Rok s absolventy: Děkujeme za zájem, podporu i pomoc

Jsme UP.
Foto: Archiv UP
Tuesday 29 December 2020, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

11 636. Přesně tolik členů má na konci roku 2020 Klub absolventů Univerzity Palackého. Zájem o členství v klubu a především o jeho aktivity rostl i v letošním, velmi složitém roce. Absolventi se přitom zajímali nejen o dění na své alma mater, ale mnozí z nich v době pandemie také nabídli prostřednictvím univerzity svou pomoc potřebným.

„I přesto, že tento rok byl náročný ve všech oblastech našeho života, Klub absolventů fungovat nepřestal. Snažili jsme se absolventům přinášet radost a pozitivní zprávy. Oni nám svoji přízeň vraceli, za což jim patří velký dík,“ uvedla Eva Blažková, která má program Absolvent na UP na starosti.

Pro ilustraci rostoucího zájmu o dění na univerzitě přidala pro srovnání pár čísel: „Na začátku letošního roku měl Klub absolventů 11 146 členů a jeho facebook 1035 sledujících. Během roku se k nám přidalo dalších téměř pět set někdejších studentů a naše aktivity na facebooku nyní monitoruje na 1117 lidí.“ 

Absolventi, kteří se stanou členy klubu, mohou využívat řadu benefitů, především výhodnějších cen zboží, služeb, ubytování nebo například vstupenek na kulturní akce. Nabídka výhod se stále rozšiřuje. „Získáváme pro program benefitů nové partnery. Velký ohlas například zaznamenala Moravská filharmonie a její nabídka vstupenek, zájem například byl o výhodnější ceny v Horských lázních Karlova Studánka či v Mariánských Lázních,“ řekla Eva Blažková.

Bývalí studenti UP využívají členství v klubu také k tomu, aby kontaktovali své spolužáky. Řada z nich se aktivně zajímá o dění na škole, což se ukázalo i v dotazníkovém šetření, které letos UP uskutečnila. Zapojila se do něj tisícovka členů.

Univerzita také pravidelně představuje veřejnosti úspěšné absolventy, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti. „S ohledem na koronavirovou epidemii jsme bohužel nemohli uspořádat přednášku z cyklu UPsolvent na jaře tak, jak jsme zvyklí. Zvolili jsme náhradní termín na podzim i jinou formu – online. Hostem byl Tomáš Hamberger. Absolvent naší pedagogické fakulty působí jako poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce předsedy vlády pro oblast školství. Na přednášce mluvil mj. o tom, co mu jako začínajícímu učiteli nejvíc pomohlo a jak ho na jeho současnou kariéru připravila univerzita,“ doplnila Eva Blažková. Jak připomíná, pokud někdo chce získat informace o některých inspirativních absolventech UP, stačí si otevřít webovou stránku programu Absolvent a najít si některý z již zveřejněných medailonků, jejichž počet stále roste.

„Je konec roku, čas bilancování. Dovolte mi touto formou poděkovat našim absolventům, kteří s námi spolupracovali. Přeji všem pevné zdraví a těším se, že i v roce 2021 se bude naše upsolventská rodina nadále rozrůstat,“ věří Eva Blažková.

Back