Vedoucí pracovník/ pracovnice Centrum pro výuku infekčního lékařství

Tuesday 7 December 2021, 8:00

Děkan Lékařské fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Vedoucí pracovník/ pracovnice Centrum pro výuku infekčního lékařství.

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Centrum pro výuku infekčního lékařství
Úvazek: 0,50
Místo výkonu práce: Olomouc
Termín nástupu: Po dohodě

Pracovní náplň

Hlavní pracovní činnosti:

 • zodpovědnost za koncepci, rozvoj a úroveň pracoviště,
 • řízení lidských zdrojů, efektivní hospodaření, zodpovědnost za rozpočet pracoviště,
 • stanovení cílů pracoviště a dohled na jejich realizací,
 • zajištění výukové činnosti na pracovišti.

Kvalifikační požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru,
 • minimálně 10 let odborné praxe,
 • předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení a čestné prohlášení),
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí špičkové univerzity.
 • 40 dnů dovolené.
 • Další benefity LF UP.

Dokumenty k výběrovému řízení

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Vyplněný osobní dotazník

Profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti

Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Písemný návrh koncepce řízení pracoviště

Vlastnoručně podepsaná přihláška do výběrového řízení

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Dvořáková Jana, jana.dvorakova@upol.cz


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 09.01.2022.


Poznámka

Přihlášky zasílejte do 9.1.2022 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc. V souladu s § 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů, se pracovní poměr na tuto vedoucí pracovní pozici zakládá jmenováním.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)