Univerzita Palackého chce hrát jednu z hlavních rolí v Českém optickém klastru

Český optický klastr představili na tiskové konferenci (zprava) hejtman Ladislav Okleštěk, předseda výkonné rady Jiří Nuc a rektor UP Jaroslav Miller.
Fotogalerie: Velena Mazochová a archiv klastru
Wednesday 14 March 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Uplatnění špičkových výsledků výzkumu a vývoje, rozvoj optického průmyslu i posilování mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem – takové jsou některé z priorit Českého optického klastru, který včera oficiálně zahájil svou činnost v Olomouckém kraji. Univerzita Palackého se do něj zapojila jako nositelka dlouholeté tradice v oblasti špičkového výzkumu na poli optiky a nových materiálů. 

Český optický klastr vznikl v závěru roku 2017 s ambici stát se do čtyř let špičkovým centrem pro inovace v optice ve střední Evropě. Zakládajícími členy jsou Meopta-optika, Pramacom-HIT, Hella Autotechnik Nova, Zebr a Ústav přístrojové techniky AV. Univerzita Palackého se do něj zapojila v letošním roce. Jeho smyslem je propojovat firmy, univerzity a výzkumné instituce, které působí v oblasti optiky, fotoniky, optoelektroniky, jemné mechaniky a dalších souvisejících oborů. 

V letošním roce se chce Český optický klastr zaměřit na pořádání pěti specializovaných workshopů. První z nich se uskutečnil včera v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje ve spolupráci se sdružením OK4Inovace. Konkrétním tématem byla možná společná účast firem na zakázce pro Armádu České republiky na pořízení nových bojových vozidel pěchoty. Podíl optických systémů se u těchto moderních vozidel pohybuje okolo 10 až 15 procent ceny, která činí více než 50 miliard korun.

„Naším cílem je vytvořit silné seskupení high-tech organizací, které bude napomáhat rozvoji každému z jeho členů a posilovat jeho konkurenceschopnost. Zároveň chceme podpořit vznik a růst vysoce inovačních společností využívajících výsledky vědy a výzkumu v optice a příbuzných oborech,“ uvedl předseda výkonné rady Českého optického klastru Jiří Nuc. 

Jak zdůraznil hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, olomoucký region je v oblasti optiky ojedinělý. „Jsou zde koncentrovány špičkové firmy i výzkumné týmy. Univerzita Palackého jako jediná u nás nabízí specializované vzdělání v tomto oboru, navíc v něm dosahuje excelentních výzkumných výsledků. Věřím, že chystané spojení průmyslu a výzkumu v oboru optiky a příbuzných odvětvích přispěje k rozvoji nejen Olomouckého kraje,“ doplnil Ladislav Okleštěk.

Podle rektora Jaroslava Millera znamená nově vzniklý klastr pro univerzitu možnost hlubšího propojení mezi výzkumnými centry a průmyslovými firmami. „Potenciál našeho špičkového výzkumu na poli optiky chceme dále rozvíjet. Proto podporujeme rozvoj Českého optického klastru a jako jeho člen hodláme hrát jednu z hlavních rolí,“ uvedl Jaroslav Miller. Klastr podle něj může významně napomoci sdílení know-how, expanzi výzkumné infrastruktury i vývoji průmyslových aplikací a učinit z Olomouckého kraje oborového lídra ve střední Evropě. „Jsem velký příznivec sdílení synergie, která povstává ze vzájemné spolupráce a idea Českého optického klastru míří přesně tímto směrem. Univerzita má vynikající teoretický fundament, naše pracoviště optiky a kvantové fyziky patří k tomu nejlepšímu, co v Evropě v této oblasti existuje a několik kilometrů od nás funguje řada skvělých firem, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Chceme tuto spolupráci povýšit na vyšší institucionální úroveň,“ doplnil rektor. 

Jak dále informoval, zapojení univerzity je v souladu s jejím záměrem vybudovat v budoucnu vědecko-technické centrum UP v areálu Envelopy, jehož zázemí a infrastrukturu by mohly využívat i firmy zapojené v klastru.  Na jeho činnost by měly být volně navázány i nové studijní programy připravované s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava pod zastřešujícím názvem Technologie pro 21. století. 

Očekávané přínosy klastru ocenil také generální ředitel společnosti Meopta-optika Vítězslav Moťka. „Vzniká platforma umožňující výrazné posílení odborných kapacit pro řešení unikátních výzkumně-vývojových úkolů. Spolupráce v rámci klastru by také měla přilákat zájem mladé generace o obor optika a ukázat mimo jiné i jeho atraktivitu a multidisciplinaritu.“

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)