Olomoučtí kartografové dominovali v soutěži Mapa roku 2022

Friday 12 May 2023, 14:25

Olomouc (12. května 2023) – Lépe poznat památky České republiky umožní lidem se zrakovým postižením unikátní hmatem čitelné mapy, které vytvořil absolvent oboru geoinformatika a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP) Jakub Žejdlík. Na 25. ročníku prestižní kartografické soutěže Mapa roku 2022 získal za svoji diplomovou práci Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka nejvyšší ocenění v kategorii studentské kartografické práce. Kromě této ceny získala katedra geoinformatiky PřF UP dvě zvláštní ocenění za dlouholetou produkci map v rámci série M.A.P.S. a za kvalitní kartografické zpracování nářečních dat.

„Tyfloprůvodce, kterého jsem v rámci své diplomové práce vytvořil, je ojedinělá publikace, jejímž cílem je pomoci osobám se zrakovým postižením lépe pochopit historický, architektonický a zejména prostorový charakter vybraných památek v České republice. Osoby s tímto handicapem si díky tomu mohou rozšířit možnosti trávení svého volného času,“ řekl Jakub Žejdlík.

Tyfloprůvodce prezentuje 16 vybraných památek formou tyflomap a je určen pro osoby jak s částečným zrakovým postižením, tak s těžkým zrakovým postižením, které pro svou orientaci v prostoru potřebují asistenty. Mapy pomocí Braillova písma popisují například Karlův most, Národní divadlo, hrad Karlštejn, kostel sv. Mořice či vilu Tugendhat.

Strany obsahující tyflomapy jsou vytištěny pomocí speciálního přístroje – fuzéru, který umožňuje tisk na speciální mikrokapsulový papír s vrstvou citlivou na teplotu. Při zahřátí papíru vystoupí černě vytištěné části nad jeho povrch a vytvoří tzv. reliéfní grafiku, pomocí níž získá nevidomý představu o podobě památky.  

„Výhry v soutěži Mapa roku 2022 si velmi vážím, jelikož všechny ostatní nominované práce byly opravdu skvělé. Těší mě, že jsem mohl svou prací pomoci zviditelnit tyflokartografii, což je odvětví kartografie věnující se tvorbě map pro osoby se zrakovým postižením,“ doplnil Jakub Žejdlík.

Kromě této ceny získala katedra geoinformatiky PřF UP v letošním ročníku soutěže Mapa roku také dvě zvláštní ocenění. Jedno za dlouholetou produkci map v rámci série M.A.P.S. a druhé za kvalitní kartografické zpracování nářečních dat, které obdržela společně s dialektologickým oceněním Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. „Úspěch olomoucké kartografie v letošním ročníku soutěže České kartografické společnosti navazuje na tradici mezinárodně uznávané kvality kartografů a geoinformatiků z Univerzity Palackého v Olomouci,“ uvedl zakladatel soutěže Mapa roku Vít Voženílek z katedry geoinformatiky PřF UP.

Odbornou kartografickou soutěž Mapa roku pořádá od roku 1998 Česká kartografická společnost. „K vytvoření soutěže Mapa roku nás inspirovaly soutěže jako Známka roku, Kniha roku, Sportovec roku či Atlet roku. Nešlo přitom ani tak o nějaké velké mediální zviditelnění se, protože je to odborná soutěž. Naším cílem bylo dosáhnout toho, aby se minimálně při vyhlášení výsledků soutěže výrobci map sešli a aby zde navázali kontakty, případně vyřešili problémy, pokud mezi nimi nějaké existují,“ dodal Vít Voženílek.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Jakub Koníček, Ph.D. | katedra geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
E: jakub.konicek@upol.cz | T: 585 634 588

Šárka Chovancová | redaktorka
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
E: sarka.chovancova@upol.cz | M: 776 095 547

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)