Výběrové řízení na obsazení volných pracovních pozic na Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP

monday 14. october 2019, 11:16 – Text: -tk-

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice:

 • Ústav molekulární a translační medicíny
  2 odborné asistenty s úvazkem 1,00
  1 odborný asistent s úvazkem 0,90
  1 vědecko-pedagogický pracovník s úvazkem 1,00
  4 asistenty s úvazkem 1,00
  1 asistent s úvazkem 0,80

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 14. listopadu 2019 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

 

V Olomouci dne 14. října 2019

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP v Olomouci

Back