková P., Džubák P., Ulrichová J., Perlík V., Hajdúch M. Protinádorová účinnost a kardiotoxicita volného, liposomálního a polymerního doxorubicinu. Abstrakta III. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE. 2007.
Zdařilová A., Svobodová A., Šimánek V., Ulrichová J. Prunella vulgaris extracts and rosmarinic acid modulate lipopolysaccharide action on human gingival fibroblast. 7th International Conference VITAMINS 2007 Nutrition and Diagnostics, Prague, 19.-21.9.2007. 2007.
Křen V., Gažák R., Ulrichová J., Šimánek V. Silybin and silymarin ? Application in cancer prevention. Synthetic and Natural Compounds in Cancer Therapy and Prevention, Bratislava, Slovak Republic, 28. - 30.3. 2007. 2007.
Kosina P., Drábek J., Vičar J., Vostálová J., Tschirner K., Ulrichová J., Šimánek V. Subchronic 90-day oral toxicity study of Chelidonii herba in pigs. 55th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, Graz, Austria, 2.-6.9.2007. Planta Medica, 73, 972 (2007). 2007.
Vrzal R., Dvořák Z., Daujat-Chavanieu M., Pascussi J., Maurel P., Ulrichová J. The involvement of cytoskeleton in cellular signalling by shutting receptors. 6th Parnas Conference, Molecular Mechanisms of Cellular Signalling, Krakow, Poland, 30.5-2.6.2007. Acta Biochimica Polonica Supplement 2, 54,17 (2007). 2007.
Vrublová E., Zdařilová A., Vičar J., Vostálová J., Ulrichová J. Toxicity of dihydrosanguinarine and dihydrochelerythrine on rat hepatocytes. XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno, 31.1.- 1.2.2007. 2007.
Vičar J., Šimánek V., Ulrichová J. 60 years of medicinal plant research at Palacký university. Synthetic and Natural Compounds in Cancer Therapy and Prevention, Bratislava, Slovak Republic, 28. - 30.3. 2007. 2007.
Šimánek V., Ulrichová J. . Vitamins 2006, Pardubice. 2006.
Dvořák Z., Vrzal R., Ulrichová J., Modrianský M. . XX. Biochemický zjazd; Piešťany, Slovakia. 2006.
Valentová K., Buckiová D., Křen V., Ulrichová J. Composition and biological activity of Lepidium meyenii extracts. Future trends in phytochemistry, Olomouc. 2006.
Vrba J., Ulrichová J. Cytotoxicity of isoquinoline alkaloids in HL-60 cells during differentiation into neutrophils. XX. Biochemiclý zjazd; Piešťany, Slovakia. 2006.
Zdařilová A., Cvek B., Góméz-Lechón MJ., Ulrichová J. Cytotoxicity of sanguinarine and chelerythrine on different cell models. 24th SSCT Annual Workshop on In Vitro Toxicology; Grinda, Sweden. 2006.
Zdařilová A., Šperlíková L., Dvořák Z., Ulrichová J. Effect of dioxine and phenobarbital on cytotoxicity of sanguinarine and chelerythrine. X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2006.
Valentová K., de Waziers I., Moncion A., Ulrichová J. Effect of phenolic compounds on glucose metabolism in rat hepatocytes. XX. Biochemický zjazd; Piešťany, Slovakia. 2006.
Macejová D., Dvořák Z., Ulrichová J., Brtko J. Effects of microtubules interfering agents and/or all-trans retinoic acid on expression of nuclear receptors in primary rat hepatocytes. XX. Biochemický zjazd; Piešťany, Slovakia. 2006.
Vrba J., Ulrichová J., Modrianský M. Chelerythrine and sanguinarine potentiate dephosphorylation of conventional protein kinases C. Future trends in biochemistry. Olomouc. 2006.
Vojteková A., Lepařová E., Oborná I., Ulrichová J. Izolace a kultivace endoteliálních buněk z pupeční šňůry. 43. Celostátní sjezd biochemických laborantů "Biolab 2006"; Český Krumlov. 2006.
