Vedoucí Oddělení veřejných zakázek Univerzity Palackého v Olomouci

Friday 26 November 2021, 8:00

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Vedoucí Oddělení veřejných zakázek Univerzity Palackého v Olomouci .

Pracoviště: Oddělení veřejných zakázek
Úvazek: 1,0 na dobu určitou
Místo výkonu práce: Olomouc
Termín nástupu: Po dohodě

Pracovní náplň

Vedoucí Oddělení veřejných zakázek Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Zajišťuje soulad procesního postupu realizovaných zadávacích řízení se zákonem o zadávání veřejných zakázek a metodikou UP,
 • Kontroluje správnost zadávacích podmínek veřejných zakázek a garantuje správnost smluv uzavíraných na základě administrovaných veřejných zakázek po právní stránce,
 • Garantuje soulad postupu zadávacích řízení a zvolených kvalifikačních a hodnotících podmínek se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Kvalifikační požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru právo,
 • Zkušenost v oblasti veřejných zakázek min. 2 roky,
 • Zkušenosti s řízením kolektivu výhodou,
 • Zkušenosti v oblasti stavebnictví výhodou,
 • Znalost angličtiny slovem i písmem na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky,
 • Organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni,
 • Velmi dobrá uživatelské znalost MS Office,
 • Kreativitu, proaktivní přístup, flexibilitu, odolnost vůči stresu, samostatnost, systematičnost, spolehlivost,
 • Občanskou a morální bezúhonnost.

Co nabízíme

 • Zázemí stabilní instituce a zaměstnanecké benefity,
 • Příjemný kolektiv, dobré pracovní prostředí,
 • Motivující pracovní podmínky,
 • Příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu.

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Motivační dopis

Výpis z rejstříku trestů

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Kysučanová Milena, Mgr., milena.kysucanova@upol.cz, +420585631148


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 31.12.2021.


Poznámka

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou po dobu uvolnění jiného zaměstnance pro výkon jiné funkce. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)