Vyhlášení 14. ročníku studentské grantové soutěže na UP

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Wednesday 16 November 2022, 7:00

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 14. ročník studentské grantové soutěže na UP. Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešiteli studentského projektu mohou být studenti doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademičtí pracovníci UP. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem do 16. 1. 2023 do 16:00 hod.

Podmínky soutěže a informace o soutěži najdete v přiloženém dokumentu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)