Modrianský M., Ulrichová J., Dvořák Z. Microtubule interfering agents affect signaling pathways involved in the regulation of cytochrome P450 genes expression. Cell Signaling World 2006:Signal Transduction Pathways as therapeutic targets, Luxembourg. 2006.
Šimánek V., Ulrichová J. Modulace metabolismu živočišné buňky kvartérními isochinolinovými alkaloidy. 35. konference "Syntéza a analýza léčiv", Velké Karlovice. 2006.
Valentová K., Heinrich J., Stejskal D., Bednář P., Vostálová J., Číhalík Č., Večeřová R., Koukalová D., Kolář M., Reichenbach R., Škňouřilová L., Ulrichová J., Šimánek V. Pilot double blind placebo controlled study of cranberry on healthy women. 3rd International conference on polyphenols application in nutrition and health "Malta Polyphenols 2006"; Malta. 2006.
Ulrichová J., Šimánek V. Sanguinarine a chelerythrine: A review of investigations from biological studies. Chemistry, Pharmacology and Biosynthesis of Alkaloids, Belek, Turkey. 2006.
Křen V., Gažák R., Walterová D., Ulrichová J., Šimánek V. Silybin a silymarin - nové možnosti aplikace v biomedicíně aneb starého psa lze (někdy) naučit i novým kouskům. 58. sjezd chemických společností, Ústí nad Labem; Chemické listy ročník 100. 2006.
Lebeda A., Doležalová I., Valentová K., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. Yacon (Smallanthus sonchifolius): Traditional crop of Andean Indians and challenge for the future - news on biological variation and chemical substances. 27th International Horticultural Congress & Exhibition (IHC 2006); Seoul, Korea. 2006.
Lebeda A., Doležalová I., Valentová K., Gasmanová N., Dziechciarková M., Ulrichová J. Yacon (Smallanthus sonchifolius): Traditional crop of Andean Indians and challenge for the future - news on biological variation and chemical substances. 27th International Horticultural Congress & Exhibition (IHC 2006); Seoul, Korea. 2006.
Psotová J., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Večeřa R., Lichnovský V., Šimánek V., Ulrichová J. Dlouhodobý vliv sanguiritrinu na vybrané fyziologické parametry u potkana. XXIII. xenobiochemické symposium Valtice, 16.-19. 5. 2005 ve Valticích. 2005.
Ulrichová J. Jiří Bártek, doctor honoris causa of the Palacký University. Biomedical Papers-Olomouc. 2005.
Ulrichová J., Šimánek V., Psotová J. Long-term effect of sanguiritrin on selected biochemical parameters in rat. Phytotherapy. The Role of Ancient Tradition in Modern Times. Madeira, Portugal. 2005.
Kosina P., Vrzal R., Dvořák Z., Ulrichová J. Metabolic study of sanguinarine and its congeners in HepG2 cells. 53rd Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Reasearch, Florence, Italy. 2005.
Psotová J., Klejdus B., Kosina P., Večeřa R., Zdařilová A., Vičar J., Kubáň V., Šimánek V., Ulrichová J. Reduction of iminium bond - the first step of sanguinarine transformation in rat. Biomedical Papers-Olomouc. 2005.
Vrzal R., Zdařilová A., Ulrichová J., Dvořák Z. Short term effect of berberine on AhR transcriptional activity. Drug Metabolism Reviews. 2005.
Dvořák Z., Modrianský M., Ulrichová J. The role of microtubules network in glucocorticoid receptor signaling: Consequences in CYPs genes expression. XXIII. Xenobiochemické symposium, Valtice. 2005.
Ulrichová J. Toxicology of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids. Biomedical Papers-Olomouc. 2005.
Vojteková A., Lepařová E., Šimánek V., Ulrichová J. Účinek zubní pasty Lacalut na lidský gingivální fibroblast a buněčnou linii BALB/C. 42. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2005. 2005.
Valentová K., Kosina P., Křen V., Ulrichová J., Šimánek V. Variabilita složení sacharidů v hlízách jakonu (Smallanthus sonchifolius). ChemZi. 2005.
