JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637504, 585631003

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

2.04

odborný asistent -prorektorka

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen VR fakulty (1. 12. 2004 – 28. 2. 2006)
  • Proděkan (1. 12. 2004 – 28. 2. 2006)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2009 – 31. 8. 2014)
  • Člen VR fakulty (1. 9. 2009 – )
  • Člen AS fakulty (1. 11. 2009 – 30. 4. 2014)
  • Proděkan (1. 5. 2014 – 16. 2. 2006)
  • Člen VR UP (23. 1. 2016 – )
  • Děkan (23. 1. 2016 – 22. 1. 2020)
  • Prorektor (4. 1. 2021 – 30. 4. 2021)

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.