Projekt přináší doktorandům lepší laboratoře i vybavení

Thursday 18 April 2024, 10:33 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Lepší vybavení, rekonstruované prostory, novou infrastrukturu pro hybridní a online formy výuky i podporu internacionalizace studijních programů přináší doktorandům a doktorandkám na UP projekt Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci spolufinancovaný Evropským strukturálním a investičním fondem a státním rozpočtem ČR.

Téměř 190 miliony korun podpoří v průběhu 3 a půl roku rozvoj vybavení UP tak, aby byla maximálně efektivně zajišťována infrastrukturní podpora doktorských studijních programů, a to jak prostřednictvím pořizování nového vybavení, tak díky rekonstrukcím vybraných prostor.

„Projekt má potenciál zvýšit kvalitu výsledků studujících doktorských studijních programů a zvýšit transdisciplinaritu doktorských bádání, jeho cílem je tedy další podpora kvalitního studia a vzdělávání na Univerzitě Palackého,“ upřesňuje ředitelka Projektového servisu UP Gabriela Pokorná s tím, že aktivity projektu vycházejí z požadavků stanovených v Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+.

Do projektu je zapojeno všech 8 fakult univerzity, které postupně nahrazují stávající zastaralé, opotřebované, případně nekompatibilní vybavení pro studující DSP zcela novým. Některá pracoviště pak projdou celkovou rekonstrukcí, budou zařízena kvalitním vybavením studijních prostor, přístrojovou infrastrukturou, pokročilou IT/AV technikou i výukovými pomůckami a informačními zdroji, které budou odpovídat aktuálním nárokům na vzdělání. Již hotová je například rekonstrukce laboratoře na lékařské fakultě.

Projekt Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0006440) začal 1. června 2023 a skončí 31. prosince 2026. Jeho celkový rozpočet je 188 420 511 Kč.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)