Přednáška poukáže na úskalí, která zažívají ženy v prostředí vědy a výzkumu

Monday 11 April 2022, 15:50

Jaká je realita každodenního života žen ve světě, ve kterém je drtivá většina technologií navržena podle potřeb a postojů mužů? Nerovnosti se nedotýkají jen zaměstnání, politiky nebo zdravotnictví, ale i prostředí vědy a výzkumu. Jak, to v přednášce Genderová dimenze ve vědě a výzkumu, navazující na knihu Invisible Women britské novinářky a spisovatelky Caroline Criado Perez, představí reprezentantky Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR Gabriela Langhammerová a Markéta Brabcová.

Přednáška o začleňování genderové perspektivy do oblasti VaVaI ukáže, jak toto téma vymezit v souladu s požadavky programu Horizont Evropa, a přiblíží, k jakým zkreslením může docházet, pokud hledisko genderu a pohlaví nebudeme zohledňovat. Dozvíte se, jaké přínosy plynou ze začlenění perspektivy genderu a pohlaví do výzkumu a vývoje, a také jejich konkrétní příklady.

Přednáška, kterou pořádá Úsek pro doktorské studijní programy a projekty UP, proběhne 4. května 2022 ve 14 hodin online formou. V případě zájmu o účast se zaregistrujte na přes forms.gle/CAp3hwHW26uo48Ty6, poté Vám bude zaslán link na Zoom.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)