Stres v kontextu psychosomatiky: první konference pro odborníky v Olomouci

Friday 17 March 2023, 9:50

Olomouc (17. března 2023) Psychosomaticky pojatá fyzioterapie, psychoterapie či primární lékařská péče. Integrace v medicíně. Odborné přednášky i bohatá sada oblíbených dílen – workshopů. Lektoři, odborníci, příležitost k setkání a diskuzím. To vše nabídne první Olomoucká psychosomatická konference s podtitulem Stres a adaptace v kontextu psychosomatiky. Unikátní akci organizuje Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF UP) ve dnech 24. a 25. března 2023.

Konference chce přispět ke zlepšení situace v české medicíně. Je určena odborníkům v pomáhajících profesích: lékařům, psychologům, psychoterapeutům, fyzioterapeutům a studentům těchto oborů. Na přednáškové bloky naváže bohatá sada workshopů.

„Všichni zažíváme turbulentní období zprvu dané pandemií covidu-19, posléze i válečnou situací na Ukrajině. Čerstvě získané údaje o duševním zdraví české populace po proběhlé pandemii nejsou zrovna povzbudivé. Není tedy náhodou, že jsme pro olomouckou konferenci zvolili jako ústřední motiv téma Stres a adaptace v kontextu psychosomatiky,“ uvedl MUDr. Michal Kryl, odborný garant konference.

Účastníci se mohou těšit na zajímavé hosty, kteří se v oblasti psychosomatiky dlouhodobě pohybují. Do Olomouce přijede Jan Poněšický, odborník se zahraničními zkušenostmi, vedoucí psychosomatické kliniky a autor ceněných publikací. Na konferenci vystoupí proslulí rodinní terapeuti Ludmila Trapková a Vladislav Chvála z libereckého Střediska komplexní terapie či renomovaný psychiatr, psychoterapeut a etik Jiří Šimek z Univerzity Karlovy. O vědecko-výzkumných tématech v psychosomatice promluví profesorka Anna Hogenová z Univerzity Karlovy.

„Fragmentovaná medicína uzavřená do jednotlivých odborností je jen minimálně schopná nahlížet na pacienta a jeho nemoc celostně. Je zapotřebí vytvářet zastřešující koncepci nad základními obory, která umožní vidět a léčit celého člověka. Svým dílem by naše odborná akce ráda přispěla ke zlepšení této situace,“ doplnil Michal Kryl.

Konference se uskuteční v Uměleckém centru UP (v Konviktu). Více informací včetně programu najdete na webu konference.

Kontakt:
MUDr. Michal Kryl | odborný garant konference
Univerzita Palackého v Olomouci | Cyrilometodějská teologická fakulta
E: michal.kryl@oushi.upol.cz | M: 727 919 469

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)