Ředitel/ka Vědecko-technického parku Univerzity Palackého v Olomouci

Wednesday 24 November 2021, 8:00

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa Ředitel/ka Vědecko-technického parku Univerzity Palackého v Olomouci .

Pracoviště: Vědecko-technický park UP
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Olomouc
Termín nástupu: Po dohodě

Pracovní náplň

Ředitel/ka Vědecko-technického parku Univerzity Palackého v Olomouci je jmenován/a a odvoláván/a rektorem UP. Ředitel/ka tohoto univerzitního zařízení je povinen/ povinna zajistit:

 • Řádný chod VTP UP,
 • Hospodaření v rámci schváleného rozpočtu,
 • Zpracování podkladů pro hodnocení činnosti a hospodaření VTP UP a výročních zpráv,
 • Evidenci pohledávek VTP UP,
 • Péči o spravovaný majetek UP

Kvalifikační požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,
 • Organizační, manažerské, prezentační, komunikační a vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni,
 • Orientace v oblasti průmyslového vlastnictví,
 • Zkušenosti s komercializací duševního vlastnictví a transferem technologií,
 • Schopnost orientace v právních předpisech,
 • Schopnost systémové koordinace a samostatného tvůrčího řešení problémů,
 • Znalost angličtiny slovem i písmem na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, znalost dalšího jazyka výhodou,
 • Velmi dobrá uživatelské znalost MS Office,
 • Zkušenosti s vysokoškolským prostředím výhodou,
 • Kreativitu, proaktivní přístup, inovativnost, flexibilitu, odolnost vůči stresu, samostatnost, systematičnost, spolehlivost,
 • Občanskou a morální bezúhonnost.

Co nabízíme

 • Zázemí stabilní instituce a zaměstnanecké benefity,
 • Příjemný kolektiv, dobré pracovní prostředí,
 • Motivující pracovní podmínky,
 • Příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu.

Dokumenty k výběrovému řízení

Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Výpis z rejstříku trestů

Nejméně 2 referenční posudky o profesní způsobilosti uchazeče od zaměstnavatele nebo obchodního partnera

Stručná koncepční představa o řízení Vědecko-technického parku UP

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Kysučanová Milena, Mgr., milena.kysucanova@upol.cz, +420585631148


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 23.12.2021.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)