Přírodovědecká fakulta díky evropským dotacím pokročí v modernizaci výukových prostor

Wednesday 26 July 2017, 8:52 – Text: OK

Olomouc (26. července 2017) – Areál Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na ulici Šlechtitelů čeká další významná etapa modernizace. Díky rekonstrukcím či dostavbám stávajících objektů se zlepší především podmínky pro výuku biologických oborů. Fakulta získala z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na dva projekty dotaci téměř 148 milionů korun. Na nové učebny, zmodernizovanou aulu či skleník se mohou vysokoškoláci těšit na podzim roku 2019.

Výrazné změny se týkají přízemních prostor budovy č. 47. Stávající prostory již zcela nevyhovovaly potřebám moderní výuky ani hygienickým standardům.

Projekt je zaměřený na vytvoření podmínek pro nové metody výuky včetně e-learningové výuky. Vedle klasických učeben vzniknou modulární open space prostory i nové hygienické zázemí. Stavební úpravy se dotknou také atria, mikroskopického sálu či auly, v níž vznikne částečná elevace a bude vybavena novým nábytkem i technikou. Zvýší se kapacita prostor pro výuku ze stávajících zhruba 240 na 350 studentů, ale především se výrazně zlepší kvalita pobytového prostředí. Ke stávajícímu objektu bude doplněna přístavba, která bude prosklená, vzdušná a začleněná do okolní zeleně. Bude tak symbolizovat otevřenost vysokoškolského prostředí,“ uvedla tajemnice fakulty Jana Zimová.

Na projekt získala fakulta dotaci zhruba 89,3 milionu korun. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a přípravě výběrových řízení, samotná stavba bude zahájena příští rok na jaře. Modernizované prostory začnou studenti naplno využívat na podzim roku 2019.

Stavební ruch zavládne ve stejném období také v nedalekém objektu č. 53, kde se chystá přestavba stávajícího skleníku, jenž slouží zejména katedře botaniky. „Nový skleník bude mít vyšší konstrukci a všechny podmínky pro řízené pěstování rostlin, které odpovídají současným trendům. Studenti získají nové šatny, toalety a pobytovou místnost. V rámci projektu vznikne i nová pedologická laboratoř, kterou budou využívat studenti vznikajícího oboru fytopatologie a studenti ekologie,“ doplnila Zimová. Dotace z OP VVV činí 58,3 milionu korun.

Kontaktní osoba:

Martina Šaradínová I tisková mluvčí
Univerzita Palackého v Olomouci | přírodovědecká fakulta
E: martina.saradinova@upol.cz I M: 773 616 655

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)