Olomoučtí chemici vyvinuli unikátní látky s protinádorovými účinky. Poprvé obsahují tantal

Monday 18 March 2019, 11:05 – Text: OK

Olomouc (18. března 2019) – Novým pomocníkem v boji proti nádorovým onemocněním by se v budoucnu mohly stát látky s obsahem tantalu. Potvrdili to vědci z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří vyvinuli takzvané komplexní sloučeniny s tímto přechodným kovem, jež vykazují výraznou protinádorovou účinnost a nízkou toxicitu vůči zdravým buňkám. Vynález již chrání národní patent.

Tantal byl dosud znám jako součást speciálních slitin využívaných v medicíně, například pro výrobu chirurgických implantátů či nástrojů. Uplatnění nachází také v elektrotechnickém průmyslu jako součást kondenzátorů. Vědci z výzkumné skupiny Biologicky aktivní komplexy a molekulové magnety RCPTM pod vedením Zdeňka Trávníčka jej ale využili při vývoji tzv. organokovových sloučenin, které mají výraznou protinádorovou účinnost vůči skupině čtyř lidských nádorových linií.

Výsledky těchto studií na buněčných modelech podpořily následné testy toxicity na laboratorních zvířatech. Potvrzují vysokou protinádorovou aktivitu těchto látek a jejich zanedbatelnou toxicitu vůči zdravým buňkám, což představuje v praxi často nevídaný potenciál pro praktickou aplikaci,“ uvedl vedoucí týmu.

Protinádorovou aktivitu komplexů tantalu výzkumníci ověřili na nádorových liniích lidského osteosarkomu (nádorového onemocnění kostí), rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu), karcinomu vaječníků a karcinomu vaječníků rezistentnímu vůči v současné době nejpoužívanějšímu metaloléčivu – cisplatině. „Je však třeba zdůraznit, že i přes velmi pozitivní prvotní výsledky zkoumání ještě povede poměrně časově dlouhá cesta k případnému reálnému využití těchto látek jako léčiv. Látky musejí projít náročnou procedurou preklinického i klinického hodnocení,“ upozornil další z autorů profesor Zdeněk Dvořák.

Po tantalu sáhli olomoučtí vědci při přípravě organokovových sloučenin s protinádorovým účinkem poprvé. V minulosti vyvíjeli látky například na bázi platiny či zlata. V současné době odborníci na celém světě upírají velkou pozornost také ke dvěma těžkým platinovým kovům, a to osmiu a iridiu, a dosahují s nimi relativně dobrých výsledků. „Řekli jsme si, že sloučeniny tantalu by mohly fungovat obdobně, a ono to vyšlo. Štěstí přeje připraveným,“ doplnil profesor Trávníček.

Nové látky chrání národní patent s názvem Dichloro-komplexy tantalu, způsob jejich přípravy a použití pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění (CZ 307 696 B6). „Národní patentový úřad při rozhodování posuzoval nejen novost a originalitu vynálezu, ale i možnou průmyslovou aplikovatelnost navržených sloučenin. Na udělený patent navazuje publikace stejného výzkumného týmu zveřejněná v prestižním chemickém časopise Chemical Communications, ve kterém byla publikována pilotní studie řešící tuto problematiku,“ objasnil další z autorů docent Pavel Štarha. Podle něj výzkum pokračuje nejen na půdě RCPTM, ale také ve spolupráci s partnerskými vědeckými institucemi, například Ústavem klinických věd Univerzity v Birminghamu a Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Univerzita Palackého v Olomouci získala díky vědeckým výsledkům týmu profesora Trávníčka v uplynulých deseti letech již 15 národních patentů a dva evropské patenty, které poskytují právní ochranu pro případné využití biologicky aktivních komplexních sloučenin jako možných léčiv závažných nádorových nebo zánětlivých onemocnění.

 

Kontaktní osoby:
Zdeněk Trávníček | vedoucí výzkumné skupiny
Univerzita Palackého v Olomouci | Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
E: zdenek.travnicek@upol.cz  | T: 585 634 545

Martina Šaradínová | tisková mluvčí RCPTM
Univerzita Palackého v Olomouci | Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
E: martina.saradinova@upol.cz  | M: 773 616 655

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)