Tvůrčí pobyt pro začínající umělce ve Švýcarsku

Zdroj: Freepik
Monday 16 October 2023, 9:46

Fotíte, věnujete se výtvarnému umění nebo se pohybujete v kreativním průmyslu? Hledáte nové nápady či inspiraci nebo se prostě chcete posunout? Město Olomouc připravilo spolu s partnerským městem Luzern ve Švýcarsku tvůrčí pobyt pro začínající umělce, kteří se věnují právě fotografii, výtvarnému umění nebo kreativním odvětvím. 

Můžete tak strávit tři měsíce ve Švýcarsku, kdy budete mít hrazené ubytování, dostanete příspěvek na životní náklady, zúčastníte se různých workshopů a networkingu a dostanete příležitost prezentovat se na sítích města Olomouce a Luzernu. 

Pobyt se uskuteční v jedinečném prostředí Neubadu – bývalého plaveckého stadionu, využívaného jako kulturní a kreativní centrum. Hlásit se můžete do 20. listopadu. Přihlášku, motivační dopis, své portfolio a zpracování konkrétního projektu s vazbou na město Luzern pak posílejte na e-mail vedoucí oddělení zahraničních vztahů města Olomouce Zdeňce Podlipské (zdenka.podlipska@olomouc.eu). Výsledky budeme znát v prosinci.

Detaily najdete v tomto PDF

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)