NASA – 2023: Year of Open Science

Wednesday 18 January 2023, 10:06

Národní úřad pro letectví a vesmír vyhlásil rok 2023 Rokem otevřené vědy, aby oslavil přínosy a úspěchy otevřené vědy a inspiroval další vědce. Mezi cíle iniciativy patří, mezi jinými, vypracování strategického plánu pro otevřenou vědu, zapracování aktivit z oblasti otevřené vědy do systému hodnocení a zvýšení transparentnosti a integrity recenzního řízení. Více informací naleznete na stránkách NASA.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)