Videozáznam přednášky Genderová dimenze ve vědě a výzkumu

Tuesday 10 May 2022, 7:59

4. května 2022 se uskutečnila online přednáška Gabriely Langhammerové a Markéty Brabcové z Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR na téma Genderová dimenze ve vědě a výzkumu s následnou besedou. Pokud jste nestihli sledovat přednášku živě, podívejte se na její videozáznam.

Kniha Invisible Women britské novinářky a spisovatelky Caroline Criado Perez popisuje realitu každodenního života žen ve světě, ve kterém je drtivá většina technologií navržena podle potřeb a postojů mužů. V knize je zpracována celá řada studií, z nichž plyne, že v důsledku dlouhodobého a systematického opomíjení sběru dat týkajících se žen a jejich životních trajektorií jsou ženy vystaveny zdravotním a bezpečnostním rizikům.
Přednáška Genderová dimenze ve vědě a výzkumu ukázala, k jakým zkreslením může docházet při nezohlednění perspektivy genderu a pohlaví. Téma začleňování genderové perspektivy do oblasti VaVaI bylo představeno za současného vymezení této problematiky v souladu s požadavky programu Horizont Evropa. Součástí výkladu byly konkrétní příklady užití genderové dimenze a také přínosy začlenění perspektivy genderu a pohlaví do výzkumu a vývoje.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)