Dvořák Z., Modrianský M., Maurel P., Pascussi JM., Ulrichová J. Anti-glucocorticoid behavior of anti-inflammatory drug colchicine: a paradoxical phenomenon at molecular level. Toxicology and Applied Pharmacology. 2004.
Vrba J., Ulrichová J., Modrianský M. Effect of sanguinarine and chelerythrine on protein kinase C activity in neutrophil-like cells. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2004.
Vrzal R., Dvořák Z., Zdařilová A., Ulrichová J. Effect of selected alkaloids with anti-inflammatory activity on cytochrome P450 1A expression and activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2004.
Pascussi JM., Dvořák Z., Modrianský M., Ulrichová J., Ourlin JC., Gerbal-Chaloin S., Drocourt L., Maurel P. Functional interactions between nuclear receptors: consequences on xenobiotic detoxification pathways. 2004.
Anzenbacherová E., Baranová J., Modrianský M., Dvořák Z., Ulrichová J., Anzenbacher P. Pig hepatocytes in suspension and culture for modeling of drug metabolism. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Chemica. 2004.
Vovk I., Andrenšek S., Simonovska B., Polak M., Valentová K., Ulrichová J. Polyphenols from yacon (Smallanthus sonchifolius) leaves and tubers. Chemické listy. 2004.
Dvořák Z., Modrianský M., Pascussi JM., Balaguer P., Ulrichová J., Maurel P. Cytoskeleton dependency of glucocorticoid receptor regulated cytochrome P450 expression: differential effect of colchicine and nocodazole. Drug Metabolism Reviews. 2003.
Zdařilová A., Valentová K., Ulrichová J. Effects of natural substances on endothelial cells. Journal of Applied Biomedicine. 2003.
Škottová N., Kazdová L., Oliyarnuk O., Večeřa R., Ulrichová J., Šimánek V. Extract from Silybum marianum and Prunella vulgaris ameliorate antioxidant status and lipoprotein profile in hereditary hypertriglyceridemic rat, a model of metabolic syndrome. The Journal of Coronary Artery Disease. 2003.
Ulrichová J., Dvořák Z., Modrianský M., Pascussi JM., Maurel P. Colchicine effects on glucocorticoid receptor-mediated cytochrome P450 expression. Pharmacologist. 2002.
Škottová N., Váňa P., Walterová D., Večeřa R., Urbánek K., Chmela Z., Ulrichová J., Šimánek V. Polyphenolic fraction of silymarin positively affects lipoprotein profile and blood glutathione in rats fed on high cholesterol high fat diets. Atherosclerosis. 2002.
Walterová D., Vespalec R., Stiborová M., Kesselová M., Ulrichová J. Sanguinarine-albumin/DNA interactions and its cytotoxicity. Toxicology Letters. 2002.
Michalíková K., Michnová L., Belejová M., Chmela Z., Rypka M., Lemr K., Havlíček L., Lukeš J., Veselý J., Ulrichová J. Enzyme systems involved in metabolism of purine-related cyclin-dependent kinase inhibitors. Cells. Book of abstracts, 15th Biological Days, České Budějovice. 1999.
Ulrichová J., Modrianský M., Walterová D., Bachleda P., Lata J., Dítě P., Anzenbacher P., Anzenbacherová E., Šimánek V. Lidský hepatocyt jako model pro toxikologické studium. Sborník abstrakt, XXIX. Jarní hepatologické dny. 1999.
Belejová M., Chmela Z., Rypka M., Lemr K., Hanuš J., Ulrichová J., Veselý J. Metabolism of synthetic CDK-inhibitors in mammalian cells. Cells. Book of abstracts, 15th Biological Days, České Budějovice. 1999.
Anzenbacherová E., Anzenbacher P., Květina J., Perlík F., Ulrichová J. Propafenone metabolism in minipig and man: on the suitability of minipig liver microsomes as an experimental in vitro model system. ISSX Proceedings. 1999.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Ulrichová J., Kosina P. Test extraktu. 2009.
Ulrichová J., Kosina P. Test přímého kontaktu. 2009.
