Tajemník/tajemnice

Tuesday 30 November 2021, 8:00

Děkan Fakulty zdravotnických věd vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Tajemník/tajemnice.

Pracoviště: Děkanát FZV
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Hněvotínská 3, Olomouc
Termín nástupu: 01.02.2022

Pracovní náplň

 • V souladu s §32 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, řídí  hospodaření a vnitřní správu fakulty a v rozsahu stanoveném opatřením děkana jedná a vystupuje jeho jménem.

Kvalifikační požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe ekonomického zaměření.
 • Zkušenosti v oblasti hospodaření veřejné vysoké školy, praxe v ekonomicko-správní oblasti výhodou, zkušenosti s vícezdrojovým financováním výhodou.
 • Schopnost koncepční práce v oblasti financování, tvorby a čerpání rozpočtu, projektových, grantových a investičních akcí a jejich koordinace.
 • Minimální doba praxe ve vedoucích funkcích 10 let.
 • Zkušenosti s vedením velkých celků výhodou.
 • Schopnost orientace v právních předpisech, vč. zákona o vysokých školách.
 • Analytické myšlení, schopnost systémové koordinace a samostatného tvůrčího řešení problémů.
 • Zkušenosti a znalosti informačních systémů, zkušenost se SAP výhodou.
 • Základní znalost anglického jazyka.
 • Velmi dobrá uživatelská znalost MS Office.
 • Organizační, prezentační, manažerské a komunikační schopnosti.
 • Flexibilita, odolnost vůči stresu, samostatnost, systematičnost, spolehlivost.
 • Předpoklady pro výkon funkce podle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Občanská a morální bezúhonnost.

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí špičkové univerzity.
 • 30 dnů dovolené.
 • Příspěvek na stravování a další benefity.
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu.

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Motivační dopis

Výpis z rejstříku trestů

Koncepci řízení ekonomické a správní agendy fakulty

Osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Vévoda Jiří, Mgr., Ph.D., jiri.vevoda@upol.cz, +420585632850


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 31.12.2021.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Předpokládaný termín VŘ je stanoven na úterý 11.1.2022.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)