Prameny dialogu: 6. mezinárodní konference dialogické praxe v Olomouci

Tuesday 7 March 2023, 9:25

Olomouc (7. března 2023) Příležitost k setkání odborníků z celého světa, kteří se angažují v pomáhajících profesích nebo pracují s lidmi. Mezinárodní konferenci (nejen) pro akademiky, kteří se inspirují myšlenkami dialogu jako nezbytné podmínky lidského života, organizuje Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) s organizacemi Narativ a Zahrada 2000. Prameny dialogu se uskuteční ve dnech 17. až 20. května 2023. Registrovat se je možné už dnes.

Konference je určena odborníkům v pomáhajících profesích: psychiatrům, klinickým psychologům, psychologům, psychoterapeutům či sociálním pracovníkům – všem, kteří poskytují péči pacientům s psychickými problémy a psychiatrickým pacientům v raných stádiích psychózy.

„Kvůli koronavirové situaci jsme tentokrát na konferenci museli počkat déle, než bylo v minulých ročnících zvykem. Jakkoli se teď může zdát, že tuto krizi jsme zvládli, krize obecně se stává jakousi novou normou. Jen několik stovek kilometrů od Olomouce se stále odehrává obrovská humanitární krize způsobená ruskou invazí na Ukrajinu. Jsme zároveň svědky hluboké environmentální krize, energetické krize a mnoha dalších krizí,“ uvedl dr. Zdeněk Meier, garant konference.

Účastníci se mohou těšit na osobní setkání se zajímavými hosty, kteří rozvíjí dialogickou praxi po celém světě a kteří stáli u jejího zrodu. Promluví si s odborníky, kteří v globálních diskusích o duševním zdraví reprezentují hlas žité zkušenosti s psychiatrickou péčí. Do Olomouce přijedou např. Jaakko Seikkula z Finska (profesor psychologie na univerzitě v Agderu a emeritní profesor psychoterapie na univerzitě v Jyväskylä), Ivana Marková z Velké Británie (emeritní profesorka na University of Stirling) či Peter Rober z Belgie (profesor na KU Leuven), Wilma Boevink z Nizozemí (výzkumnice na Trimbos Institute), Tamaki Saito z Japonska (profesor sociální psychiatrie na univerzitě v Tsukubě) nebo Adalberto Barreto z Brazílie (emeritní profesor na univerzitě Ceará-Brasil).

Dialogická praxe navazuje na práci Michaila Bachtina, přístup reflektujících procesů v psychoterapii a rodinné terapii a na současné teorie intersubjektivity a embodimentu.

„Věříme, že dialogická praxe je jednou z cest, jak si v krizi osvojit sílu k aktivnímu jednání. Od svého vzniku v kontextu psychiatrických a psychosociálních krizí nachází velké uplatnění také v dalších typech krizových situací. Dialog totiž může být velice cennou a důležitou odpovědí na krizové situace zahrnující hlubokou nejistotu a nestabilitu. Ale jak se vlastně dialog může zrodit? Jaké zdroje a podmínky jsou zapotřebí, aby vznikl a rozvíjel se? Kde jsou prameny dialogu? Tyto otázky představují klíčové téma konference,“ doplnil Meier.

Konference se uskuteční na Cyrilometodějské teologické a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konferenční poplatek 270 EUR zahrnuje třídenní odborný program a vstup na večerní raut s kulturním programem. Za poplatek 40 EUR je možné zúčastnit se také před-konferenčních workshopů, které proběhnou 17. 5. 2023 v odpoledních hodinách. Konferenci organizuje Mezinárodní síť dialogické praxe ve spolupráci s Institutem sociálního zdraví a organizacemi Narativ a Zahrada 2000.

Více informací a přihláška jsou na webu dialog-conf.cz.

Registrace se uzavírá 30. dubna 2023.

 

Kontakt:
Ing. Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D., garant konference
Cyrilometodějská teologická fakulta | Institut sociálního zdraví
Univerzita Palackého v Olomouci
E: zdenek.meier@oushi.upol.cz | M: +420 603 496 710

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)