Ulrichová J., Kosina P. Test rozpustných vzorků. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vrublová E., Palíková I., Vostálová J., Ehrmann J., Večeřa R., Šimánek V., Ulrichová J. MACLEAYA CORDATA ATTENUATES DEXTRAN SULFATE INDUCED COLITIS IN RATS. 35th FEBS Congress: Molecules of Life. 2010.
Janovská M., Kubala M., Šimánek V., Ulrichová J. Interaction of sanguinarine with the Na+/K+-ATPase. 2010.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Rostlinné polyfenoly: účinky na symptomy dolních cest močových (LUTS) a markery onemocnění prostaty. Urologie pro praxi. 2010.
Vidlář A., Vostálová J., Ulrichová J., Študent V., Stejskal D., Reichenbach R., Vrbková J., Růžička F., Šimánek V. Beneficial Effects of Cranberries on Prostate Health: Evidence from a Randomized Controlled Trial. EAU 9th Central European Meeting. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Chemopreventnivní účinek silymarinu a selenu na prostatu (pilotní studie). Výroční konference ČUS ČLS JEP 2009. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní klinické studie účinku silymarinu a selenu na zdravých dobrovolnících a pacientech po radikální prostatektomii. 16.výroční konference SUS. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Ulrichová J., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu. 18. onkologicko - urologické sympozium. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu. 11. Moravské urologické sympozium Zlaté hory. 2009.
Mihál V., Ulrichová J., Potomková J. POSTGRADUATE TEACHING & LEARNING INFORMATION SKILLS AND. AMSE Annual Conference. 2009.
Jančová P., Anzenbacherová E., Lemr K., Papoušková B., Lužná P., Anzenbacher P., Šimánek V., Ulrichová J. Metabolism of silybin by human liver microsomal cytochromes P450. 15th International Conference on Cytochromes P450. 2007.
Psotová J., Zdařilová A., Anzenbacherová E., Kosina P., Svobodová A., Večeřa R., Lichnovský V., Šimánek V., Ulrichová J. Dlouhodobý vliv sanguiritrinu na vybrané fyziologické parametry u potkana. Sborník XXIII Xenobiochemického sympozia. 2005.
Psotová J., Klejdus B., Kosina P., Večeřa R., Zdařilová A., Vičar J., Kubáň V., Šimánek V., Ulrichová J. Reduction of iminium bond - the first step of sanguinarine transformation in rat. TOXCON Olomouc. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kohoutek M., Cwiertka K., Křen V., Podstatová H., Ulrichová J., Valentová K., Vostálová J., Zadák Z., Šimánek V. Přírodní látky s chemoprotektivními účinky v doplňcích stravy. 2006.
Kohoutek M., Cwiertka K., Křen V., Podstatová H., Ulrichová J., Valentová K., Vostálová J., Zadák Z., Šimánek V. Přírodní látky s chemoprotektivními účinky v doplňcích stravy. 2006.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Rostlinné polyfenoly: účinky na symptomy dolních cest močových (LUTS) a markery onemocnění prostaty. Urologická klinika UP Olomouc. 2010.
Vidlář A., Vostálová J., Ulrichová J., Študent V., Stejskal D., Reichenbach R., Vrbková J., Růžička F., Šimánek V. Beneficial Effects of Cranberries on Prostate Health: Evidence from a Randomized Controlled Trial. www.urol.z - EAU 9th Central European Meeting. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Chemopreventnivní účinek silymarinu a selenu na prostatu (pilotní studie). www.urol.cz - Výroční konference ČUS ČLS JEP 2009. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní klinické studie účinku silymarinu a selenu na zdravých dobrovolnících a pacientech po radikální prostatektomii. www.urol.cz - 16.výroční konference SUS. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Ulrichová J., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu. www.urol.cz -18. onkologicko - urologické sympozium. 2009.
Vidlář A., Vostálová J., Študent V., Stejskal D., Ulrichová J., Křen V., Vrbková J., Šimánek V. Pilotní studie chemopreventivního účinku silymarinu a selenu na prostatu. www.urol.cz - 11. Moravské urologické sympozium Zlaté hory. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Veronika PIVODOVÁ LEF Lékařská chemie a biochemie 2013
Daniel KARAS LEF Lékařská chemie a klinická biochemie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.